Fel: Ett heltal mellan 96 och 8 krävs | Windows 10

Lär dig hur du löser heltalsfelet i Photoshop. Det här felet uppstår när du försöker komma åt Prestandainställningarna.

Problem

När du försöker komma åt Prestanda-inställningarna (Redigera > Inställningar > Prestanda) visar Photoshop felmeddelandet: Ett heltal mellan 96 och 8 krävs. Närmaste värde insatt. 

Det går inte att komma åt Prestanda-inställningarna i dialogrutan Inställningar. Verktyg som Oskärpa och Gör flytande som använder grafikprocessorn (GPU) påverkas också.

(Windows) Feldialogruta när du öppnar Prestandainställningarna i Photoshop

Problemet uppstår efter att du uppdaterat operativsystemet till Windows 10 Creators Update. 

Operativsystem

Windows 10 Creators Update och senare versioner

Lösning

Detta problem har åtgärdats i Photoshop CC 19.1.5 (juni 2018-utgåvan).

Uppdatera Photoshop till den senaste versionen. Se Håll Photoshop uppdaterad.  

Ta bort OverridePhysicalMemoryMB DWORD-nyckeln från registret

Dessa anvisningar kan bara följas om du tidigare har lagt till DWORD-nyckeln OverridePhysicalMemoryMB i registret, vilket föreslås i lösningen nedan. Att ta bort nyckeln tillåter Photoshop att hantera det fysiska minnet istället för att använda den här åsidosättningen i registret. 

 1. Avsluta Photoshop.

  Viktigt:

  Innan du utför nästa steg, se till att säkerhetskopiera registret. Se Microsofts dokumentation: Hur säkerhetskopieras och återställs registret i Windows.

 2. Tryck på Windows + R-tangenterna för att hämta dialogrutan Kör

  Skriv regedit.exe och tryck sedan på Enter. 

  Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller att bekräfta skriver du in lösenordet eller bekräftar.

 3. I fönstret Registereditorn, leta upp mappsökvägen nedan:

  Photoshop CC 2018: Navigera till Dator\HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\Adobe\\Photoshop\\120.0

  HKEY_CURRENT_USER i Registereditorn

 4. I den högra rutan, högerklicka på nyckeln OverridePhysicalMemoryMB som du skapade tidigare och välj Ta bort från menyn.

 5. I dialogrutan Bekräfta borttagning av värde, klicka på Ja för att bekräfta.

Tillfällig lösning

Viktigt:

Innan du börjar, se till att du säkerhetskopierar registret. Se Microsofts dokumentation: Hur säkerhetskopieras och återställs registret i Windows.

 1. Tryck på Windows + R-tangenterna för att hämta dialogrutan Kör

  Skriv regedit.exe och tryck sedan på Enter. 

  Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller att bekräfta skriver du in lösenordet eller bekräftar.

 2. I fönstret Registereditorn navigera till mappsökvägen nedan, beroende på din Photoshop-version.

  • Photoshop CC 2018: Navigera till Dator\HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\Adobe\\Photoshop\\120.0
  • Photoshop CC 2017: Navigera till HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\Adobe\\Photoshop\\110.0
  • Photoshop CC 2015.5: Navigera till HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\Adobe\\Photoshop\\100.0
  • Photoshop CC 2015: Navigera till HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\Adobe\\Photoshop\\90.0
  • Photoshop CC 2014: Navigera till HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\Adobe\\Photoshop\\80.0
  HKEY_CURRENT_USER i Registereditorn

 3. Beroende på vilken Photoshop-version du använder högerklickar du på den mapp som nämns i föregående och väljer Nytt > 32-bitarsvärde (DWORD) från menyn.

 4. I den högra rutan, namnge den nya nyckeln som OverridePhysicalMemoryMB och tryck på Enter.

 5. Högerklicka på den nya nyckeln och välj Ändra från menyn. Gör följande i dialogrutan Ändra 32-bitarsvärde (DWORD):

  Ändra registernyckel

  A. Ställ in Bas som Decimal B. För att hitta värdedata, se förklaringen i steg 5b nedan 

  1. Ställ in Bas som Decimal.
  2. I fältet Värdedata ändrar du värdet från 0 till ett numeriskt megabyte värde som återspeglar ditt systems fysiska minne. Ange till exempel 4096 för 4 GB, 8192 för 8 GB, 16384 för 16 GB eller 24576 för 24 GB.
  3. Klicka på OK.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto