Introducerades i Lightroom CC 2015.6

Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

Obs!

Den här sidan gäller för Creative Cloud-versioner av Lightroom Classic. Om du använder Lightroom 6.x eller tidigare läser du i Automatisk perspektivkorrigering med hjälp av Upright.

Perspektivkorrigering med Upright

Med fel objektiv eller en skakig kamera kan perspektivet i foton lutas eller bli skevt. Den här typen av förvrängning är särskilt tydlig i foton som innehåller vertikala linjer eller geometriska former. Med hjälp av funktionen Upright i panelen Omforma kan du enkelt korrigera foton med ett förvrängt vertikalt eller horisontellt perspektiv.

Det finns fyra olika lägen för funktionen Upright som du kan använda till att utföra automatisk perspektivkorrigering - Automatisk, Nivå, Lodrätt, Full - samt alternativet Med stödlinjer. När du har använt ett Upright-läge kan du anpassa justeringarna manuellt med hjälp av omformningsskjutreglagen.

Obs!

Du bör använda objektivkorrigeringsprofiler för den aktuella kombinationen av kamera och objektiv innan du korrigerar perspektiv med hjälp av funktionen Upright. Om du använder objektivkorrigeringen först så blir resultatet av Upright-korrigeringen bättre.

Använda Upright-lägen till att korrigera objektivförvrängning

 1. (Valfritt) Gå till panelen Objektivkorrigeringar i modulen Framkalla. Markera kryssrutan Aktivera profilkorrigeringar på fliken Grundläggande.

  Obs!

  Du bör aktivera profilkorrigeringar i panelen Objektivkorrigeringar baserat på den aktuella kombinationen av kamera och objektiv innan du bearbetar fotot med hjälp av Upright-lägena.

 2. Gå till panelen Omforma. Det finns fem olika Upright-lägen. Välj det läge du vill använda på fotot.

  Nivå: Korrigera horisontella förvrängningar.

  Lodrätt: Korrigera vertikala förvrängningar.

  Automatisk: Korrigera både vertikala och horisontella förvrängningar samtidigt som du bevarar så mycket som möjligt av den ursprungliga bilden.

  Full: En kombination av perspektivkorrigeringarna Nivå, Lodrätt och Automatisk.

  Med stödlinjer: Anpassa perspektivkorrigeringen genom att rita två eller fler stödlinjer på fotot. Gör så här:

  1. Klicka på Upright med stödlinjer längst upp till vänster i panelen Omforma och rita sedan stödlinjerna direkt på fotot.
  2. När du har ritat minst två stödlinjer omformas fotot interaktivt. 

  Använda verktyget Upright med stödlinjer för anpassad perspektivkorrigering
  Använda verktyget Upright med stödlinjer för anpassad perspektivkorrigering

  Obs!

  När du använder ett Upright-läge återställs eventuella beskärnings- och omformningsinställningar som du har använt. Om du vill bevara de inställningarna håller du ned Alt när du väljer ett Upright-läge.

  Obs!

  När du testar de fem Upright-lägena: om du markerar eller avmarkerar kryssrutan Aktivera profilkorrigeringarna klickar du på Uppdatera (längst upp till höger i panelen Omforma).

  Panelen Omforma i Lightroom Classic CC
 3. Växla mellan Upright-lägena tills du hittar den lämpligaste inställningen.

  Obs!

  Med hjälp av de fem Upright-lägena kan du korrigera förvrängnings- och perspektivfel. Vilken inställning som är bäst är olika för olika foton. Testa de fem inställningarna innan du bestämmer dig för vilket Upright-läge du vill använda för ditt foto.

  När du korrigerar perspektivet för ett foto kan det uppstå vita områden nära kanterna av fotot. Om du vill förhindra det och beskära fotot automatiskt efter de ursprungliga måtten markerar du alternativet Begränsa beskärning.

 4. Förutom alternativen för automatisk korrigering av foton kan du även justera perspektivet för ett foto manuellt. Du kan använda skjutreglagen till att finjustera perspektivkorrigeringarna: Lodrätt, Vågrätt, Rotera, Proportioner, Skala, X-förskjutning och Y-förskjutning.

Kopiera eller synkronisera omformningsinställningar

Upright kan kopieras (Kopiera inställningar) eller synkroniseras (Synkronisera inställningar) och användas på ett eller flera foton. Det finns tre alternativ i dialogrutorna Kopiera inställningar och Synkronisera inställningar. Du kan välja följande alternativ:

Lightroom Classic CC: Dialogrutorna Kopiera inställningar och Synkronisera inställningar

Upright-läge

Om du väljer Upright-läge kopieras det valda läget. Bilden som inställningarna kopierades till korrigeras dock baserat på innehållet i den specifika bilden.

Upright-omformningar

Om du väljer Upright-omformningar kopieras/synkroniseras den exakta Upright-omformningen. När du markerar kryssrutan Upright-omformningar markeras kryssrutan Upright-läge automatiskt.

Upright-justeringar

När du väljer Upright-omformningar kopieras de aktuella värdena för justeringsskjutreglagen Lodrätt, Vågrätt, Rotera, Proportioner, Skala, X-förskjutning och Y-förskjutning.

Så här väljer du mellan alternativen Upright-läge och Upright-omformningar:

När du väljer Upright-lägen, analyseras och omformas varje bild i enlighet med de data som den innehåller. En bild som analyseras på ett visst sätt kan därför komma att analyseras något annorlunda vid andra ljusförhållanden eller kameravinklar.

 • Upright-läge. Använd det här alternativet när de flesta bilder som du behandlar är olika och måste analyseras separat, så att de omformas i enlighet med sin respektive information. Ett exempel är om du har tagit foton av flera olika scener i en stad, men många av dem är något skeva. Du kan använda Upright-läget Nivå på en bild och sedan kopiera inställningen till alla andra bilder.
 • Upright-omformningar: Använd det här alternativet när du vill att varje bild ska omformas på exakt samma sätt. Till exempel om du har tagit flera bilder av samma motiv för ett HDR-arbetsflöde, men bilderna är något skeva. Du kan använda Upright-läget Nivå på bilden och kopiera exakt samma omformningar till alla bilder som används för HDR-bilden.

Exempel före och efter

Lightroom Classic CC: Upright-lägen för perspektivkorrigering av foton
Exempelbild. Resultat för olika Upright-lägen visas nedan.

 

Förutom det använda Upright-läget har följande inställningar aktiverats för alla exempelbilder som visas nedan:

 • Aktivera profilkorrigeringar
 • Begränsa beskärning

 

Lightroom Classic CC: Upright-läget Automatisk
Lightroom Classic CC: Upright-läget Nivå
Lightroom Classic CC: Upright-läget Full
Lightroom Classic CC: Upright-läget Med stödlinjer
Lightroom Classic CC: Upright-läget Lodrätt

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy