Välkommen till Adobe® InDesign® CS6 Server. Det här dokumentet innehåller den senaste produktinformationen samt uppdateringar och felsökningstips som inte fanns med i dokumentationen för InDesign Server.

Lägsta systemkrav 

En uppdaterad lista över systemkrav finns på http://www.adobe.com/go/indesignserver_systemreqs_se.

Lösta problem

Gå till Adobe Support http://www.adobe.com/go/customer_support_se för den senaste informationen och för information om kända fel i alla Creative Suite 6-program.

InDesign

 • Länkar i exporterad IDML refererar fortfarande till gammal länksökväg efter anslutning till DAM med olika visningsnamn [3195038]
 • InDesign stängs ned när ett bokdokument bearbetas med en korshänvisning till ett annat bokdokument [3189648]
 • Ogiltig PDF/X-4 genererades på grund av referenser till .notdef-infogade tecken [3193833]
 • Tecken för omljud visas inte i formulärfält [3193827]
 • Knappar från mallsidor för PDF-filer fungerar inte i vissa fall [3193832]
 • InDesign stängs ned under dokumentåterställning [3210940]
 • Felsökningsfilen Log.txt skapas inte med InDesign CS6 [3210945]
 • Tidigare versioner av InDesign stängs ned när en IDML öppnas som skapats från ID CS6 som innehåller en PSD-fil som har nya Pantone Plus-dekorfärgskanaler [3210939]
 • Borttagning av tecken före avstavade ord gör att programmet stängs ned [3125513]
 • Stöd för marginalegenskap i EPUB- och HTML-utdata [3197167]
 • Översätter inte radbrytning till nbsp i EPUB-export [3197157]
 • Extratagg -epub-ruby-* i EPUb-export för CSS-utdata [3197179]
 • Varning vid validering av en epub-export från ett ID-dokument som har blanksteg i namnet [3198096]
 • Det går inte att välja förhandsvisningsbild med IMediaAttribute::enPosterTime [3210941]
 • CrashReporter kan inte samla in information i Mac OS X 10.8 [3291250]
 • Minnesläckage i AdobeCrashDaemon [3303518]
 • Det går inte att söka efter nya uppspelningspositioner i en EPUB eftersom ljud- och videofilerna är komprimerade. [3131562]
 • Metataggen adobe-page-layout-version saknas i EPUB3-formatets metadata. [3220987 ]
 • Adobe Edge Preview-paketet (.OAM) är inte tillgängligt i listan över filer som kan importeras [3288926]
 • Policyn Centrera igen följs inte i vissa exporterade layouter [3289996]
 • Om du använder alternativa layouter dubbleras innehållet när du exporterar till EPUB och HTML [3293896]
 • När automatisk bildkonvertering används vid export till HTML 5 väljs JPEG istället för PNG, vilket leder till förlust av genomskinlighet [3293906]
 • Om du har för lite minne när du exporterar till JPEG får utdata ojämn eller låg upplösning [3168711]
 • Uppdatering av bildlänkar i InDesign-kodfragment leder till skadade eller saknade länkar [3178169]
 • InDesign avslutas oväntat om du hämtar egenskaper i grupperade objekt med hjälp av ett skript [3212753]
 • Marginalegenskaper anges inte alltid vid EPUB-export om de åsidosätts med ett format. [3217520]
 • InDesign avslutas oväntat om produktlicensen är ogiltig [3286021]

InCopy

Det går inte att markera text i öppna InCopy-dokument i första försöket [3156586]

InDesign Server

 • InDesign Server CS6 stängs ned när den ersätter infogade tecken via JavaScript [3210946]
 • InDesign Server CS6 stängs ned när den försöker öppna inneslutande buggfil [3174087]

Kundtjänst

Kundtjänst

Adobes kundtjänst hjälper till med produktinformation, försäljning, registrering och andra icke-tekniska frågor. Om du vill veta hur du kan nå Adobes kundtjänst besöker du Adobe.com för ditt land och klickar på Kontakt.

Alternativ för supportplaner och tekniska resurser 

Om du behöver teknisk hjälp för din produkt, till exempel information om kostnadsfria och avgiftsbelagda supportplaner eller felsökningsresurser, kan du hitta mer information på http://www.adobe.com/go/support_se. För support utanför Sverige går du till http://www.adobe.com/go/intlsupport_se/ och klickar på menyn under frågan ”Behöver du ett annat land eller en annan region?” och klickar sedan på OK.  Du kan också klicka på Ändra bredvid landet på namnet högst upp på skärmen och välja ett annat land eller en annan region.

Några exempel på kostnadsfria felsökningsresurser är Adobes kunskapsbas för support, Adobes användarforum, Adobe Support Advisor m.fl.  Vi publicerar kontinuerligt nya verktyg och information på internet för att erbjuda dig flexibla alternativ som hjälper dig att lösa problem så effektivt som möjligt.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy