Grafikbearbetningsenheten (GPU) på videokort och visningssystem är en specialiserad processor som snabbt kan utföra kommandon för manipulering och visning av bilder. GPU-accelererad databearbetning ger snabbare resultat vid arbete med design, animeringar och video.
Det innebär att du får en rejäl prestandaökning – InDesign är nu snabbare och smidigare
än någonsin tidigare.

Systemkrav

För att använda funktionerna för GPU-prestanda bör din Mac ha minst 1 024 MB VRAM (2 GB rekommenderas) och datorn måste ha stöd för OpenGL version 4.0 eller senare.

Datorer som stöds

 • iMac 4K
 • iMac 5K
 • MacBook Pro Retina
 • Mac Pro ansluten till en HiDPI-skärm
 • Mac mini ansluten till en HiDPI-skärm

Så här kontrollerar du VRAM-värdena:

 • Mac 10.9: Välj Mac > Om den här datorn > Mer info (Grafikinformation).
 • Mac 10.10, 10.11: Välj Mac > Om den här datorn (Grafikinformation).

I Apples supportdokument kan du se om din dator har stöd för den OpenGL-version som krävs (4.0 eller senare).

Vad är fördelen med GPU för InDesign?

HiDPI-skärmar har blivit standard. Med hög bildskärmsupplösning blir det svårare för CPU-processorn att hantera renderingen.

Dessutom har InDesign som standard en visningsprestanda som är inställd på Normal visning. På grund av detta kan du inte se bilder i ett dokument med helt korrekt återgivning. Denna inställning har gjorts för att ge optimal prestanda vid zoomning, rullning, panorering osv.

Det är här som GPU fyller en funktion. Återgivning med hög upplösning hanteras bäst av GPU. Med GPU-acceleration renderas dokumenten snabbare vid zoomning, rullning och panorering. GPU-förbättringarna gör att InDesign kan visa bilder med korrekt rendering utan att prestanda försämras.

Om din dator har ett kompatibelt GPU-kort renderar InDesign dokumentet med GPU som standard och anger visningsprestanda till Hög kvalitet.

Tack vare den högre prestandan i GPU i InDesign kan funktioner som Animerad zoomning användas för att ge mjuka in- och utzoomningar. Så här fungerar det:

Välj zoomverktyget (Z) och gör något av följande:

 • Håll ned musknappen för att zooma in till mitten. Tryck på Alt och håll ned musknappen för att zooma ut.
 • Tryck och dra markören till höger för att zooma in eller till vänster för att zooma ut.
 • Tryck på Skift om du vill växla till zoomningsmarkering. 

Aktivera GPU-prestanda

Kontrollera först att din dator uppfyller systemkraven för GPU-prestanda. Följ sedan de här instruktionerna för att aktivera funktionen i InDesign.

 1. I programfältet klickar du på ikonen för GPU-prestanda  för att visa GPU-prestandainställningarna på panelen Inställningar.

 2. Markera (om du vill aktivera) eller avmarkera (om du vill inaktivera) kryssrutan för GPU-prestanda och klicka på OK.

Växla mellan förhandsvisningslägen

När GPU-prestanda är aktiverat kan du växla (Ctrl+E) mellan GPU-förhandsvisningsläge och CPU-förhandsvisningsläge.

 • Om du vill växla till GPU-förhandsvisning väljer du Visa > GPU förhandsvisning.
 • Om du vill växla till CPU-förhandsvisning väljer du Visa > Förhandsvisa på CPU.
Du kan också växla mellan GPU-förhandsvisningsläge och läget Förhandsvisa övertryck med genvägen Kommando + Alternativ + Skift + Y

Inställningar för GPU-prestanda

Du kan ändra inställningarna för GPU-prestanda på panelen Inställningar.

GPU-inställningar
GPU-inställningar

Förutom aktivering eller inaktivering av GPU-prestanda finns de här inställningarna på panelen Inställningar:

 • Animerad zoomning: Markera den här kryssrutan för att göra zoomåtgärder mjuka och animerade.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy