Felsökning av filåterställning

Det finns flera möjliga orsaker till filskador:

 • Plötsligt strömavbrott
 • Datorn kraschar när en fil sparas
 • Photoshop låser sig eller kraschar medan en fil sparas
 • Problem med nätverksanslutningen
 • Maskinvaruproblem, däribland skadade kablar, trasiga hårddiskar eller RAM-moduler
 • Utlöst OS-uppdatering på datorn

Ändå är filskador sällsynta. Om du upptäcker att en eller flera filer är skadade ska du ta reda på orsaken för att förhindra ytterligare problem när du försöker återskapa filen.

Felsök saknade eller skadade filer som sparats på dator eller i nätverk

Om din bild ser ut att vara skadad på skärmen och skadan inte sparas i den exporterade filen eller utskriften, är orsaken sannolikt ditt grafikkort eller din drivrutin.

Se Felsökning av Photoshop grafikprocessor (GPU) och grafikdrivrutinproblem.

Fastställ orsaken

Det första att fastställa är om skadorna är begränsade till en fil eller har uppstått på flera så att du kan begränsa den potentiella skadan. 

Om det är på en fil kan orsaken vara något med datorn som du inte har lagt märke till eller som du inte trodde var ansluten.

Om det är mer än en fil ska du försöka hitta ett mönster:

 • Uppstod det med filer på samma plats (mapp, hårddisk, nätverk eller flyttbar enhet)?
 • Skapades eller ändrades de vid samma tidpunkt?
 • Ändrade sig något på eller med datorn vid tidpunkten då filerna senast redigerades?
 • Använde du ett plugin-program som orsakade att filen skadades?

Om du kan hitta ett mönster som visar på att de delat på vanlig programvara ska du testa dina kablar, prova med en annan port eller använda en annan hårddisk eller en hårddisk i stället för en nätverksenhet.

Om alla filer skapades på samma dator kör du maskinvarudiagnostik på datorn för att kontrollera om RAM är skadat eller om det finns problem. Det är sällsynt, men inträffar ibland och kan orsaka filkorruption. 

Om du har lagt till programvara vid tidpunkten då filerna skadats kan det vara problem med det programmet eller den uppdateringen. Kontrollera uppdateringar av programvara eller fastställ om dina program nyligen har uppdaterats och avaktivera programmet om det behövs.

Även om antivirusprogram, säkerhetskopieringsprogram och typsnittshanteringsprogram är sällsynta kan de försöka komma åt filer medan de skrivs och orsaka skador.

Se Grundläggande felsökningsåtgärder för att lösa de flesta problem.

Återställa en skadad fil

Försök med ett eller alla dessa alternativ för att återskapa din fil.

Öppna en säkerhetskopia

Öppna alla säkerhetskopior av bilden för att fastställa om någon har sparats innan skadan uppstått.

 • Använd Arkiv > Spara som för att spara filen med ett nytt namn på en annan plats. (Använd exempelvis en intern hårddisk eller en enhet som inte är löstagbar eller nätverksenhet.) 

Kontrollera att filtillägget matchar det faktiska filformatet

Om du har fått ett av dessa felmeddelanden överensstämmer eventuellt inte ditt filnamnstillägg med filformatet:

 • Det gick inte att slutföra begäran eftersom det inte är ett Photoshop-dokument.
 • Det gick inte att slutföra begäran eftersom en okänd eller ogiltig JPEG-markör har påträffats.
 • Det gick inte att slutföra begäran eftersom gränssnittsmodulen för dokumentformat inte kan analysera dokumentet.
 • Detta är inte ett giltigt PDF-dokument (Portable Document Format). Det kan inte öppnas.

Läs Fel ogiltig JPEG-markör | Öppna bilder.

Läs Bestäm filformatet för ett dokument.

Andra fel som inträffar när filer öppnas

Något av följande fel inträffar när du öppnar en bild i Photoshop:

 • Dokumentet filename.psd kunde inte öppnas. Photoshop kan inte öppna filer i formatet Adobe Photoshop.
 • Photoshop kan inte öppna filer i formatet Adobe Photoshop JPEG.
 • Photoshop kan inte öppna filer i formatet [annat filformat som Photoshop bör kunna öppna].

Läs Fel: ”[Filename].psd kunde inte öppnas” | Öppna bilder | macOS.

 

När du öppnar en-fil visas ett felmeddelande:

 • "Det gick inte att slutföra begäran på grund av ett programfel"

Se helpx Programfel när .psd-filer öppnas.

Se diskussionen i användarforumet Diagnostik för programfel - feedback för plugin-program.

Öppna filen med hjälp av den sammansatta filen

När en fil har skadats kan du ibland få tillbaka filen som en sammansatt fil. Utseendet på filen bevaras men lagren försvinner.

Så här öppnar du en bild som innehåller skadade lagerdata med dess sammansatta fil:

 • Håll ned skift + opt (MacOS) eller skift + alt(Windows) medan filen öppnas.
Obs!

En kompositfil kan inte återställas från en fil om alternativet för att maximera PSD- och PSB-filkompatibilitet är avstängt i inställningarna för Photoshop.

Läs Maximera kompatibilitet för PSD- och PSB-filer.

Använda ett återställningsverktyg från tredje part

Kunder har föreslagit dessa återställningsverktyg. Adobe har inte stöd för dem och har inte testat dem. Men vi hoppas att de kan hjälpa till med återskapande av din fil.

Strategier för att förhindra dataförlust

Reservbatteri och överspänningsskydd

Undvik oförutsedda strömavbrott och strömfel genom att använda ett reservbatteri och överspänningsskydd för datorer och annan elektronik.

Använd operativsystemet för att säkerhetskopiera dina filer

Regelbunden säkerhetskopiering gör att du kan rädda en version av filen som finns sparad sedan före skadan.

Läs Säkerhetskopiera och återställ i Windows.

Läs Säkerhetskopiera din Mac.

Aktivera filåterställning i Photoshop

Aktivera filåterställning i Photoshop-inställningarna. Om du råkar ut för en krasch så återställer Photoshop ditt arbete när du startar om programmet.

Läs Ange inställningar för hur filer sparas

Spara återställningsinformation automatiskt

Photoshop lagrar automatiskt kraschåterställningsinformation vid intervall som anges av användaren. Om du råkar ut för en krasch så återställer Photoshop ditt arbete när du startar om programmet. Du kan alltid ställa in det på 5 minuter (standard är 10 minuter) om du vill ha en mer frekvent säkerhetskopiering av dina data. 

Spara på de säkraste platserna

De säkraste platserna att spara filer på är följande:

 • Adobe Creative Cloud, som automatiskt sparar flera säkerhetskopior av dina dokument så att du kan återställa tidigare versioner av dem
 • En intern eller lokalt ansluten disk formaterad som APFS eller HFS+ (Apple) eller NTFS (Windows). Det här är standardformaten för interna diskar

Undvik att spara filer direkt till:

 • Nätverksservrar eller via delning i ditt lokala nätverk eller företagsnätverk. Vi rekommenderar att du sparar på en intern disk och sedan kopierar filen till nätverksservern.
 • USB-minnen och externa enheter formaterade som FAT32. Att spara direkt till USB-minnen är inte lika riskabelt som att spara direkt till en nätverksvolym, men de är mer sårbara för program- och maskinvaruproblem än diskenheter som är formaterade som APFS, HFS+ eller NTFS.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?