Installationsfel | Elements | Rensningsverktyg för Adobe CC

Adobe Creative Cloud (CC) rensningsverktyg hjälper till att lösa installationsproblem för flera produkter från Adobe, inklusive Photoshop Elements och Premiere Elements. Verktyget tar bort installationsposter för på förhand utgivna installationer av produkter och påverkar inte installationer av tidigare versioner av en produkt.

Följ de här stegen för att använda Creative Cloud Cleaner Tool.

1. Säkerhetskopiera filer i Adobes produktkataloger

Säkerhetskopiera alla filer som har sparats i Adobes produktkataloger, inklusive kundanpassade pluginprogram eller profiler som du har installerat.

2. Avinstallera Photoshop Elements eller Premiere Elements

 1. På Windows 8.1/8/7, välj Start > Kontrollpanel > Program > Program och funktioner.

 2. Välj den produkt som du vill ta bort, och klicka på Ta bort eller Avinstallera.

 3. Slutför avinstallationen enligt anvisningarna på skärmen.

 4. Starta om datorn.

 1. I Finder navigerar du till Program/Verktyg/Adobe Installers.

 2. Dubbelklicka på avinstallationsprogrammet för produkten som du vill ta bort.

 3. Slutför avinstallationen enligt anvisningarna på skärmen.

 4. Starta om datorn.

3. Kör rensningsverktyget för Adobe CC  

 1. Klicka på följande länk för att hämta rensningsverktyget för Adobe Creative Cloud för Windows: AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe

  Om du uppmanas att hämta eller spara filen klickar du på Spara fil för att hämta den till datorn.

 2. Högerklicka på AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe och välj Kör som administratör.

  Obs!

  Om Kör som administratör inte finns tillgängligt när du högerklickar, dubbelklickar du på AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe för att köra den.

 3. Följ anvisningarna på skärmen:

  1. Välj ditt språk: Skriv E för engelska eller J för japanska, och tryck sedan på Retur.
  2. Läs Adobes licensavtal: Skriv Y för att acceptera eller N om du vill avböja (skriptet slutar köras om du avböjer). Tryck på Retur.
  3. Välj produkten som du vill ta bort: Skriv numret som motsvarar produktnamnet och tryck sedan på Retur.
  4. Skriv Y för att bekräfta att du vill ta bort produkten och tryck på Retur.
 4. När du ser meddelandet ”Rensningsverktyget för Adobe Creative Cloud har avslutats korrekt”, trycker du på Retur och startar om datorn.

 1. Klicka på länken för att hämta rensningsverktyget för Adobe Creative Cloud för Mac: AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg

 2. Dubbelklicka på filen AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 3. Du får se ett meddelande som uppmanar dig att bekräfta att du vill öppna filen. Klicka på Öppna.  

 4. Eftersom Rensningsverktyget för Adobe Creative Cloud kräver tillåtelse för att göra förändringar av din dator uppmanas du att skriva in användarnamn och lösenord.

  Skriv in användarnamn och lösenord för ett användarkonto med administratörsbehörighet.  

 5. På skärmen Licensavtal ska du välja det språk du föredrar, läsa licensavtalet och klicka på Acceptera.

  Obs!

  Licensavtalet för slutanvändare visas på engelska eller japanska beroende på språkinställningen för rotanvändarkontot.

 6. Välj i fönstret Rensningsverktyget Adobe Creative Cloud den version av produkten du vill ta bort från menyn i det övre högra hörnet av skriptfönstret.

 7. Markera den version du vill rensa i tabellen och klicka sedan på Rensa vald. (Klicka på Rensa alla för att rensa alla installationsrelaterade filer för versionen av CC- eller CS-produkten som du markerade i steg 7.)

 8. När du ser meddelandet "Rensningsverktyget för Adobe Creative Cloud har avslutats korrekt", klickar du på Avbryt för att starta om datorn.

4. Verifiera att rensningsverktyget för Adobe CC har avslutats korrekt

 1. Öppna Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.log i en textredigerare, som WordPad. Filens sökväg beror på vilket operativsystem du använder:

  • Windows Vista eller 7: C:\Användare\[användarnamn]
  • Windows XP: C:\Documents and Settings\[användarnamn]
 2. Granska loggfilsposterna. Kontakta oss om någon av posterna indikerar fel.

 1. Öppna /Användare[användarnamn]/Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.log i en textredigerare, som TextEdit.

 2. Granska loggfilsposterna. Om någon av posterna indikerar fel, kontakta oss.

5. Installera ditt program

Installera din produkt när du har kört Creative Clouds rensningsverktyg.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online