Problem

När du startar Photoshop Elements Editor på en Mac-dator visas följande felmeddelande:

Det gick inte att slutföra begäran eftersom scratch-dikskarna är fulla

Orsak

Det finns inte tillräckligt med utrymme på scratch- eller uppstartsdisken för att starta Photoshop Elements Editor.

Lösning 1: Skapa 5 GB ledigt diskutrymme

Ta bort några filer från disken så att du får minst 5 GB ledigt diskutrymme på scratch- eller uppstartsdisken.

Lösning 2: Återställ inställningsfilen

  1. Gå till standardfilen Inställningar som finns på:

    /Users/[användarnamn]/Library/Preferences/Adobe Photoshop Elements 17 Settings

  2. Byt namn på filen Inställningar genom att lägga till _old till det gamla filnamnet. Det nya namnet på filen Inställningar blir:

    /Users/[användarnamn]/Library/Preferences/Adobe Photoshop Elements 17 Settings_old

  3. (Valfritt) Ta bort några filer från disken så att du får minst 5 GB ledigt diskutrymme.  

  4. Starta om Photoshop Elements.  

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy