Automatisk perspektivkorrigering med hjälp av Upright

Obs!

Det finns fler funktioner i Creative Cloud-versioner av Lightroom Classic än de som beskrivs på den här sidan. Om du använder Lightroom Classic som del av Creative Cloud läser du Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright.

Perspektivkorrigering med Upright

Med fel objektiv eller en skakig kamera kan perspektivet i foton lutas eller bli skevt. Den här typen av förvrängning är särskilt tydlig i foton som innehåller vertikala linjer eller geometriska former.

Det finns fyra olika lägen för automatisk perspektivkorrigering för funktionen Upright. När du har använt ett Upright-läge kan du anpassa justeringarna manuellt med hjälp av skjutreglagen.

Obs!

Du bör använda objektivkorrigeringsprofiler för den aktuella kombinationen av kamera och objektiv innan du korrigerar perspektiv med hjälp av funktionen Upright. Om du använder objektivkorrigeringen först så blir resultatet av Upright-korrigeringen bättre.

Videosjälvstudie: Perspektivkorrigering med Upright

Använda Upright-lägen till att korrigera objektivförvrängning

 1. Gå till panelen Objektivkorrigeringar i modulen Framkalla.

 2. (Valfritt) Markera kryssrutan Aktivera profilkorrigeringar på fliken Grundläggande.

  Obs!

  Du bör aktivera profilkorrigeringar baserat på din kombination av kamera och objektiv innan du bearbetar fotot med Upright-lägena.

  Lightroom Classic CC: Fliken Grundläggande i panelen Objektivkorrigeringar
  Den nya fliken Grundläggande i panelen Objektivkorrigeringar

 3. Klicka på något av de tillgängliga Upright-lägena för att använda korrigeringen på fotot.

  Automatisk: nivå, proportioner och perspektivkorrigeringar är balanserade.

  Nivå: Perspektivkorrigeringar vägs mot vågräta detaljer.

  Lodrätt: Perspektivkorrigeringar fokuseras på lodräta detaljer och nivåkorrigeringar.

  Fullständig: En kombination av fullständiga perspektivkorrigeringar för Nivå, Lodrät och Automatisk.

  Obs!

  När du använder ett Upright-läge återställs tidigare inställningar för beskärning och perspektivkorrigering. Om du vill bevara inställningarna håller du ned Alt när du väljer ett Upright-läge.

  Obs!

  Om du markerar eller avmarkerar kryssrutan Aktivera profilkorrigeringar medan du prövar de fyra Upright-lägena klickar du på Analysera på nytt (ovanför lägesknapparna ).

 4. Växla mellan Upright-lägena tills du hittar den lämpligaste inställningen.

  Obs!

  Med de fyra Upright-lägena rättar du till förvrängning och perspektivfel. Vilken inställning som är bäst är olika för olika foton. Testa de fyra inställningarna innan du bestämmer vilket Upright-läge du vill använda för ditt foto.

Kopiera eller synkronisera Upright-inställningar

Upright kan kopieras (Kopiera inställningar) eller synkroniseras (Synkronisera inställningar) och användas på ett eller flera foton. Det finns två alternativ i dialogrutorna Kopiera inställningar och Synkronisera inställningar. De två alternativen är:

Lightroom Classic CC: Dialogrutorna Kopiera inställningar och Synkronisera inställningar
Dialogrutorna Kopiera inställningar och Synkronisera inställningar har uppdaterats för Upright (inramat i bilden ovanför)

Upright-läge

Om du väljer Upright-läge kopieras det valda läget. Bilden som inställningarna kopierades till korrigeras dock baserat på innehållet i den specifika bilden.

Upright-omformningar

Upright-omformningar Om du väljer Upright-omformningar kopieras/synkroniseras den exakta Upright-omformningen. Om du markerar kryssrutan Upright-omformningar markeras automatiskt kryssrutan Upright-läge.

Så här väljer du mellan alternativen Upright-läge och Upright-omformningar:

När du väljer Upright-lägen, analyseras och omformas varje bild i enlighet med de data som den innehåller. En bild som analyseras på ett visst sätt kan därför komma att analyseras något annorlunda vid andra ljusförhållanden eller kameravinklar.

 • Upright-läge. Använd det här alternativet när de flesta bilder som du behandlar är olika och måste analyseras separat, så att de omformas i enlighet med sin respektive information. Ett exempel är om du har tagit foton av flera olika scener i en stad, men många av dem är något skeva. Du kan använda Upright-läget Nivå på en bild och sedan kopiera inställningen till alla andra bilder.
 • Upright-omformningar: Använd det här alternativet när du vill att varje bild ska omformas på exakt samma sätt. Till exempel om du har tagit flera bilder av samma motiv för ett HDR-arbetsflöde, men bilderna är något skeva. Du kan använda Upright-läget Nivå på bilden och kopiera exakt samma omformningar till alla bilder som används för HDR-bilden.

Exempel före och efter

Lightroom Classic CC: Upright-lägen
Exempelbild. Resultat för olika Upright-lägen visas nedan.

 

Förutom det använda Upright-läget har följande inställningar aktiverats för alla exempelbilder som visas nedan:

 • Aktivera profilkorrigeringar
 • Begränsa beskärning

 

Lightroom Classic CC: Upright-läget Automatisk
Upright-läget Automatisk

Lightroom Classic CC: Upright-läget Nivå
Upright-läget Nivå

Lightroom Classic CC: Upright-läget Full
Upright-läget Full

Lightroom Classic CC: Upright-läget Lodrätt
Upright-läget Lodrätt

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?