Användarhandbok Avbryt

Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
  11. Justeringar med Linsoskärpa
  12. Redigera och exportera i HDR
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon
 20. Felsökning 
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

Introducerades i Lightroom CC 2015.6

Obs!

Den här sidan gäller för Creative Cloud-versioner av Lightroom Classic. Om du använder Lightroom 6.x eller tidigare läser du i Automatisk perspektivkorrigering med hjälp av Upright.

Perspektivkorrigering med Upright

Med fel objektiv eller en skakig kamera kan perspektivet i foton lutas eller bli skevt. Den här typen av förvrängning är särskilt tydlig i foton som innehåller vertikala linjer eller geometriska former. Med hjälp av funktionen Upright i panelen Omforma kan du enkelt korrigera foton med ett förvrängt vertikalt eller horisontellt perspektiv.

Det finns fyra olika lägen för funktionen Upright som du kan använda till att utföra automatisk perspektivkorrigering - Automatisk, Nivå, Lodrätt, Full - samt alternativet Med stödlinjer. När du har använt ett Upright-läge kan du anpassa justeringarna manuellt med hjälp av omformningsskjutreglagen.

Obs!

Du bör använda objektivkorrigeringsprofiler för den aktuella kombinationen av kamera och objektiv innan du korrigerar perspektiv med hjälp av funktionen Upright. Om du använder objektivkorrigeringen först så blir resultatet av Upright-korrigeringen bättre.

Använda Upright-lägen till att korrigera objektivförvrängning

 1. (Valfritt) Gå till panelen Objektivkorrigeringar i modulen Framkalla. Markera kryssrutan Aktivera profilkorrigeringar på fliken Grundläggande.

  Obs!

  Du bör aktivera profilkorrigeringar i panelen Objektivkorrigeringar baserat på den aktuella kombinationen av kamera och objektiv innan du bearbetar fotot med hjälp av Upright-lägena.

 2. Gå till panelen Omforma. Det finns fem olika Upright-lägen. Välj det läge du vill använda på fotot.

  Nivå: Korrigera horisontella förvrängningar.

  Lodrätt: Korrigera vertikala förvrängningar.

  Automatisk: Korrigera både vertikala och horisontella förvrängningar samtidigt som du bevarar så mycket som möjligt av den ursprungliga bilden.

  Full: En kombination av perspektivkorrigeringarna Nivå, Lodrätt och Automatisk.

  Med stödlinjer: Anpassa perspektivkorrigeringen genom att rita två eller fler stödlinjer på fotot. Gör så här:

  1. Klicka på Upright med stödlinjer längst upp till vänster i panelen Omforma och rita sedan stödlinjerna direkt på fotot.
  2. När du har ritat minst två stödlinjer omformas fotot interaktivt. 

  Använda verktyget Upright med stödlinjer för anpassad perspektivkorrigering
  Använda verktyget Upright med stödlinjer för anpassad perspektivkorrigering

  Obs!

  När du använder ett Upright-läge återställs eventuella beskärnings- och omformningsinställningar som du har använt. Om du vill bevara de inställningarna håller du ned Alt när du väljer ett Upright-läge.

  Obs!

  När du testar de fem Upright-lägena: om du markerar eller avmarkerar kryssrutan Aktivera profilkorrigeringarna klickar du på Uppdatera (längst upp till höger i panelen Omforma).

  Panelen Omforma i Lightroom Classic CC

 3. Växla mellan Upright-lägena tills du hittar den lämpligaste inställningen.

  Obs!

  Med hjälp av de fem Upright-lägena kan du korrigera förvrängnings- och perspektivfel. Vilken inställning som är bäst är olika för olika foton. Testa de fem inställningarna innan du bestämmer dig för vilket Upright-läge du vill använda för ditt foto.

  När du korrigerar perspektivet för ett foto kan det uppstå vita områden nära kanterna av fotot. Om du vill förhindra det och beskära fotot automatiskt efter de ursprungliga måtten markerar du alternativet Begränsa beskärning.

 4. Förutom alternativen för automatisk korrigering av foton kan du även justera perspektivet för ett foto manuellt. Du kan använda skjutreglagen till att finjustera perspektivkorrigeringarna: Lodrätt, Vågrätt, Rotera, Proportioner, Skala, X-förskjutning och Y-förskjutning.

Kopiera eller synkronisera omformningsinställningar

Upright kan kopieras (Kopiera inställningar) eller synkroniseras (Synkronisera inställningar) och användas på ett eller flera foton. Det finns tre alternativ i dialogrutorna Kopiera inställningar och Synkronisera inställningar. Du kan välja följande alternativ:

Lightroom Classic CC: Dialogrutorna Kopiera inställningar och Synkronisera inställningar

Upright-läge

Om du väljer Upright-läge kopieras det valda läget. Bilden som inställningarna kopierades till korrigeras dock baserat på innehållet i den specifika bilden.

Upright-omformningar

Om du väljer Upright-omformningar kopieras/synkroniseras den exakta Upright-omformningen. När du markerar kryssrutan Upright-omformningar markeras kryssrutan Upright-läge automatiskt.

Upright-justeringar

När du väljer Upright-omformningar kopieras de aktuella värdena för justeringsskjutreglagen Lodrätt, Vågrätt, Rotera, Proportioner, Skala, X-förskjutning och Y-förskjutning.

Så här väljer du mellan alternativen Upright-läge och Upright-omformningar:

När du väljer Upright-lägen, analyseras och omformas varje bild i enlighet med de data som den innehåller. En bild som analyseras på ett visst sätt kan därför komma att analyseras något annorlunda vid andra ljusförhållanden eller kameravinklar.

 • Upright-läge. Använd det här alternativet när de flesta bilder som du behandlar är olika och måste analyseras separat, så att de omformas i enlighet med sin respektive information. Ett exempel är om du har tagit foton av flera olika scener i en stad, men många av dem är något skeva. Du kan använda Upright-läget Nivå på en bild och sedan kopiera inställningen till alla andra bilder.
 • Upright-omformningar: Använd det här alternativet när du vill att varje bild ska omformas på exakt samma sätt. Till exempel om du har tagit flera bilder av samma motiv för ett HDR-arbetsflöde, men bilderna är något skeva. Du kan använda Upright-läget Nivå på bilden och kopiera exakt samma omformningar till alla bilder som används för HDR-bilden.

Exempel före och efter

Lightroom Classic CC: Upright-lägen för perspektivkorrigering av foton
Exempelbild. Resultat för olika Upright-lägen visas nedan.

 

Förutom det använda Upright-läget har följande inställningar aktiverats för alla exempelbilder som visas nedan:

 • Aktivera profilkorrigeringar
 • Begränsa beskärning

 

Lightroom Classic CC: Upright-läget Automatisk

Lightroom Classic CC: Upright-läget Nivå

Lightroom Classic CC: Upright-läget Full

Lightroom Classic CC: Upright-läget Med stödlinjer

Lightroom Classic CC: Upright-läget Lodrätt

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?