Versionsinformation om InDesign Server CC

Välkommen till Adobe® InDesign® CC Server. Det här dokumentet innehåller den senaste produktinformationen samt uppdateringar och felsökningstips som inte fanns med i dokumentationen för InDesign Server.

Lägsta systemkrav

En uppdaterad lista över systemkrav finns på http://www.adobe.com/in/products/indesignserver/tech-specs.html.

Nyheter

Stöd för 64-bitarsarkitektur för Mac OS och Windows

InDesign CC Server har nu stöd för 64-bitarsarkitektur och är därför inte begränsat av den tidigare maximala mängden internminne på 3 GB i både Mac och Windows. Stödet för 64-bitarsarkitekturen gör att den allmänna databearbetningen blir snabbare och att mer RAM-minne kan göras tillgängligt för programmet.

Stöd för icke-blockerande sessioner

När en klient begär att servern ska starta en ny session i InDesign CS6 Server blockeras sessionen om servern för närvarande inte har någon ledig arbetstråd i arbetarpoolen. Klienten förblir blockerad tills en session startas och det kan vara ett problem för vissa klienter, beroende på deras arbetsflöde. När en tråd återställs till poolen av någon modul i programmet väljs den nya tråden och sessionen startas.

I InDesign CC Server kan klienten nu dynamiskt förmedla till servern huruvida klienten vill bli blockerad eller inte. Klienten kan också ange en maxgräns för hur länge den kan vara blockerad.

För sessionsstödskonfigurationer kan du ange följande två (valfria) kommandoradsargument när servern startas:

 • -noblockss eller /noblockss: om argumentet anges blir BeginSession-begäran icke-blockerande. Om argumentet inte anges fortsätter servern att fungera som den äldre CS6-implementeringen. Om det inte gick att starta en session för stöd av icke-blockerande sessioner skulle klienten få ett lämpligt felmeddelande.
 • -maxwaitss eller /maxwaitss (i sekunder): anger hur länge klienten är beredd att vänta på att en session ska börja. Standardväntetiden är 3 sekunder. Om en session startas innan den maximala väntetiden har gått på serversidan returneras anropet till klienten. Därför anger tiden den maximala väntetiden för en klient.

Ingen begränsning för sökvägar under HTML-export

I CS6 och tidigare är namnet på en resursfil begränsat till 31 tecken och alla tecken efter gränsen tas bort från namnet. Denna begränsning har tagits bort i InDesign CC Server.

IPv6-kompatibilitet för alla komponenter

I CS6 är vissa komponenter eller moduler på servern inte IPv6-kompatibla. Dessa komponenter är nu IPv6-kompatibla. Nu är InDesign CC Server helt IPv6-kompatibelt.

Licensavtal

En internetanslutning, ett Adobe ID och ett godkännande av licensavtalet krävs för att aktivera och använda den här produkten. Produkten kan integreras med eller ge åtkomst till vissa onlinetjänster från Adobe eller tredje part. Adobes tjänster är bara tillgängliga för användare som är 13 år eller äldre och kräver godkännande av extra användningsvillkor och Adobes policy för onlinesekretess (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Programmen och tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder eller på alla språk, och kan ändras eller stoppas utan föregående meddelande. Extra avgifter eller abonnemangsavgifter kan tillkomma.

Installation av teckensnitt

Installationsprogrammet för InDesign CC Server installerar teckensnitt i systemets standardkatalog för teckensnitt. Många av dessa teckensnitt är nyare versioner av teckensnitt som installerats av InDesign CS6 Server. Om installationsprogrammet hittar äldre versioner av dessa teckensnitt i standardkatalogen för systemteckensnitt kommer programmet att avinstallera de äldre versionerna och spara dem i en ny katalog.

Systemets standardkatalog för teckensnitt är:

Mac: /Library/Fonts

Windows: :\Windows\Fonts

De äldre teckensnitten sparas i den nya katalogen:

Mac: /Library/Application Support/Adobe/SavedFonts/current

Windows: :\Program\Delade filer\Adobe\SavedFonts\current

Den nya katalogen innehåller även en fil med namnet ”ReadMe.html” (Viktigt), som visar alla sparade teckensnitt i en lista samt versionsnummer för nya och äldre teckensnittsfiler.

Du kan återinstallera de äldre teckensnitten genom att ta bort de nya teckensnittsmapparna från standardmappen för teckensnitt och flytta de gamla filerna tillbaka till standardkatalogen.

Om du vill ha mer information om hur du installerar ytterligare teckensnitt går du till installationssidan på http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_se.

Övriga installationsscenarier

InDesign CC Server måste aktiveras före användning. Om datorn är online sker aktiveringen automatiskt i samband med installationen. Du måste ange ditt Adobe ID och serienumret när du uppmanas till det av installationsprogrammet. Om programmet inte aktiveras visas ett fel, ”Adobe InDesign Server har inte rätt licens och kommer nu att avslutas.

Om datorn inte är ansluten till internet ska du hämta och installera APTEE (Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition). Du kan serialisera och aktivera programmet med hjälp av APTEE. Du kan hämta APTEE från sidan för företagsdistribution av Creative Suite.

Obs!

Programmet avaktiveras inte under en offline-avinstallation. Datorn måste vara online under avinstallationen för att avaktiveras, annars förlorar du en av antalet aktiveringar.

Aktivera utvärderingsversion med APTEE

Om du vill aktivera utvärderingsversionen hämtar och installerar du APTEE (Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition). Du kan använda utvärderingsversionen under 90 dagar.

 1. Öppna ett terminal- eller konsolfönster och skriv:
  • Windows: adobe_prtk - -tool=StartTrial - -leid=InDesignServer-CS7-Win-GM
  • Mac OS: adobe_prtk - -tool=StartTrial - -leid=InDesignServer-CS7-Mac-GM
 2. Om utvärderingsversionen aktiveras utan fel visas följande meddelande:

StartTrial Successful

Return Code = 0

Serialisera med APTEE (online)

Datorn måste vara online när du utför den här proceduren.

 1. Öppna ett terminal- eller konsolfönster och skriv:
  • Windows: adobe_prtk --tool=Serialize --leid=InDesignServer-CS7-Win-GM --serial=<serialNumber> --adobeid=<email>
  • Mac OS: adobe_prtk --tool=Serialize --leid=InDesignServer-CS7-Mac-GM --serial=<serialNumber> --adobeid=<email>

 2. Om serialiseringen lyckas visas följande meddelande:

Return Code = 0

  Serialisera med APTEE (offline)

  Om datorn är offline kan du serialisera och aktivera programmet med hjälp av följande procedur. Du behöver tillgång till en enhet som är ansluten till internet. Generera en begärandekod och skicka den så att du får en svarskod. Ange svarskoden för att serialisera och aktivera programmet

  1. Öppna ett terminal- eller konsolfönster och skriv: adobe_prtk --tool=Type1Exception --generate --serial=<serialNumber>. Anteckna den genererade begärandekoden.
  2. Besök www.adobe.com/go/getactivated från en enhet som är ansluten till internet och klicka på Generera en svarskod.
   1. Logga in med ditt Adobe ID.
   2. Ange begärandekoden som genererades i steg 1.
   3. Ange serienumret.
   4. Klicka på Generera svarskod. Anteckna svarskoden.
  3. Gå tillbaka till den första datorn och skriv följande i terminal-/konsolfönstret:
   • Windows: adobe_prtk --tool=Type1Exception --accept --serial=<serialNumber> --responsecode=<responseCode> --leid=InDesignServer-CS7-Win-GM
   • Mac OS: adobe_prtk --tool=Type1Exception --accept --serial=<serialNumber> --responsecode=<responseCode> --leid=InDesignServer-CS7-Mac-GM
  4. Om serialiseringen och aktiveringen slutfördes utan fel visas följande meddelande:

  Return Code = 0

  Kända fel

  Besök Adobe Support http://www.adobe.com/go/customer_support_se om du vill ha den senaste informationen och läsa om kända fel i alla Creative Cloud-program.

  • I Mac 10.6 uppvisar några läckor när InDesign Server startas. (#3535491)
  • Funktionen Kill instance fungerar inte för IP-adresser med IPv6. (#3139916)
  • Vid uppdatering av externa länkar uppdateras inte placerade objekt automatiskt. (#3142118)
  • InDesign Server kraschar om sidobjekt läses in i en innehållssamlare. (#3492892)
  • En IOR-mapp används inte om sökvägen innehåller ett lokaliserat tecken. (#3494531)
  • InDesign Server kraschar om länkar uppdateras efter att det överordnade objektet skalas vågrätt (en ram med en bild i). (#3490304)
  • Hjälpmenyn visas två gånger i konsolen när kommandot -help används. (#3576587)

  Kundtjänst

  Kundtjänst

  Adobes kundtjänst hjälper till med produktinformation, försäljning, registrering och andra icke-tekniska frågor. Om du vill veta hur du kan nå Adobes kundtjänst besöker du Adobe.com för ditt land och klickar på Kontakt.

  Alternativ för supportplaner och tekniska resurser 

  Om du behöver teknisk hjälp med din produkt, t.ex. information om kostnadsfria och avgiftsbelagda supportplaner eller felsökningsresurser, finns det mer information på http://www.adobe.com/go/support_se. Besök http://www.adobe.com/go/intlsupport_se/ om du vill kontakta kundtjänsten.

  Några exempel på kostnadsfria felsökningsresurser är Adobes kunskapsbas för support, Adobes användarforum, Adobe Support Advisor m.fl.  Vi publicerar kontinuerligt nya verktyg och information på internet för att erbjuda dig flexibla alternativ som hjälper dig att lösa problem så effektivt som möjligt.

   Adobe

  Få hjälp snabbare och enklare

  Ny användare?