Välja rätt grafikformat

Du kan importera bilder i olika format i InDesign. Kontakta tjänsteleverantörerna som deltar i arbetsprocessen för att få veta vilka format du ska använda. Därefter kan du planera dokumentet utifrån de format och alternativ som bäst passar ett visst projekt.

I följande tabell anges vilka bildformat som fungerar bäst för den typ av dokument som du skapar.

Utdata

Typ av bilder

Format

Hög upplösning (>1 000 dpi)

Vektorbilder

Illustrator, EPS, PDF

Bitmappsbilder

Photoshop, TIFF, EPS, PDF

Separering för processfärger

Vektorbilder

Illustrator, EPS, PDF

Bitmappsbilder i färg

Photoshop, CMYK TIFF, DCS, EPS, PDF

Färghanterade bilder

Illustrator, Photoshop, RGB TIFF, RGB EPS, PDF

Lågupplöst utskrift eller PDF för visning online

Allt

Valfritt (bara BMP-bilder)

Webb

Allt

Valfritt (InDesign konverterar bilderna till JPEG och GIF när du exporterar till HTML)

Om vektorgrafik

Vektorbilder (även kallade vektorformer eller vektorobjekt) består av linjer och kurvor som definieras av matematiska objekt kallade vektorer, som beskriver en bild utifrån bildens geometriska egenskaper.

Du kan fritt flytta eller modifiera vektorgrafik utan att förlora detaljrikedom eller skärpa eftersom vektorbilder är upplösningsoberoende, vilket betyder att bildens kanter förblir skarpa även om bildens storlek ändras, om den skrivs ut på en PostScript-skrivare, sparas i en PDF-fil eller importeras till ett vektorbaserat bildbehandlingsprogram. Detta gör vektorbilder till det bästa alternativet för ritade objekt, t.ex. logotyper, som ska användas med olika storlekar och i olika medier.

Vektorobjekten som du skapar med rit- och formverktygen i Adobe Creative Suite är exempel på vektorbilder. Du kan använda kommandona Kopiera och Klistra in för att kopiera vektorbilder mellan olika Creative Suite-komponenter.

Om bitmappsbilder

I bitmappsbilder, eller rasterbilder, används ett rektangulärt rutnät med bildelement (pixlar eller bildpunkter) för att återge bilder. Varje pixel har en speciell plats och färgvärde. När du arbetar med bitmappsbilder redigerar du alltså pixlar snarare än objekt eller former. Bitmappsbilder kan effektivt återge fina färg- och tonövergångar och är därför det vanligaste elektroniska mediet för halvtonsbilder, till exempel fotografier och digitala målningar.

Bitmappsbilder är upplösningsberoende, vilket betyder att de innehåller ett bestämt antal pixlar. Av den anledningen kan de förlora i detaljrikedom och se ojämna ut om de förstoras på skärmen eller om de skrivs ut med en lägre upplösning än den som de har skapats för.

En bitmappsbild med olika förstoringsgrader
Exempel på en bitmappsbild vid olika förstoringsgrader

Bitmappsbilder kräver ibland mycket lagringsutrymme och måste ofta komprimeras för att hålla nere filstorleken när de används i vissa Creative Suite-komponenter. Du komprimerar exempelvis en bildfil i bildfilens ursprungliga program innan du importerar den till en layout.

Obs!

I Adobe Illustrator kan du dessutom skapa bitmappseffekter i teckningar med hjälp av effekter och grafikformat.

Bildupplösningsriktlinjer för optimalt resultat

Bitmappsbilder innehåller ett bestämt antal pixlar, eller bildpunkter, som vanligtvis mäts i antal pixlar per tum (ppi). En bild med en hög upplösning innehåller fler, och därför mindre, pixlar än en bild med samma utskriftsstorlek med en låg upplösning. En bild med storleken 1 × 1 tum med en upplösning på 72 ppi innehåller sammanlagt 5 184 pixlar (72 pixlar bred × 72 pixlar hög = 5 184). Samma 1 × 1-tums bild med en upplösning på 300 ppi innehåller sammanlagt 90 000 pixlar.

Bildupplösningen för importerade bitmappsbilder bestäms av källfilen. Du kan ange en anpassad upplösning för bitmappseffekter. När du fastställer bildupplösningen bör du tänka på var bilden är tänkt att visas. Följande riktlinjer kan vara till hjälp när du bestämmer kraven för bildupplösning:

Kommersiellt tryck

För professionellt tryck krävs bilder med 150 till 300 ppi (eller mer), beroende på upplösningen för den tryckpress som du använder (dpi) och skärmfrekvensen (lpi) för den skärm som du använder. Kontakta alltid prepress-leverantören innan du fattar några beslut om produktionen. Eftersom professionellt tryck kräver stora, högupplösta bilder, som tar lång tid att återge när du arbetar med dem, bör du överväga att använda lågupplösta versioner under layoutarbetet. Sedan kan du ersätta dem med högupplösta versioner vid tryckningen.

I Illustrator och InDesign kan du arbeta med lågupplösta versioner med hjälp av panelen Länkar. I InDesign kan du välja Normal visning eller Snabb visning på menyn Visa > Visningsprestanda. I Illustrator kan du välja Visa > Kontur. Om tjänsteleverantören stöder OPI (Open Prepress Interface), kan den också förse dig med lågupplösta bilder.

Kontorsutskrift

Vid utskrift på en vanlig kontorsskrivare krävs normalt bilder med upplösningen 72 ppi (för foton som trycks på en skrivare med 300 ppi) till 150 ppi (för foton som skrivs ut på skrivare med upp till 1 000 ppi). För linjeteckningar (1-bitsbilder) är det viktigt att bildernas upplösning matchar skrivarens upplösning.

Webbpublicering

Eftersom det vid onlinepublicering normalt krävs bilder med dimensioner som passar för den avsedda skärmen, är bilderna oftast mindre än 500 pixlar breda och 400 pixlar höga. Då blir det utrymme kvar till programfönstrets kontroller eller för layoutelement som t.ex. bildtexter. Om du skapar en originalbild med samma upplösning som skärmupplösningen (96 ppi för Windows-baserade bilder och 72 ppi för Mac OS-baserade bilder) kan du se bilden så som den troligen kommer att se ut i en vanlig webbläsare. Vid onlinepublicering behöver du förmodligen bara använda högre upplösningar om du vill att användaren ska kunna zooma in och se en större detaljrikedom i ett PDF-dokument eller om du skapar ett dokument för print-on-demand.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy