Öppna och återskapa borttagna foton

Från version 2.4 av Lightroom för datorer och version 4.4 av Lightroom för mobila enheter (iOS och Android) kan du få åtkomst till och hämta foton som du har tagit bort inom 60 dagar efter att du har tagit bort dem. De foton du tar bort synkroniseras på olika plattformar – Lightroom för datorer, Lightroom för mobila enheter (iOS och Android) och Lightroom på webben. Du kan nå foton som tas bort och synkroniseras från Lightroom Classic på samma plats. Om dina borttagna foton ännu inte har synkroniserats till molnet kan du fortfarande komma åt dem från det program där du tog bort dem. Du kan sedan välja att hämta fotona eller ta bort dem permanent så att de inte kan visas eller återskapas senare.

Visa borttagna foton

 1. Öppna Lightroom för datorer, Lightroom för mobila enheter eller Lightroom på webben.

 2.  Klicka på ikonen Mina foton .

 3. Du kan visa det borttagna albumet som visar det totala antalet borttagna foton från Lightroom för datorer, mobila enheter och webben. Öppna Borttaget om du vill visa dina borttagna foton. 

Obs!
 • Du kan visa och återskapa borttagna foton inom 60 dagar efter att du har tagit bort dem. 
 • Utifrån antalet dagar kvar för återskapande visar Lightroom för datorer och Lightroom på webben foton i stigande ordning. Lightroom för mobila enheter grupperar fotona och visar dem i samma ordning.

Återskapa borttagna foton

 1. Öppna det borttagna albumet (se Visa borttagna foton för att få åtkomst till det).

 2. Markera de foton du vill återskapa.

 3. Klicka på ikonen Återskapa.

  I Lightroom för datorer kan du också Ctrl-klicka (macOS)/högerklicka (Windows) och välja Återskapa foto.

  De valda fotona återskapas sedan i Alla foton och eventuella album som fotona tidigare fanns i.

  Obs!

  Alla associerade metadata återställs utom informationen om fotohögar. Du kan behöva stapla om foton som tagits bort som en hög.

 4. (Valfritt) Om du vill återskapa alla foton i det borttagna albumet klickar du på ikonen med tre punkter längst upp till höger på skärmen och väljer Återskapa alla.

Ta bort foton permanent

 1. Öppna det borttagna albumet (se Visa borttagna foton för att få åtkomst till det).

 2. Markera de foton du vill ta bort permanent.

  Obs!

  När du har tagit bort de markerade fotona permanent kan de inte återskapas senare.

 3. Klicka på ikonen Ta bort. I dialogrutan Ta bort permanent klickar du på Ta bort.

  I Lightroom för datorer kan du också Ctrl-klicka (macOS)/högerklicka (Windows) och välja Ta bort foto permanent.

 4. (Valfritt) Om du vill ta bort alla foton permanent i det borttagna albumet klickar du på ikonen med tre punkter längst upp till höger och väljer Ta bort alla permanent.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto