Om markörer

I InDesign infogas en markör i texter för t.ex. indexposter, XML-märkord och hyperlänktext och -ankarpunkter. De här markörerna har ingen bredd och påverkar inte textdispositionen. Du kan dock markera dem och sedan klippa ut, kopiera eller ta bort dem. I InDesign används markörens placering till att skapa rätt bokmärken eller sidreferenser för innehållsförteckningar, index och exporterade PDF-filer.

Du kan visa alla markörer samtidigt eller bara visa markörer för hyperlänkar eller formaterad text. Du kan också visa markörer i Textbehandlaren där de är större och enklare att identifiera.

Obs!

Om du markerar ett ord så markeras också alla dess markörer. Det är viktigt att komma ihåg när du klipper ut, kopierar eller tar bort text.

Typer av markörer
Typer av markörer

A. Formaterad text B. Indexmarkör C. Hyperlänk 

Visa markörer

  • Du visar markörer genom att välja Text > Visa dolda tecken.
  • Om du endast vill visa hyperlänkmarkörer väljer du Visa > Extrafunktioner > Visa hyperlänkar.
  • Om du endast vill visa markörer för formaterad text väljer du Visa > Struktur > Visa märkordsmärken.

Markera markörer

  1. Välj Text > Visa dolda tecken.
  2. Placera insättningspunkten intill markören.
  3. Markera en markör genom att hålla Skift nedtryckt och trycka på vänsterpil eller högerpil.

Du kan också söka efter markörer med olika metoder. Du kan till exempel leta upp en indexmarkör genom att välja alternativet Gå till markerad markör på indexpanelens meny.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy