Förhandsvisa EPUB-interaktivitet

Översikt över panelen Förhandsvisa EPUB-interaktivitet

Du kan förhandsvisa InDesign-dokument med panelen Förhandsvisa EPUB-interaktivitet. 

Förhandsvisa EPUB-interaktivitet

Om du vill förhandsvisa interaktivitet i ett EPUB-dokument klickar du på Fönster > Interaktivt > Förhandsvisa EPUB-interaktivitet eller trycker på Alt+Skift+Retur.

Förhandsvisningspanelen

Du kan utföra följande åtgärder på panelen Förhandsvisa EPUB-interaktivitet:

  • Spela upp förhandsvisning: Klicka för att spela upp förhandsvisningen av dokumentet. Alt-klicka för att spela upp förhandsvisningen igen.
  • Rensa förhandsvisning: Klicka för att rensa förhandsvisningen. Du kan klicka på Spela upp förhandsvisning för att återuppta uppspelningen av förhandsvisningen.
  • Navigera mellan föregående sida och nästa sida: Klicka på vänster- och högerpilarna om du vill navigera mellan föregående och nästa sida.
  • Ange förhandsvisningsläge för uppslag: Klicka om du vill ställa in läget för förhandsvisning av uppslag.
  • Ange förhandsvisningsläge för dokument: Klicka om du vill ställa in läget för förhandsvisning av dokument.
  • Komprimera till ikoner/expandera paneler: Klicka för att expandera/komprimera förhandsvisningspanelen.

 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?