Versionsinformation om InDesign CS6

Systemkrav

Information om de senaste systemkraven finns på http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_se

Installationsanvisningar

Detaljerade installationsanvisningar finns på installationssidan http://www.adobe.com/go/cs_install_instruct_se

Utvärderingsversion

Du kan testa utvärderingsversioner av Creative Suite 6 innan du köper dem, vilket betyder att du kan utvärdera enskilda produkter eller utgåvor för att sedan omvandla den installerade utvärderingsversionen till en fullständig version. Du kan omvandla från en utvärderingsversion till en fullständig version när som helst, antingen genom att köpa ett exemplar av produkten eller genom att registrera en prenumeration. Om du köper ett exemplar anger du dess serienummer på produktskärmen när du ombeds göra det. Om du köper en prenumeration måste du vara online och logga in med ett Adobe ID för att kunna börja använda den fullständiga versionen.

Licensavtal

Du måste godkänna licensavtalet och garantivillkoren innan du kan använda den här produkten. Mer information finns på www.adobe.com/go/eulas_se. För att produkten ska fungera krävs aktivering och registrering via internet. Telefonaktivering är inte tillgänglig. Mer information finns påwww.adobe.com/go/activation.

Med Adobes enanvändarlicens kan en produktlicens installeras på två datorer (t.ex. en arbetsdator och en hemdator) förutsatt att programvaran används av samma person och inte samtidigt på båda datorerna.

Obs! Om du vill installera produkten på en tredje dator måste du först inaktivera programmet på en dator. Välj Hjälp > Inaktivera för att inaktivera.

Installation av teckensnitt

Installationsprogrammet för Creative Suite 6 installerar teckensnitt i systemets standardkatalog för teckensnitt. Om installationsprogrammet hittar äldre versioner av dessa teckensnitt i standardkatalogen för systemteckensnitt kommer programmet att avinstallera de äldre versionerna och spara dem i en ny katalog. Läs mer på http://www.adobe.com/type/browser/landing/creativesuite/creativesuite6.html
Teckensnitt som installeras med Adobe-produkten finns även på installations-dvd:n. Om du laddat ned programvaran kan du se efter i den separata produktinnehållsfilen.

Läs om hur du installerar ytterligare teckensnitt http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_se

Kända fel

Gå till Adobes support http://www.adobe.com/go/customer_support_se för att läsa den senaste informationen och för att få information om kända fel i alla Creative Suite 6-program.

 • Inbäddade teckensnitt i EPUB fungerar inte som förväntat på iBook-datorer eftersom Apples implementering avviker från EPUB-standarden. (#2993986)
 • EPUB validerar inte om du skapar en lista med anpassade ”li”-märkord i dialogrutan Exportera märkord. Detta är en designbegränsning. Använd det inbyggda stödet för listor i InDesign i stället för att skapa en egen lista. (#3128871)
 • iframe-taggar som innehåller en videospelare (till exempel ett youtube-klipp) bevarar inte omformningar korrekt vid export till EPUB3 med Layout. Omformade videoklipp fungerar inte heller i flera andra format som PDF och SWF. (#3074377)
 • p.style-värdet line-height åsidosätter radavståndsuppsättningen i ett teckenformatsomfång. InDesign stöder bara inställning av radavstånd på paragrafnivå. (#3000096)
 • Innehållet dupliceras i EPUB-utdata om dokumentet innehåller en alternativ layout. Du kan komma runt problemet genom att använda panelen Artiklar med bara en layout. (#3013951)
 • Endast Mac OS: Om du klickar på Bakåt i varningsdialogrutan om att paketera inbäddat teckensnitt och sedan fortsätter med paketeringen, avslutas InDesign oväntat när paketeringen har slutförts.(#3163998)
 • När kopplade textrutor visas över uppslag fungerar inte textsläppning korrekt (#3088856)
 • Objekt ändrar inte storlek korrekt och blandas ihop när de släpps på markeringsramen om det markerade området är för litet eller om objekten når sin minsta tillåtna storleksgräns (gränser) #3113636
 • Innehållspipetten eller kommandot Montera och länka skapar inga artikellänkar om en textram ingår i en grupp som placerats i en behållare för en bildram (#3125224)
 • Om både japanska och tyska versioner har installerats visas inte dialogrutan Nytt dokument som förväntat. Om du försöker ange Marginaler och spalter avslutas programmet. (#3111917)
 • Endast Mellanöstern och Nordafrika: Markörens rörelse avstannar i den engelska texten och markören flyttar inte till nästa ord #3094633
 • Ibland avslutas programmet oväntat om du tar bort text från en kopplad textram och den borttagna texten ingår i standardkolumnerna eller om texten täcker flera kolumner eller delar kolumner. (#3152971)
 • Kopplade textramar med automatisk storlek uppdateras inte som de ska när textramen innehåller objekt med en ankarpunkt inuti ramen. (#3139955)
 • InDesign avslutas oväntat när du ändrar storlek på en bildruta där alternativet Håll ihop stycke har använts på den sista paragrafen (#3142141)
 • Ibland fungerar inte knappar som placerats på mallsidor vid export till PDF (#3146506)
 • Betonade tecken visas inte i textfältet i Acrobat. (#3148857)
 • Endast kinesiska: Verktygstipset för objektstorlek visas som skräptecken (#3152638)
 • Khand Ta-tecknet visas inte korrekt. (#3093545)
 • För indisk skrift visas post base-formen av tecknet Ra inte korrekt efter konjunktioner. (#3097656)
 • För indisk skrift visas inte post base-formen för sammansättningar när du infogar en icke-sammanbindning efter en kombination av dubbel konsonant och en halant. (#3103766)
 • Endast Mellanöstern: EPUB-export stöds inte för arabiska eller hebreiska textdokument. (#2952023)
 • Endast Mellanöstern: Om du ritar en markeringsram för att placera innehåll från innehållstransportören anropas spegelvänd omformning om markeringsramen ritas från uppe till höger till nere till vänster. Rita markeringsramen från uppe till vänster till nere till höger för att bevara texten. (#3100627)
 • GB18030-support för Windows XP: Adobe rekommenderar installation av stödpaketet Microsoft GB18030 för visning av alla tecken i den kinesiska standarden GB18030 på Windows XP. Detta stödpaket uppdaterar XP-system med bland annat teckensnitt och IME:er (Input Method Editors) med stöd för GB18030. Stödpaketet kan hämtas på Microsofts webbplats. (#BG061690)
 • Setnewuifont och Clearnewuifont för standardstöd för GB18030-2005

På Microsoft® Windows® XP aktiverar du 4 byte långa GB18030-2005-tecken i gränssnittet genom att köra registerskriptfilen ”SetNewUIfont.reg”. Det här påverkar bara gränssnittet i InDesign och inte ditt operativsystem. Registerskriptet är en valfri åtgärd och behöver inte köras om det inte är nödvändigt att visa 4-byte-tecken i gränssnittet.

Obs!  Den här lösningen fungerar inte för dialogrutor som hanteras av operativsystemet (Öppna, Spara… osv.).

 Så här ställer du in gränssnittsteckensnittet för att aktivera 4-byte-tecken för GB18030-2005:

 1. Se till att Adobe InDesign inte körs för tillfället.
 2. Kopiera filen ”SetNewUIfont.reg” till skrivbordet. Filen kan finnas antingen på innehålls-dvd-skivan eller ingå i InDesignFamily_8_Content_LS1 som en del av programhämtningspaketet. Du hittar den i mappen 简体中文 > 实用组件 > Adobe InDesign CS6.
 3. Dubbelklicka på ”SetNewUIfont.reg” för att ange gränssnittsteckensnitt för InDesign.
 4. Starta om InDesign. Nu bör gränssnittet vara aktiverat för att visa 4 byte-tecken för GB18030-2000 i alla dialogrutor som hanteras av InDesign.

Så här återställer du gränssnittsteckensnittet till den ursprungliga inställningen:

 1. Se till att Adobe InDesign inte körs för tillfället.
 2. Kopiera filen ”ClearNewUIFont.reg” till skrivbordet.  Filen kan finnas antingen på innehålls-dvd-skivan för CS6 eller ingå i InDesignFamily_8_Content_LS1 som en del av programhämtningspaketet. Du hittar den i mappen 简体中文 > 实用组件 > Adobe InDesign CS6.
 3. Dubbelklicka på ”ClearNewUIFont.reg” för att ta bort det nya gränssnittsteckensnittet för InDesign.
 4. Starta om InDesign. Nu bör gränssnittet vara återställt till standardteckensnittet för InDesign.

OBS! Registerskriptet är skapat för att visa 4 byte-tecken för GB18030-standarden i InDesign-gränssnitt och ska köras på Windows XP med förenklad kinesiska.

Onlineresurser

Adobes allmänna community finns på https://community.adobe.com.

Om du vill hitta hjälp om hämtning, installation och hur du kommer igång med program går du till http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all

 

Produkthjälp och communitybaserade anvisningar, inspiration och support finns på http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_se

Kundsupport

Om du vill kontakta Adobes kundtjänst går du till http://www.adobe.com/go/customer_support_se där du kan få hjälp med frågor som rör produktinformation, försäljning, registrering och annat.

För support utanför Sverige går du till http://www.adobe.com/go/intlsupport_se/ och klickar på menyn under frågan ”Behöver du ett annat land eller en annan region?” och klickar sedan på OK.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto