När du sparar och öppnar filer över ett nätverk eller från flyttbara media, så kan många variabler påverka programmets prestanda. Därför kan vissa problem uppstå oftare när du jobbar över ett nätverk eller från flyttbara media än på en lokal hårddisk. (Nätverksrelaterade problem inkluderar skadade filer, nekad åtkomst eller långsam prestanda.) I dessa situationer kan Photoshop returnera ett av följande felmeddelanden:

 • "Åtgärden kunde inte slutföras på grund av okänt filformat."
 • "Begäran kunde inte slutföras eftersom filen är låst. "
 • "Filen kunde inte sparas på grund av ett diskfel."

Obs! Problem med användning av Photoshop-filer över ett nätverk eller från flyttbara media kan vara tillfälliga eller försenade.

Adobes tekniska support stöder endast att Photoshop och Adobe Bridge används på en lokal hårddisk. Det är svårt att återskapa och exakt identifiera problem med nätverks- och kringutrustningskonfiguration. 

Viktigt: Externa hårddiskar bör utan några problem fungera med Photoshop. Beroende på hur de ansluts kan det ta längre tid att arbeta med filer på en sådan jämfört med den interna hårddisken. Det är en bra idé att testa dessa hårddiskar genom att tillfälligt inaktivera dem och enbart arbeta med en lokal hårddisk. Adobe påstår dock inte att det bör uppstå problem när filer lagras och används på externa hårddiskar. 

Problem vid arbete på nätverk eller flyttbara media

Photoshop är ett resursintensivt program som kräver mer RAM-minne och hårddiskutrymme än de flesta andra program. Även om Photoshop fungerar via nätverk och flyttbara media, så försämrar dessa konfigurationer programmets prestanda och tillförlitlighet. Exempelvis läser Photoshop in och skriver bilddata när du jobbar med en fil. Ju snabbare åtkomsthastighet den hårddisk har där bilden eller Photoshops testdiskfiler finns, desto snabbare kan Photoshop bearbeta bildinformationen. Interna hårddiskar har snabbare åtkomsthastigheter än nätverksservrar (en hårddisk med åtkomst via ett nätverk) och flyttbara media.

För information om att optimera Photoshop, se Optimera prestanda i Photoshop.

Obs! Photoshop har inte stöd för nätverk eller flyttbara enheter som testyta.

Ytterligare variabler vid användning av nätverk

Det finns många olika typer av nätverkskonfigurationer (exempelvis klient-server eller peer-peer) eller typer (exempelvis Ethernet eller IP) som skapas av många olika företag. Varje konfiguration kräver särskild programvara och maskinvara, med olika installationer, inställningar och uppdateringar. Det här extralagret av programvara och maskinvara ökar risken för att ett fel ska uppstå (exempelvis från linjebrus, RF-störning eller paketkollisoner).

Flera faktorer påverkar dataöverföring över nätverk, inklusive filservrar, routers, bryggor, nätverkskort, programvaror, kablar, kontakter, strömkablar och strömkällor. Nätverksanslutningar kan oväntat bli otillgängliga, vilket ökar risken för förlorad data och programfel. Under överföring och mottagning verifierar nätverksprogram att data har skickats och mottagits. Verifieringsdjupet beror på nätverkets programpaket och är ibland inte tillgängligt för operativsystemet. När du försöker spara filer över nätverket kan ett felmeddelande visas. Till exempel: ”Begäran kunde inte slutföras eftersom filen är låst,” eller ”Filen kunde inte sparas på grund av ett diskfel.” Det kan dock hända att nätverket och operativsystemet inte underrättar dig om en Photoshop-bildfil innehåller skadad eller ofullständig information.

Ytterligare variabler vid användning av flyttbara media

Det finns flera olika typer av flyttbara media (exempelvis bärbara externa hårddiskar, flash-enheter) som tillverkas av många olika företag. De kräver alla att ditt operativsystem känner av kablar och anslutningar och enhetsdrivrutiner. Flyttbara media skadas dessutom lättare än interna hårddiskar, vilket ökar risken för skadade bilddata.

Teknisk support rekommenderar starkt att jobba i Photoshop direkt på den lokala hårddisken. Spara först filerna på din hårddisk för att förhindra att data går förlorade. Överför dem sedan till nätverket eller en flyttbar enhet i Finder eller i Windows Utforskaren. För att hämta filer ska du kopiera dem i Finder eller Windows Explorer från nätverket eller den flyttbara enheten till hårddisken. Filerna kan öppnas i Photoshop. Det här arbetsflödet undviker även problem som uppstår när installationer av nätverkssystem eller flyttbara mediers enhetsdrivrutiner inte är kompatibla med operativsystemet eller Photoshop.

Förslag till felsökning

Olika faktorer kan orsaka problem med programprestanda, inklusive minneskonflikter mellan enhetsdrivrutiner, skadade eller motstridiga filer, programvara för operativsystem eller maskinvaruproblem. Om du arbetar direkt från nätverk eller flyttbara medier och upplever problem kan du använda förslagen nedan för att utföra en felsökning.

Ansvarsfriskrivning: Följande förslag ges av hövlighet. Adobe Systems har inte support för nätverk och flyttbara media.

 • Säkerställ att du använder den senaste versionen av Photoshop. Uppdatera Photoshop med hjälp av Creative Cloud.
 • Flytta filen från nätverket eller det flyttbara mediet till en lokal hårddisk och öppna den sedan i Photoshop.

  Obs! När en fil väl har fått artefakter, så kan de vara en permanent del av bilddatan. Replikera bilden i en ny fil med hjälp av den lokala hårddisken. Se Felsökning av filåterställning för vidare hjälp med potentiellt skadade filer.
   
 • Använd en annan dator som är ansluten till samma nätverk eller samma typ av flyttbart media.
 • Kontrollera med nätverksadministratören om kända problem med nätverket eller ändringar som gjorts i nätverkskonfigurationen (exempelvis uppdaterade drivrutiner eller ändrade åtkomsträttigheter).
 • Säkerställ att Photoshop är installerad och körs på en lokal hårddisk, och försök sedan att replikera problemet. Om möjligt, så ska du felsöka problemet på den lokala konfigurationen. Om du inte kan göra det, så kan problemet orsakas av att du arbetar på ett flyttbart media eller ett nätverk.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy