Kom igång med Photoshop Express på iOS

Mer information om hur du använder Adobe Photoshop Express på iOS-enheter.

Adobe Photoshop Express är en kostnadsfri mobilapp som gör att du snabbt, effektivt och enkelt kan redigera foton och skapa kollage. Tillämpa direktfilter som kallas Stilar, välj bland en lång rad justerings- och korrigeringsalternativ för att förbättra fotona och dela dem direkt på sociala medier.

Kom igång

Adobe Photoshop Express finns tillgänglig för iOS i App Store. Hämta och installera appen genom att klicka på märket nedan:

Hämtningslänk för iOS-enheter
Hämtningslänk för iOS-enheter

Visa och välja foton

Starta appen och välj det foto som du vill arbeta med. På den första skärmen visas foton från enhetens minne.

Alternativt kan du ta ett fotografi med appen och börja arbeta med det direkt. Det gör du genom att välja CaptureStartskärmen.

Redigera foton

Få fotona att se fantastiska ut med en rad olika justeringar och korrigeringar. Om du vill redigera fotona väljer du Redigera Startskärmen.

Teman

I Photoshop Express finns olika teman som du kan tillämpa på bilderna. Du kan välja mellan många olika teman och anpassa texten. 

Du kan även skapa och spara anpassade teman. Det gör du genom att trycka på Lägg till i panelen Mina teman, ange ett namn och trycka på Spara tema.

Teman
En bild med ett Citattema

Tillämpa Stilar

Med Photoshop Express kan du tillämpa direktfilter som kallas Stilar. Du kan välja mellan en rad slående effekter och styra intensiteten. Markera önskad effekt för att tillämpa den och justera intensiteten med hjälp av reglaget.

Du kan även skapa och spara anpassade Stilar. Det gör du genom att trycka på Lägg till i panelen Mina stilar, ange ett namn och trycka på Spara stil.

Stilar
En bild med stilen Pop-färg

Beskära

Klicka på  för att beskära, räta ut, rotera och vända fotona. Du kan även förvandla och korrigera perspektiv med det här alternativet.

Beskär fotot

 1. Välj verktyget Beskär.

 2. Tryck på Proportioner.

 3. Välj önskad förinställning för proportion.

  Proportioner
  En bild med proportioner för Sociala medier

Korrigera perspektiv i fotona

Photoshop Express har fyra alternativ för korrigering av perspektiv: Helautomatiskt, Balanserad auto, Skeva lodrätt och Skeva horisontellt.

 1. Välj verktyget Beskär.

 2. Tryck på Förvandla.

 3. Använd reglaget eller alternativet Auto för att korrigera perspektivet i fotot.

  Korrigera perspektiv
  En bild med perspektivkorrigeringen Skeva lodrätt

Ändra storlek på fotona

Alternativen för att ändra bildens storlek skalar ner foton till den valda långa kanten och bevarar fotots aktuella beskärningsförhållande. Skalning tillämpas på exporterade/sparade och delade foton.

 1. Gå till Preferenser i appinställningarna.

 2. Tryck på Byt storlek på bild i kategorin Delningsinställningar.

 3. Välj något av storleksalternativen. Du kan även använda det anpassade reglaget för fler alternativ.

  Byt storlek på bilden

Stansa ut objekt

Du kan stansa ut en eller flera delar av en bild för att isolera det du behöver. Du kan till exempel vilja isolera objektet från bakgrunden. Om du vill stansa ut och välja objekt gör du följande:

 1. Öppna bilden i arbetsflödet Mix.

  Arbetsflödet Mix

 2. Tryck på Utstansning.

 3. Photoshop Express upptäcker alla objekt i bilden. Markera ett särskilt objekt eller flera objekt.

 4. Om ett objekt saknas i urvalet trycker du på Lägg till och använder Smartcut för att markera det saknade objektet.

 5. Acceptera ändringarna för att stansa ut de markerade objekten.

Överföra makeup

Experimentera med olika stilar med överföring av makeup och dela en ny stil. Med Photoshop Express kan du överföra makeup i bilden med ett enda tryck.

transfer-makeup-before transfer-makeup-after

Flytta reglaget för att visa bilden före och efter

Om du vill överföra makeup gör du följande:

 1. Öppna bilden i arbetsflödet Retuschera.

  Arbetsflödet Retuschera

 2. Tryck på Makeup.

  Överföra makeup

 3. Välj en av de olika förinställningarna för makeup.

 4. Tryck på Förfina läppar för att förfina slutresultatet om det behövs.

  Förfina läppar

Gör korrigeringar

Du kan använda följande korrigeringsalternativ för att förbättra fotot:

Exponering Mängden ljus när bilden togs. Du kan justera reglaget för att få fotot att se mörkt eller ljust ut.

Kontrast Skillnaden i intensitet mellan mörka och ljusa områden på fotot. Ett högt värde på reglaget gör att fotot sticker ut mer genom att du ökar skillnaden mellan ljus och mörker.

Högdagrar De ljusaste delarna av ett foto. Du kan justera reglaget för att styra detaljer för högdagrar. Ett
lägre värde på reglaget ger mer detaljer i högdagrar.

Skuggor De mörkaste delarna i ett foto. Du kan justera reglaget för att styra detaljer i skuggor. Ett
högre värde på reglaget ger mer detaljer i skuggan.

Vita Styr de ljusaste områdena i ett foto och har ett bredare utbud av tonvärden än Högdagrar. Justera reglaget för att ändra fotots totala ljusstyrka tillsammans med de vita delarna.

Svarta Styr de mörkaste områdena i ett foto och har ett bredare utbud av tonvärden och effekt än Skuggor.

Temperatur Får fotot att se varmt (soligt) eller kallt (vintrigt) ut.

Toning Lägger till en grön- och lilafärgad ton till fotona.

Lyster Förbättrar färger som har sparsam mättnad utan att ha så stor påverkan på färgerna med större mättnad. Justera reglaget för att förstärka färgerna i fotot utan att det ser hårt ut.

Mättnad Justera reglaget för att mätta alla färger i fotot lika mycket och förstärka färgerna.

Klarhet Justera reglaget för att lägga till djup i en bild genom att öka den lokala kontrasten. Det kan lyfta fram detaljer och texturer i fotot.

Ta bort dis Avlägsnar atmosfäriskt dis från foton. Justera reglaget för att ta bort dimma eller öka på dimma i fotot.

Skärpa Förstärker kontrasten mellan specifika pixlar. Justera reglaget för att ge fotot skärpa.

Minska luminansbrus Luminansbrus stör intensiteten för färgade pixlar. Justera reglaget för att åtgärda den här typen av brus.

Minska färgbrus Färgbrus får du när flerfärgade pixlar visas som en enda färg. Justera reglaget för att åtgärda den här typ av brusen.

Lägga till text

Om du vill lägga till text kan du välja från en lista med textalternativ som kallas Textstilar. Skapa memes och affischer genom att lägga till textstilar till foton och kollage. Du kan justera textens opacitet med hjälp av reglaget, lägga till textfärg, enkelt panorera, zooma eller rotera och justera textens placering.

Lägga till text

Korrigera röda ögon

Klicka på  för att korrigera röda ögon och husdjursögon med ett klick.

Byta ögon

Funktionen finns för närvarande endast i Storbritannien och Australien.

Du kan kopiera ögon från ett foto och använda dem för att byta ut ögonen på ett annat foto. Öppna fotot med ögonen som du vill redigera, klicka på Byt ögon och tryck på ansiktet. Du kan då välja det referensfoto från vilket du vill kopiera ögonen.

För bättre resultat bör du välja foton som är tagna under liknande förhållanden vad gäller belysning, zoomnivåer och vinklar.

Lägga till kanter

Klicka på  för att lägga till en kant till fotot.

Ta bort skavanker

Klicka på  för att ta bort fläckar, smuts och damm från fotona med ett enda tryck. 

Om resultatet inte blir som önskat kan du trycka igen för att se olika resultat för varje tryck.

Förstärk foton automatiskt

Använd Autoförbättring för att justera exponering, kontrast, högdagrar, skuggor, vit färg, svart färg, temperatur, toning, lyster och klarhet till autovärden Om du vill tillämpa Autoförbättring klickar du på  i toppanelen på skärmen.

På iOS kan du tillåta att Photoshop Express automatiskt tillämpar autoförbättring varje gång du öppnar ett foto. För att göra det avmarkerar du Ingen autoförbättring under Preferenser.

Du kan tillåta att Photoshop Express automatiskt tillämpar autoförbättring varje gång du öppnar ett foto. För att göra det avmarkerar du Ingen autoförbättring under Preferenser.

Lägga till en vattenstämpel

Du kan lägga till önskad bild eller text som en vattenstämpel på fotot:

 1. Logga in på ditt Creative Cloud-konto, om du inte redan är inloggad.

 2. Välj Appinställningar > Preferenser > Vattenstämpel.

 3. För att lägga till ett foto ska du klicka på Lägg till bild och välja det foto du vill lägga till som en vattenstämpel.

 4. För att lägga till text ska du klicka på Lägg till text och spara den text du vill lägga till som en vattenstämpel.

 5. Du kan använda reglaget för att justera vattenstämpelns opacitet.

  Lägga till vattenstämpel

 • Om du vill inaktivera eller ta bort en vattenstämpel sveper du fotots förhandsgranskning som visas på skärmen Dela för att visa fotot utan vattenstämpeln.
 • Om du vill inaktivera eller ta bort en vattenstämpel från alla foton tar du bort den anpassade bilden eller texten som lagts till som en vattenstämpel under Appinställningar > Preferenser.

Korrigera linsproblem

Linskorrigeringsverktyget i Photoshop Express hjälper till att åtgärda linsproblem som förvrängning, kromatisk avvikelse, vinjett och perspektiv. Linskorrigeringar tillämpas utifrån objektivmodell eftersom varje objektiv är unikt utformat.

Du kan välja Aktivera linskorrigering för att tillämpa linskorrigeringar och åtgärda dessa objektivproblem. Reglaget för Aktivera linskorrigering förblir inaktiverat för foton som inte har några objektivproblem.

Se Linskorrigering för information om hur du åtgärdar objektivproblem.

Tillämpa effekten oskärpa på foton

I Photoshop Express hittar du Oskärpa i panelen Justeringar. Du kan välja mellan två alternativ för oskärpa: 

 • Radiell oskärpa Tillämpar oskärpa på specifika områden i ett foto
 • Fullständig oskärpa Tillämpar oskärpa på hela fotot

Följ dessa anvisningar för att tillämpa radiell oskärpa:

 1. Flytta den cirkulära masken till önskat område. Justera cirklarna för att tillämpa ingen oskärpa, ludd och oskärpa på önskade områden i fotot.

 2. Flytta reglaget för att justera Oskärpans intensitet. Du kan även använda växlingsknappen för att ändra de oskarpa områdena i fotot.

  Du kan även använda växlingsknappen för att ändra de oskarpa områdena i fotot.

  Oskärpa med växlingsknappen avstängd i Radiell oskärpa

  Oskärpa med växlingsknappen på i Radiell oskärpa

  Följ dessa anvisningar för att tillämpa Fullständig oskärpa:

  1. Klicka på alternativet Fullständig.

  2. Flytta reglaget för att justera Oskärpans intensitet.

   Fullständig oskärpa tillämpad på ett foto

Skicka till Photoshop som PSD

Skicka till Photoshop är en kraftfull funktion i Photoshop Express som gör att du kan ta en redigerad bild eller ett redigerat kollage från Photoshop Express till Adobe Photoshop som en PSD-fil. De redigeringar som gjorts i Photoshop Express, som vattenstämpel, stilar, korrigeringar, kanter och skavanker med flera, finns kvar i PSD-filen. Du kan sedan finjustera eller förbättra dem ytterligare i Photoshop.

Obs!
 • Kollage öppnas som en PSD med flera lager där du kan arbeta på enskilda bildlager för mer detaljerade ändringar.
 • Du måste logga in i Photoshop Express och Photoshop med samma ID för att kunna använda funktionen.

Gör så här om du vill skicka Photoshop Express-verket till Photoshop:

 1. Tillämpa önskade redigeringar på fotot.

 2. Tryck på ikonen Skicka till Ps i den nedre panelen på skärmen och klicka på Skicka nu.

  Det redigerade fotot öppnas automatiskt i Photoshop på datorn.

  Skicka ditt arbete med alla redigeringar på plats till Photoshop.
  Skicka ditt arbete med alla redigeringar på plats till Photoshop.

Alternativt kan du följa de här stegen för att dela ditt arbete med Photoshop på datorn:

 1. Tillämpa önskade redigeringar på fotot.

 2. Klicka på ikonen Dela i det övre högra hörnet av skärmen.

 3. Bland de tillgängliga delningsalternativen klickar du på Photoshop (Skicka till Photoshop) för att exportera den redigerade bilden till Adobe Photoshop. Filen öppnas då automatiskt i Photoshop på datorn.

  Obs!

  Se till att du är inloggad med samma ID i Photoshop Express som i Photoshop.

 4. När du är inloggad i Photoshop med samma ID som i Photoshop Express kan du även göra följande:

  • Om du vill exportera ett foto från Redigeraren trycker du på Photoshop-ikonen längst ner på skärmen. 

  • Om du vill exportera ett kollage trycker du på Photoshop-ikonen i den övre panelen på skärmen.

  • Om du vill exportera ett foto från kamerarullen trycker du på Photoshop-ikonen längst ner på skärmen.

  PSD-filen med de tillämpade redigeringarna öppnas då automatiskt i Photoshop på datorn.

Använda Photoshop Effects

Photoshop Effects är en uppsättning filter som finns i Photoshop. Du kan tillämpa dessa filter på dina foton i Photoshop Express genom att ansluta till Photoshop.

Innan du ansluter till Photoshop:

 • Kontrollera att du har Photoshop installerad på Windows- eller Mac-datorn. Om du redan har Photoshop ska du se till att du arbetar med Photoshop version 16.0 eller senare. Så här kontrollerar du det:
 1. Starta Photoshop.

 2. Välj Photoshop > Om Photoshop.

 3. Se till att den mobila enheten med Photoshop Express och datorn som kör Photoshop är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

 1. Öppna Photoshop Express och klicka på Photoshop Effects-ikonen  i panelen längst ner på skärmen.

  Använda Photoshop Effects i iOS
  Använda Photoshop Effects i iOS.

 2. Följ anvisningarna på skärmen för att aktivera fjärranslutningar i Photoshop.

 3. I Photoshop skapar du ett lösenord för tjänsten när du har valt Aktivera fjärranslutningar och klickar på OK.

  Välj Aktivera fjärranslutningar och skapa ett lösenord i Photoshop.

 4. Starta om Photoshop.

 5. I Photoshop Express trycker du på Photoshop Effects-ikonen  och väljer servern (tjänstenamn) som anges på den andra skärmen med anvisningar.

 6. Ange lösenordet du skapade i Photoshop så är du redo att börja arbeta med Photoshop Effects.

Obs!
 • Om du vill inaktivera inställningen för automatisk anslutning i Photoshop Express väljer du Appinställningar > Preferenser > Återställ Photoshop-anslutningar och klickar på Ja.
 • Om du får felmeddelandet ”Bilden verkar inte längre vara öppen i Photoshop” öppnar du bilden igen och försöker på nytt. Alternativt kan du öppna bilden igen i Photoshop Express och klicka på Photoshop Effects-ikonen för att ansluta till Photoshop.
 • Om du inte kan tillämpa Photoshop Effects på dina foton stänger du alla öppna fönster eller dialogrutor i Photoshop och tillämpar effekten på nytt i appen.

Selfiekamerans funktioner

Filter

Funktionen är närvarande endast tillgänglig i Kanada, Singapore, Storbritannien och Sydafrika.

Selfiekameran i Photoshop Express använder porträttsegmentering i realtid, djupbedömning, linsoskärpa samt projektion för surfplatta. Det innebär att du kan förbättra dina selfies och använda attraktiva filter när du är på språng.

Du kan använda följande filter:

 • Porträtt – Det tillämpar skärpedjupseffekten som suddar ut bakgrunden.
 • Pop-färg – Det framhäver valda delar av fotot och behåller dem i färg medan resten av fotot blir svartvitt.
 • Svartvitt – Det framhäver bakgrunden av fotot och behåller den i färg och konverterar kroppen till svartvitt.
 • Rörelse – Filtret för rörelseoskärpa ger en linjär rörelsekänsla/-effekt.
 • Zoom – Det gör att fotot tonas ut mot mitten och ger effekten av att zooma in/ut i ett foto.

Tatueringar

Photoshop Express använder 3D-ansiktsmodellering och materialfärg för att skapa realistiska tatueringar. Du kan placera önskad tatuering där du vill genom att zooma och panorera runt fotot. Selfien kan sedan redigeras ytterligare i Redigeraren, eller du så kan skapa ett kollage med den.

Skapa kollage

Med Photoshop Express kan du med ett enda tryck skapa fantastiska kollage som är värda att dela. Välj de foton du vill arbeta med och använd en av layoutstilarna i den nedre panelen på skärmen. Kollagelayouterna skapas på ett intelligent sätt med hjälp av bildmetadata som geografisk positionering och tid.

Så här skapar du ett kollage:

 1. På den första skärmen efter att appen har startats väljer du fliken Kollage.

 2. Markera önskade foton. Du kan kombinera upp till nio foton i ett kollage.

 3. Klicka på Nästa.

 4. Välj önskad layoutstil och klicka på  för att redigera.

 5. Om du vill spara kollaget i telefonens minne klickar du på i det övre högra hörnet på skärmen och väljer Spara.

   

Kollagefunktionen innehåller:

Proportioner Tryck på ikonen Proportioner för att ställa in proportioner för kollaget.

Ändra layout Tryck på layoutikonen för att välja mellan rutnät, friformslayout och formlayout.

Redigera och ersätt foton Tryck på redigeringsikonen för att ersätta eller ta bort ett foto i kollaget. Om du vill byta plats på fotona trycker du länge på ett foto för att kunna dra och släppa det på en annan cell. Om du vill redigera ett foto trycker du på ikonen Redigera.

Tillämpa stil Tryck på ikonen för stilöverföring för att tillämpa snabba stilar på kollaget.

Lägg till text Tryck på textikonen för att lägga till text. Ge texten en egen stil genom att välja bland de tillgängliga teckensnittsstilarna. Du kan justera textens opacitet med hjälp av reglaget, lägga till textfärg, enkelt panorera, zooma eller rotera och även justera textens placering.

Lägg till klistermärke Tryck på ikonen för klistermärke för att lägga till klistermärken till kollaget. Du kan panorera, zooma eller rotera klistermärket och placera det som du vill.

Ändra kanter Tryck på kantikonen för att tillämpa kanter och justera inre och yttre kanter. Du kan även lägga till färger på kanterna.

Lägg till bakgrundsmönster Tryck på bakgrundsikonen för att lägga till bakgrundsstilar. Du kan välja bland en mängd olika mönster, färger och övertoningar.

Dela ditt arbete

Du kan snabbt dela ditt arbete på Instagram, Facebook, Tumblr, Twitter och via SMS. Det gör du via skärmens övre högra hörn. Klicka på  och välj önskat delningsalternativ.

Alternativ för delning till flera mål

Du kan snabbt dela till flera mål, till exempel Instagram, Facebook, Tumblr, Twitter och Flicker, på samma gång. Om du vill dela till flera mål samtidigt aktiverar du växlingsknappen för de mål dit du vill dela och klickar sedan på Spara och dela i det övre högra hörnet av skärmen. Du kan också trycka på ett målnamn om du bara vill dela till just det målet.

Spara utan att förstöra

Du kan skriva över fotona när du delar dem i stället för att skapa en kopia. Du kan ändra den här inställningen i Preferenser. Välj Appinställningar > Preferenser > Delningsinställningar och avmarkera Spara som kopia. 

Styr JPEG-kvalitet

Du kan välja en kvalitetsskala som ska tillämpas på fotot när du exporterar eller delar bilden. Värdet 100 % ger det bästa resultatet med ökad filstorlek. Som standard är kvalitetsskalan inställd på 85 %.

För att ändra bildkvalitet:

 1. Välj Appinställningar > Preferenser > JPEG-kvalitet.

 2. Ändra värdet på kvalitetsreglaget.

Arbeta med andra Adobe-program

Anslut till Creative Cloud, Lightroom och CC Library från inuti Photoshop Express. Så här gör du:

 1. I det övre högra hörnet av skärmen klickar du på .

 2. Välj önskat alternativ att ansluta till i avsnittet Skicka till.

 3. Logga in med ditt Adobe ID, Google- eller Facebook-konto och följ anvisningarna på skärmen för att ansluta till önskat program.

Du kan även tillämpa några redigeringar i andra mobilappar och importera arbetet till Photoshop Express. Du kan till exempel:

 • Stansa ut objekt i Photoshop Mix.
 • Använda verktygen för lagning och gör flytande i Photoshop Fix.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto

[Feedback V2 Badge]