Det finns flera möjliga orsaker till filskador:

 • En krasch när filen sparas, speciellt om det är till nätverk eller externa enheter; plötsligha strömavbrott
 • Skadade kablar
 • Nätverksöverföringsproblem
 • Programvarufel
 • Problem med hårddiskar eller RAM-moduler 

Ändå är filskador sällsynta. Om du upptäcker att en eller flera filer är skadade ska du ta reda på orsaken för att förhindra ytterligare problem när du försöker återskapa filen.

Fastställ orsaken

Det första att fastställa är om skadorna är begränsade till en fil eller har uppstått på flera så att du kan begränsa den potentiella skadan. 

Om det är på en fil kan orsaken vara något med datorn som du inte har lagt märke till eller som du inte trodde var ansluten.

Om det är mer än en fil ska du försöka hitta ett mönster:

 • Uppstod det med filer på samma plats (mapp, hårddisk, nätverk eller flyttbar enhet)?
 • Skapades eller ändrades de vid samma tidpunkt?
 • Ändrade sig något på eller med datorn vid tidpunkten då filerna senast redigerades?
 • Visar bilderna skador när du skriver ut dem likväl som när de visas på skärmen?

Om du kan hitta ett mönster som visar på att de delat på vanlig programvara ska du testa dina kablar, prova med en annan port eller använda en annan hårddisk eller en hårddisk i stället för en nätverksenhet. 

Om filerna skadats nyligen och de inte har någon tidsbegränsning kanske det finns en RAM-modul som inte fungerar som den ska. 

Om du har lagt till programvara vid tidpunkten då filerna skadats kan det vara problem med det programmet eller den uppdateringen. Kontrollera uppdateringar av programvaror eller fastställ om dina program nyligen har uppdaterats eller avaktivera programmet. Även vissa program för virusskydd, säkerhetskopiering och typsnittshantering kan försöka skriva till filer innan de sparats och orsaka skador. 

Om dina bilder enbart visar skador på skärmen (skadan märks inte vid utskrift) ska du uppdatera videodrivrutinen. Om det inte åtgärdar problemet ska du kontakta tillverkaren av videokortet.

För Windows, se guiden Felsöka systemfel och låsningar för instruktioner om hur du tar bort tillfälliga filer och stänger av alla startobjekt och -tjänster i operativsystemet. Det står också hur du stänger av insticksprogram från tredje part i Photoshop genom att omedelbart hålla ned shift-tangenten när du startat Photoshop.

För Mac OS, se guiden Felsökning av systemfel och låsningarför instruktioner om att reparera diskbehörigheter och stänga av startobjekt i operativsystemet. Det står också hur du stänger av insticksprogram från tredje part i Photoshop genom att omedelbart hålla ned shift-tangenten när du startat Photoshop.

Återställa filen

När en fil har skadats kan man ibland återställa den med lager eller som en kompositfil (en kompositfil är en platt fil). Utseendet på filen bevaras men lagren försvinner. Eller så kan filen vara skadad så den inte kan repareras. Regelbunden säkerhetskopiering gör att du kan rädda en version av filen som finns sparad sedan före skadan. 

Obs! En kompositfil kan inte återställas från en fil med alternativet att maximera PSD- och PSB-fil avstängt i inställningarna för Photoshop. För att se till att dina filer alltid sparas med en kompositfil ska du göra som följer:

 1. Välj Photoshop > Inställningar > Filhantering (Mac OS) eller Redigera > Inställningar > Filhantering (Windows).
 2. Välj Alltid i popupmenyn bredvid Maximera PSD- och PSB-filkompatibilitet. 
 3. Klicka på OK för att stänga Inställningar.

Försök med ett eller alla dessa alternativ för att återskapa din fil:

 • Använd Spara som för att spara filen med ett nytt namn på en annan plats. (Använd exempelvis en intern hårddisk eller en enhet som inte är löstagbar eller nätverksenhet.)
 • Öppna alla säkerhetskopior av bilden för att fastställa om någon har sparats innan skadan uppstått.
 • Om du har fått ett av dessa felmeddelanden överensstämmer eventuellt inte ditt filnamnstillägg med filformatet:
  • Det gick inte att slutföra begäran eftersom det inte är ett Photoshop-dokument.
  • Det gick inte att slutföra begäran eftersom en okänd eller ogiltig JPEG-markör har påträffats.
  • Det gick inte att slutföra begäran eftersom gränssnittsmodulen för dokumentformat inte kan analysera dokumentet.
  • Detta är inte ett giltigt PDF-dokument (Portable Document Format). Det kan inte öppnas.

 Se Fel: Ogiltig JPEG-markör för att lösa problemet.

 • För att öppna en bild med skadad lagerdata som komposit trycker du på Shift+Opt (Mac OS) eller Shift+Alt (Windows) när filen öppnas. Denna lösning fungerar inte för alla filer. 
 • Kunder har föreslagit dessa återställningsverktyg. Adobe har inte stöd för dem och har inte testat dem. Men vi hoppas att de kan hjälpa till med återskapande av din fil.