Användarhandbok Avbryt

Kom igång med Photoshop Express på iOS

Mer information om hur du använder Adobe Photoshop Express på iOS-enheter.

Adobe Photoshop Express är en kostnadsfri mobilapp som gör att du snabbt, effektivt och enkelt kan redigera foton och skapa kollage. Tillämpa direktfilter som kallas Stilar, välj bland en lång rad justerings- och korrigeringsalternativ för att förbättra fotona och dela dem direkt på sociala medier.

Kom igång

Adobe Photoshop Express finns tillgänglig för iOS i App Store. Hämta och installera appen genom att klicka på märket nedan:

Hämtningslänk för iOS-enheter
Hämtningslänk för iOS-enheter

Kom igång med Discover

Photoshop Express Discover är en perfekt plattform för att utforska, engagera och utbyta kreativitet. Hitta trendiga bilder, teman, klistermärken och mycket mer samtidigt som du håller dig uppdaterad i en kreativ gemenskap.

Djuplänk för Adobe Photoshop Express

Prova nu
Remixa, spela upp och kopiera redigeringar med Photoshop Express

Visa och välja foton

Starta appen och välj det foto som du vill arbeta med. På den första skärmen visas foton från enhetens minne.

Alternativt kan du ta ett fotografi med appen och börja arbeta med det direkt. Det gör du genom att välja CaptureStartskärmen.

Fotoredigerare

Få fotona att se fantastiska ut med en rad olika justeringar och korrigeringar. Om du vill redigera fotona väljer du Redigera Startskärmen.

Teman

I Photoshop Express finns olika teman som du kan tillämpa på bilderna. Du kan välja mellan många olika teman och anpassa texten. 

Teman
En bild med ett porträttema

 1. Välj ett foto att redigera i arbetsflödet Redigera .

 2. Välj ett tema från Teman och applicera det på ditt foto.

 3. Använd reglaget för att finjustera valda förval.

 4. Välj Spara  .

Obs!

Du kan även skapa och spara anpassade teman. Det gör du genom att välja Lägg till i panelen Mina teman, ange ett namn och välj Spara tema.

Tillämpa Stilar

Med Photoshop Express kan du tillämpa direktfilter som kallas Stilar. Du kan välja mellan en rad slående effekter och styra intensiteten i dessa. Välj önskad effekt för att tillämpa den och justera dess intensitet med reglaget.

 1. Välj ett foto att redigera i arbetsflödet Redigera .

 2. Välj en av stilarna från Stilar och applicera den på ditt foto.

 3. Använd reglaget för att finjustera valda förval.

 4. Välj Spara  .

LC-baserade stilar

Obs!

Du kan även skapa och spara anpassade Stilar. Det gör du genom att trycka på Lägg till i panelen Mina stilar, ange ett namn och välj Spara stil.

Gör korrigeringar

Du kan använda följande korrigeringsalternativ för att förbättra fotot:

Exponering Mängden ljus när bilden togs. Du kan justera reglaget för att få fotot att se mörkt eller ljust ut.

Kontrast Skillnaden i intensitet mellan mörka och ljusa områden på fotot. Ett högt värde på reglaget gör att fotot sticker ut mer genom att du ökar skillnaden mellan ljus och mörker.

Högdagrar De ljusaste delarna av ett foto. Du kan justera reglaget för att styra detaljer för högdagrar. Ett
lägre värde på reglaget ger mer detaljer i högdagrar.

Skuggor De mörkaste delarna i ett foto. Du kan justera reglaget för att styra detaljer i skuggor. Ett
högre värde på reglaget ger mer detaljer i skuggan.

Vita Styr de ljusaste områdena i ett foto och har ett bredare utbud av tonvärden än Högdagrar. Justera reglaget för att ändra fotots totala ljusstyrka tillsammans med de vita delarna.

Svarta Styr de mörkaste områdena i ett foto och har ett bredare utbud av tonvärden och effekt än Skuggor.

Temperatur Får fotot att se varmt (soligt) eller kallt (vintrigt) ut.

Toning Lägger till en grön- och lilafärgad ton till fotona.

Lyster Förbättrar färger som har sparsam mättnad utan att ha så stor påverkan på färgerna med större mättnad. Justera reglaget för att förstärka färgerna i fotot utan att det ser hårt ut.

Mättnad Justera reglaget för att mätta alla färger i fotot lika mycket och förstärka färgerna.

Klarhet Justera reglaget för att lägga till djup i en bild genom att öka den lokala kontrasten. Det kan lyfta fram detaljer och texturer i fotot.

Ta bort dis Avlägsnar atmosfäriskt dis från foton. Justera reglaget för att ta bort dimma eller öka på dimma i fotot.

Skärpa Förstärker kontrasten mellan specifika pixlar. Justera reglaget för att ge fotot skärpa.

Minska luminansbrus Luminansbrus stör intensiteten för färgade pixlar. Justera reglaget för att åtgärda den här typen av brus.

Minska färgbrus Färgbrus får du när flerfärgade pixlar visas som en enda färg. Justera reglaget för att åtgärda den här typ av brusen.

Tillämpa effekten oskärpa på foton

I Photoshop Express hittar du Oskärpa i panelen Justeringar. Du kan välja mellan två alternativ för oskärpa: 

 • Radiell oskärpa Tillämpar oskärpa på specifika områden i ett foto
 • Fullständig oskärpa Tillämpar oskärpa på hela fotot
 1. Flytta den cirkulära masken till önskat område. Justera cirklarna för att tillämpa ingen oskärpa, ludd och oskärpa på önskade områden i fotot.

 2. Flytta reglaget för att justera Oskärpans intensitet. Du kan även använda växlingsknappen för att ändra de oskarpa områdena i fotot.

  Du kan även använda växlingsknappen för att ändra de oskarpa områdena i fotot.

  Oskärpa med växlingsknappen avstängd i Radiell oskärpa

  Oskärpa med växlingsknappen på i Radiell oskärpa

 1. Välj alternativet Fullständig.

 2. Flytta reglaget för att justera Oskärpans
   intensitet.

  Fullständig oskärpa tillämpad på ett foto

Beskära

Klicka på  för att beskära, räta ut, rotera och vända fotona. Du kan även förvandla och korrigera perspektiv med det här alternativet.

 1. Välj verktyget Beskär.

 2. Tryck på Proportioner.

 3. Välj önskad förinställning för proportion.

  Proportioner
  En bild med proportioner för Sociala medier

 4. Välj Spara  .

Med Photoshop Express kan du rotera en bild genom att vrida den åt vänster eller höger eller vända den vertikalt eller horisontellt.

 1. Välj verktyget Beskär.

 2. Välj Rotera.

 3. Vrid en hel bild åt höger eller vänster eller vänd den horisontellt eller vertikalt.

  En bild med olika alternativ för rotation som är räta ut, rotera vänster, rotera höger, vänd horisontellt och vänd vertikalt.
  En bild med olika alternativ för rotation

 4.  Använd glidskalan för att rotera din bild.

 5. Välj Spara  .

Photoshop Express har fyra alternativ för korrigering av perspektiv: Helautomatiskt, Balanserad auto, Skeva lodrätt och Skeva horisontellt.

 1. Välj verktyget Beskär.

 2. Tryck på Förvandla.

 3. Använd reglaget eller alternativet Auto för att korrigera perspektivet i fotot.

  Korrigera perspektiv
  En bild med perspektivkorrigeringen Skeva lodrätt

 4. Välj Spara  .

Lägg till text

Du kan välja från en lista med textalternativ som kallas Textstilar för att lägga till text. Skapa memes och affischer genom att lägga till textstilar till foton och kollage. Du kan justera textens opacitet med hjälp av reglaget, lägga till textfärg, snabbt panorera, zooma eller rotera och justera textens placering.

Alternativt kan du lägga till text genom att välja Lägg till text.

Lägg till text

Korrigera ögon

Funktionen finns för närvarande endast i Storbritannien och Australien.

Du kan kopiera ögon från ett foto och använda dem för att byta ut ögonen på ett annat foto. Öppna fotot med ögonen som du vill redigera, klicka på Byt ögon och tryck på ansiktet. Du kan då välja det referensfoto från vilket du vill kopiera ögonen.

För bättre resultat bör du välja foton som är tagna under liknande förhållanden vad gäller belysning, zoomnivåer och vinklar.

Röda ögon är ett vanligt problem som uppstår när kamerans blixt belyser fotomotivets näthinna. Det inträffar oftare när du tar bilder i mörka rum eftersom fotomotivets iris då är helt öppen.  Välj  att korrigera röda ögon och husdjursögon med ett klick.

Med verktyget Husdjursöga kan du ta bort det rödaktiga skenet i ögonen som beror på ljusreflektioner (till följd av svagt omgivande ljus eller användning av blixt). För djur lyser ögonen vitt, grönt, rött eller gult, och de ofta använda verktygen för att ta bort röda ögon kanske inte korrigerar effekten på rätt sätt.

Lägga till kanter

Klicka på  för att lägga till en kant till fotot.

Ta bort skavanker

Klicka på  för att ta bort fläckar, smuts och damm från fotona med ett enda tryck. 

Om resultatet inte blir som önskat kan du trycka igen för att se olika resultat för varje tryck.

Ansiktsretuschering

Överföra makeup

Experimentera med olika stilar med överföring av makeup och dela en ny stil. Med Photoshop Express kan du överföra makeup i bilden med ett enda tryck.

transfer-makeup-before
transfer-makeup-after

Flytta reglaget för att visa bilden före och efter

Om du vill överföra makeup gör du följande:

 1. Öppna bilden i arbetsflödet Ansiktsretuschering.

 2. Tryck på Makeup.

  Överföra makeup

 3. Välj en av de olika förinställningarna för makeup.

 4. Tryck på Förfina läppar för att förfina slutresultatet om det behövs.

  Förfina läppar

 5. Välj Spara  .

Kombinera foton

Stansa ut objekt

Du kan stansa ut en eller flera delar av en bild för att isolera det du behöver. Du kan till exempel vilja isolera objektet från bakgrunden. Om du vill stansa ut och välja objekt gör du följande:

 1. Välj Kombinera foton > välj en bild.

 2. Välj Utstansning.

 3. Photoshop Express upptäcker alla objekt i bilden. Markera ett särskilt objekt eller flera objekt.

 4. Om ett objekt saknas i urvalet trycker du på Lägg till och använder Smartcut för att markera det saknade objektet.

 5. Acceptera ändringarna för att stansa ut de markerade objekten.

Kollage

Skapa kollage

Med Photoshop Express kan du med ett enda tryck skapa fantastiska kollage som är värda att dela. Välj de foton du vill arbeta med och använd en av layoutstilarna i den nedre panelen på skärmen. Kollagelayouterna skapas på ett intelligent sätt med hjälp av bildmetadata som geografisk positionering och tid.

Så här skapar du ett kollage:

 1. På den första skärmen efter att appen har startats väljer du fliken Kollage.

 2. Markera önskade foton. Du kan kombinera upp till nio foton i ett kollage.

 3. Välj Nästa.

 4. Välj önskad layoutstil och klicka på  för att redigera.

 5. För att spara collaget i telefonens minne, välj i skärmens övre högra hörn och väljSpara.

Kollagefunktionen innehåller:

Ändra layout Välj layoutikonen för att välja mellan rutnät, friformslayout och formlayout.

Proportioner Välj ikonen Proportioner för att ställa in proportioner för kollaget.

Redigera och ersätt foton Välj redigeringsikonen för att ersätta eller ta bort ett foto i kollaget. Om du vill byta plats på fotona trycker du länge på ett foto för att kunna dra och släppa det på en annan cell. Välj ikonen Redigera för att redigera ett foto.

Tillämpa effekter Välj ikonen för stilöverföring för att tillämpa snabba stilar på kollaget.

Lägg till bakgrund Välj bakgrundsikonen för att lägga till bakgrundsstilar. Du kan välja mellan olika mönster, färger och övertoningar.

Lägg till text Välj textikonen för att lägga till text. Ge texten en egen stil genom att välja bland de tillgängliga teckensnittsstilarna. Du kan justera textens opacitet med hjälp av reglaget, lägga till textfärg, snabbt panorera, zooma och rotera och justera textens placering.

Lägg till klistermärke Välj ikonen för klistermärke för att lägga till klistermärken till kollaget. Du kan panorera, zooma eller rotera klistermärket och placera det som du vill.

Ändra kanter Välj kantikonen för att tillämpa kanter och justera inre och yttre kanter. Du kan även lägga till färger på kanterna.

Lägg till animering Välj animering för att lägga till den i collaget från olika animeringar som ges.

Capture

Filter

Funktionen är närvarande endast tillgänglig i Kanada, Singapore, Storbritannien och Sydafrika.

Selfiekameran i Photoshop Express använder porträttsegmentering i realtid, djupbedömning, linsoskärpa samt projektion för surfplatta. Det innebär att du kan förbättra dina selfies och använda attraktiva filter när du är på språng.

Du kan använda följande filter:

 • Porträtt – Det tillämpar skärpedjupseffekten som suddar ut bakgrunden.
 • Pop-färg – Det framhäver valda delar av fotot och behåller dem i färg medan resten av fotot blir svartvitt.
 • Svartvitt – Det framhäver bakgrunden av fotot och behåller den i färg och konverterar kroppen till svartvitt.
 • Rörelse – Filtret för rörelseoskärpa ger en linjär rörelsekänsla/-effekt.
 • Zoom – Det gör att fotot tonas ut mot mitten och ger effekten av att zooma in/ut i ett foto.

Tatueringar

Photoshop Express använder 3D-ansiktsmodellering och materialfärg för att skapa realistiska tatueringar. Du kan placera önskad tatuering där du vill genom att zooma och panorera runt fotot. Selfien kan sedan redigeras ytterligare i Redigeraren, eller du så kan skapa ett kollage med den.

Preferenser

Ändra storlek på fotona

Alternativen för att ändra bildens storlek skalar ner foton till den valda långa kanten och bevarar fotots aktuella beskärningsförhållande. Skalning tillämpas på exporterade/sparade och delade foton.

 1. Gå till Preferenser i appinställningarna.

 2. Tryck på Byt storlek på bild i kategorin Delningsinställningar.

 3. Välj något av storleksalternativen. Du kan även använda det anpassade reglaget för fler alternativ.

  Byt storlek på bilden

 4. Välj Spara  .

Lägga till en vattenstämpel

Du kan lägga till önskad bild eller text som en vattenstämpel på fotot:

 1. Logga in på ditt Creative Cloud-konto, om du inte redan är inloggad.

 2. Välj Appinställningar > Preferenser > Vattenstämpel.

 3. För att lägga till ett foto ska du klicka på Lägg till bild och välja det foto du vill lägga till som en vattenstämpel.

 4. För att lägga till text ska du klicka på Lägg till text och spara den text du vill lägga till som en vattenstämpel.

 5. Du kan använda reglaget för att justera vattenstämpelns opacitet.

  Lägga till vattenstämpel

 • Om du vill inaktivera eller ta bort en vattenstämpel sveper du fotots förhandsgranskning som visas på skärmen Dela för att visa fotot utan vattenstämpeln.
 • Om du vill inaktivera eller ta bort en vattenstämpel från alla foton tar du bort den anpassade bilden eller texten som lagts till som en vattenstämpel under Appinställningar > Preferenser.

Styr JPEG-kvalitet

Du kan välja en kvalitetsskala som ska tillämpas på fotot när du exporterar eller delar bilden. Värdet 100 % ger det bästa resultatet med ökad filstorlek. Som standard är kvalitetsskalan inställd på 85 %.

För att ändra bildkvalitet:

 1. Välj Appinställningar > Preferenser > JPEG-kvalitet.

 2. Ändra värdet på kvalitetsreglaget.

  Kvalitetsreglage
  Ange din fotokvalitet i Photoshop Express

Andra förbättrade funktioner

Förstärk foton automatiskt

Använd Autoförbättring för att justera exponering, kontrast, högdagrar, skuggor, vit färg, svart färg, temperatur, toning, lyster och klarhet till autovärden Om du vill tillämpa Autoförbättring klickar du på  i toppanelen på skärmen.

På iOS kan du tillåta att Photoshop Express automatiskt tillämpar autoförbättring varje gång du öppnar ett foto. För att göra det avmarkerar du Ingen autoförbättring under Preferenser.

Du kan tillåta att Photoshop Express automatiskt tillämpar autoförbättring varje gång du öppnar ett foto. För att göra det avmarkerar du Ingen autoförbättring under Preferenser.

Korrigera linsproblem

Linskorrigeringsverktyget i Photoshop Express hjälper till att åtgärda linsproblem som förvrängning, kromatisk avvikelse, vinjett och perspektiv. Linskorrigeringar tillämpas utifrån objektivmodell eftersom varje objektiv är unikt utformat.

Du kan välja Aktivera linskorrigering för att tillämpa linskorrigeringar och åtgärda dessa objektivproblem. Reglaget för Aktivera linskorrigering förblir inaktiverat för foton som inte har några objektivproblem.

Se Linskorrigering för information om hur du åtgärdar objektivproblem.

Dela ditt arbete

Du kan snabbt dela ditt arbete på Instagram, Facebook, Tumblr, Twitter och via SMS. Det gör du via skärmens övre högra hörn. Klicka på  och välj önskat delningsalternativ.

Alternativ för delning till flera mål

Du kan snabbt dela till flera mål, till exempel Instagram, Facebook, Tumblr, Twitter och Flicker, på samma gång. Om du vill dela till flera mål samtidigt aktiverar du växlingsknappen för de mål dit du vill dela och klickar sedan på Spara och dela i det övre högra hörnet av skärmen. Du kan också trycka på ett målnamn om du bara vill dela till just det målet.

Spara utan att förstöra

Du kan skriva över fotona när du delar dem i stället för att skapa en kopia. Du kan ändra den här inställningen i Preferenser. Välj Appinställningar > Preferenser > Delningsinställningar och avmarkera Spara som kopia. 

Arbeta med andra Adobe-program

Anslut till Creative Cloud, Lightroom och CC Library från inuti Photoshop Express. Så här gör du:

 1. I det övre högra hörnet av skärmen klickar du på .

 2. Välj önskat alternativ att ansluta till i avsnittet Skicka till.

 3. Logga in med ditt Adobe ID, Google- eller Facebook-konto och följ anvisningarna på skärmen för att ansluta till önskat program.

Delta i konversationen

  BesökPhotoshop Express Community för att bli inspirerad och få svar på de vanligaste frågorna.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?