Systemkrav

Information om de senaste systemkraven finns på http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_se.

En lista med de senaste systemkraven för andra Creative Cloud-produkter finns på http://www.adobe.com/se/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Nyheter

Öppna en senare version av ett dokument

Nu kan du ta emot och direkt öppna dokument som skickas av någon som har en annan version av InDesign CC, utan ytterligare steg som att exportera manuellt till IDML. Kompatibiliteten är inbyggd, så dina dokument öppnas alltid på det sätt du förväntar dig.

Om du öppnar ett dokument som skapats i en nyare version av InDesign CC och klickar på OK i följande meddelande konverterar en Creative Cloud-tjänst dokumentet till den InDesign CC-version som du kör. InDesign CC sparar sedan det konverterade dokumentet till din dator.

Lösta problem

http://www.adobe.com/go/customer_support_se finns de senaste nyheterna och information om kända fel för alla Creative Cloud-program.

  • Teckensnitt återges inte korrekt om text som är formaterad i Illustrator kopieras till ett InDesign-dokument. (#3713803)
  • Minnesanvändningen ökar om en användare utför en dra och släpp-åtgärd när alternativet Visa omformningsvärden är aktiverat. (#3843137)
  • InDesign avslutas oväntat när en användare utför en dra och släpp-åtgärd. (#3843138)
  • Värdena i formulärfälten syns inte när en användare exporterar ett dokument till IDMS eller IDML. (#3843990)
  • Villkoret för dold ram försvinner inte när Anpassa ramen till innehållet används. (#3784306)
  • SuppressedUI fungerar inte om en användare inaktiverar vissa widgetar. (#3743983)
  • Om en användare kopierar en fil som innehåller omljudstecken ändras målets filnamn. (#3792507)
  • Om en användare väljer en grå profil från alternativet Konvertera till mål och sedan väljer alternativet Ingen färgkonvertering, visas resultatet i gråskala. (#3606185)
  • InDesign kommer inte ihåg plats och storlek för en del paneler när programmet stängs och sedan öppnas igen. (#3683393)
  • Det kan uppstå prestandaproblem i InDesign om en användare öppnar flera filer. (#3729057)

Onlineresurser

Allmänna Adobe-forum finns på http://www.adobe.com/go/forums_se.

Om du vill hitta hjälp om hämtning, installation och om hur du kommer igång med program kan du gå till http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Produkthjälp och communitybaserade anvisningar, inspiration och support finns på http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_se.

Kundsupport

Om du behöver hjälp med produktinformation, försäljning, registrering eller andra frågor kan du gå till http://www.adobe.com/go/customer_support_se.

Om du vill kontakta kundtjänst går du till http://helpx.adobe.com/se/contact.html.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy