Justera ditt operativsystem, din maskinvara och programinställningar så att din dator kan köra Photoshop stabilt vid optimal hastighet. Om Photoshop körs långsammare än förväntat på din dator eller om du råkar ut för att systemet fastnar, laggar eller fördröjs vid användning av Photoshop kan du testa tipsen och teknikerna som finns i det här dokumentet.

Obs!

Din dator måste uppfylla de minsta systemkraven för att köra Photoshop optimalt. Om du kör Photoshop på programvara med för lite kraft eller maskinvara som inte stöds, till exempel på en dator som har en inkompatibel grafikprocessor (GPU), kan leda till prestandaproblem.

Breda steg för att boosta prestandan

I allmänhet bör du ta ett holistiskt sätt till att optimera Photoshops prestanda för dina behov. Läs igenom förslagen som finns i den här artikeln och fundera på vilka du ska implementera med tanke på den dator du har, de filtyper du använder och dina arbetsvanor. Varje användare har unika inställningar och kräver sin egen kombination av metoder för att Photoshop ska fungera så effektivt som möjligt.

Du kan påverka Photoshops prestanda på fyra huvudsakliga sätt:

Det enklaste sättet att förbättra prestandan utan att betala pengar är att ställa in dina Photoshop-prestandainställningar och finjustera dess funktioner till att nyttja det sätt som du arbetar på och den typ av filer du vanligtvis arbetar med.

Det mest dramatiska sättet att öka prestanda är att investera i snabbare och mer kraftful maskinvara.

Ställ in prestandarelaterade inställningar

Photoshop tillhandahåller en uppsättning inställningar (Inställningar > Prestanda) för att hjälpa dig att optimera användningen av din dators resurser, såsom minne, cacheminne, grafikprocessor, displayer, osv. Beroende på ditt primära användningsfall för Photoshop och de dokumenttyper du generellt sett arbetar med kan olika kombinationer av dess inställningar passa dig. Extra inställningar såsom Testdiskar, tillgängliga på andra flikar i dialogen Inställningar, kan också påverka din dators körhastighet och stabilitet direkt.

Photoshop-prestandainställningar
Prestandainställningar i Photoshop

Justera minnet som är allokerat till Photoshop

Du kan förbättra prestandan genom att öka mängden minne/RAM som allokeras till Photoshop. Området Minnesanvändning på prestandaskärmen Prestanda (Inställningar > Prestanda) bekräftar hur mycket RAM som är tillgängligt för Photoshop. Det visar också det ideala allokeringsintervallet för Photoshop-minne för ditt system. Som standard använder Photoshop 70% av tillgängligt RAM-minne.

 1. Öka mängden RAM-minne som är allokerat till Photoshop genom att ändra värdet i rutan Låt Photoshop använda. Alternativt kan du använda skjutreglaget för Minnesanvändning.
 2. Starta om Photoshop för att aktivera dina ändringar.

Om du vill ta reda på bästa möjliga RAM-allokering för ditt system kan du ändra allokeringen med 5 % i taget och se hur det påverkar prestanda i Effektivitetsindikatorn. Se Håll ett öga på Effektivitetsindikatorn.

Vi rekommenderar inte att du allokerar mer än 85 % av din dators minne till Photoshop. Om du gör det kan det påverka prestandan genom att inte lämna något minne till andra viktiga systemtillämpningar.

Obs!

Öka mängden RAM som allokeras till Photoshop om felen slut-på-RAM eller slut-på-minne uppstår i Photoshop. Men om du ställer in RAM-allokeringen för Photoshop för högt (>85 %) kan det påverka prestandan för andra program som körs och göra systemet instabilt. 

Den bästa lösningen på detta problem är att lägga till mer RAM till din dator.

Justera cachenivåer

Cache-grunderna

Photoshop använder bildcachelagring för att snabbare rita om högupplösta dokument medan du arbetar med dem. Du kan ange upp till åtta nivåer för cache-lagrade bilddata och välja en av fyra tillgängliga cache-plattstorlekar.

Att öka cachenivåer förbättrar Photoshops svarstider medan du arbetar, men det kan ta längre tid att läsa in bilder. Cache-plattstorleken avgör vilken mängd data som Photoshop använder samtidigt. Stora plattstorlekar snabbar upp komplicerade åtgärder, till exempel att skärpa filter. Mindre ändringar, till exempel penseldrag, reagerar fortare med mindre plattstorlekar.

Cache-förinställningar

Tre cache-förinställningar finns tillgängliga i Prestandainställningar. Välj den som matchar ditt primära användningsfall/syfte för användning av Photoshop:

 • Webb-/Gränssnittsdesign: Välj detta alternativ om du vill använda Photoshop primärt för webb-, app- eller skärmdesign. Detta alternativ är lämpligt för dokument som har flera lager av pixeldimensioner som är låga-till-medium.
 • Standard/Foton: Välj detta alternativ om du använder Photoshop primärt till att retuschera eller redigera bilder av moderat storlek. Till exempel ska du använda detta alternativ om du normalt sett redigerar foton med ursprung från din mobil- eller digitalkamera i Photoshop.
 • Enorma pixeldimensioner: Välj detta alternativ om du arbetar mycket med tunga dokument i Photoshop; till exempel panoramabilder, matte painting, osv.

Cache-nivåer

För finare kontroll kan du specificera cache-nivåerna manuellt; standardvärdet är 4.

 • Ställ in cachenivån på 1 eller 2 om du arbetar med många lager (50 eller fler) och ganska små filer – cirka 1 megapixel eller 1 280 x 1 024 pixlar. Om cachenivån ställs in på 1 inaktiveras bildcachelagringen eftersom endast den aktuella bilden då cachelagras.
 • Ställ in cachen på 4 eller högre om du använder filer med stora pixeldimensioner (cirka 50 megapixlar eller fler). Högre cachenivåer påskyndar omritningar.

Obs!

Om du ändrar cachenivåerna till 1 är det möjligt att du inte får högkvalitativa resultat i vissa Photoshop-funktioner.

Begränsa händelselägen

Du kan spara testdiskutrymme och förbättra prestandan genom att begränsa eller minska antalet händelselägen som Photoshop kan spara i Historikpanelen. Det utrymme som du sparar varierar beroende på hur många pixlar en åtgärd ändrar. Med mindre penseldrag eller icke-förstörande åtgärder används mindre utrymme på testdisken i händelseläget— t.ex när du skapar eller förändrar justeringslager. Tillämpning av ett filter på en hel bild använder å andra sidan mycket mer utrymme.

Photoshop kan spara upp till 1000 händelselägen; standardvärdet är 20. För att minska det numret, gå till dialogrutan i prestandainställningar, välj Historik och cacheminne > händelselägen. Vid behov, dra denna inställning till ett lägre värde i snabbmenyn för händelselägen.

Ange inställningar för grafikprocessor (GPU)

Det bästa sättet att optimera GPU-acceleration som gör att skärmen ritas om är att behålla din videoadapters drivrutin uppdaterad. För mer information om GPU-acceleration och hur du uppdaterar videoadapters, se Vanliga frågor om Photoshop GPU och grafikkort.

Start av OpenCL, en teknologi som tillåter program att använda GPU, kan troligtvis förbättra prestanda om du använder dessa Photoshop-funktioner:

 • Video Panorama
 • Oskärpegalleriet (oskärpa för iris, fält och vid tiltskiftoskärpa)

Om du vill aktivera OpenCL, klicka på Avancerade inställningar och markera Använd OpenCLi Prestandainställningar panelen.

GPU-inställningar

Photoshop tillhandahåller dedikerade GPU-inställningar i både Prestanda- och 3D-sektionerna i dialogen Inställningar.

Inställningar i sektionen Inställningar > Prestanda

Om ett lämpligt videokort finns installerat på din dator visas den i området GPU-inställningar i sektionen Prestanda.

 • För att aktivera GPU-acceleration ska du se till att alternativet Aktivera OpenGL-ritning är markerat.
 • För att finjustera kortets prestanda ska du klicka på knappen Avancerade inställningar och välja Grundläggande, Normal eller Avancerat för att matcha alternativet med dina behov.
  • Grundläggande—Använder minst mängd GPU-minne för att köra de mest grundläggande OpenGL-funktionerna vid delning av GPU med andra applikationer eller när du upplever långsam respons. Välj detta alternativ om du kör andra program som också använder GPU eller om du upptäcker dåliga skärmomritningar eller långsammare prestanda vid användning av GPU-accelererade funktioner.
  • Normal—Är standardinställningen. Den använder en stor mängd GPU-minn för att stödja avancerade OpenGL-funktioner och ska väljas om du regelbundet använder de GPU-accelererade funktionerna i Photoshop.
  • Avancerat—Använder samma mängd minne som Normal-läget men aktiverar fler avancerade funktioner för att förbättra ritningsprestandan. Denna inställning är bäst när du arbetar i 3D eller när du arbetar mycket med de GPU-accelerade funktionerna.

OBS: Lägesändringar träder endast i kraft efter att Photoshop har startats om.

Inställningar i sektionen Inställningar > 3D

3D-sektionen i dialogrutan Prestanda innehåller ett VRAM-skjutreglage som liknar minneskontrollen som finns i sektionen Prestanda. Använd skjutreglaget för att ställa in den övre gränsen för tillgänglig video-RAM (VRAM) för Photoshops 3D-motor. Det totala värdet är en procentandel av total tillgänglig VRAM. En inställning på 100 % kommer ändå reservera en del av total VRAM så att den kan användas av operativsystemet. Högre värden hjälper till med den övergripande 3D-prestandan men kan konkurrera med andra GPU-aktiverade program.

memory-usage-3D
3D: Minnesanvändning

Hantera testdiskar

En Testdisk är en extern eller intern disk- eller enhetspartition med ledigt minne. Som standard använder Photoshop hårddisken där operativsystemet är installerat som primärt virtuellt minne. Du kan justera testdiskens inställningar i sektionen Inställningar > Testdiskar.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Testdiskar (Windows) eller Photoshop > Inställningar > Testdiskar (Mac OS).
 2. Markera eller avmarkera kryssrutan Aktiv om du vill aktivera eller inaktivera en enhet för virtuellt minne. Klicka på pilknapparna om du vill ändra ordning på enheterna för virtuellt minne.
 3. Klicka på OK.
 4. Du måste starta om Photoshop för att ändringarna ska börja gälla.

Rekommendationer för inställning av testdiskinställningar

 • Anslut de virtuella minnena till den kompatibla port som har den högsta bandbreddsgränsen för alla tillgängliga portar. Bandbreddsgränserna för de olika portarna är enligt följande:
  Thunderbolt = 10 GB/s
  eSATA = 600 MB/s
  PCIe = 500 MB/s
  USB3 = 400 MB/s
  USB2 = 35 MB/s
 • Ange en testdisk till en defragmenterad hårddisk som har mycket oanvänt utrymme och en snabb läs-/skriv-hastighet för att förbättra prestanda. Om du har mer än en hårddiskvolym kan du ange fler testdiskar. Photoshop har stöd för upp till 64 exabyte testdiskutrymme på upp till fyra volymer. (En exabyte motsvarar 1 miljard GB.)
 • Om startenheten är en hårddisk, till skillnad från en flashdrive (SSD-disk) kan du pröva att använda en annan hårddisk som din primära testdisk. En SSD-disk, å andra sidan, fungerar väl både som primär start up-disk och som testdisk. Faktum är att det förmodligen är bättre att använda sig av en SSD än en separat hårddisk som en primär testdisk.
 • Det virtuella minnet bör finnas på en annan enhet än stora filer som redigeras.
 • Det virtuella minnet för programmet bör finnas på en annan enhet än den som används för operativsystemets virtuella minne.
 • RAID-diskar/-diskuppsättningar är lämpliga att tilldela virtuellt minne till.
 • Defragmentera regelbundet enheter med virtuella minnen.

Obs!

Om det inte går att starta Photoshop på grund av att det virtuella minnet är fullt skapar du ett nytt virtuellt minne genom att hålla ned Kommando+Alt (OS X) respektive Ctrl+Alt (Windows) när du startar Photoshop.

Återställning och alternativ för att spara i bakgrunden

Alternativet Prestanda > Filhantering > Spara återställningsinformation var n minut automatiskt kan också ha bäring på prestandan. Inställningen Spara i bakgrunden är aktiverad som standardinställning. När denna inställning är aktiverad kan du fortsätta arbeta medan Photoshop utför åtgärderna Spara och Spara som. Du behöver inte vänta tills åtgärderna är slutförda.Alternativet Spara återställningsinformation automatiskt kan endast väljas om Spara i Bakgrunden är aktiverat. Om funktionen är aktiverad sparas återställningsinformation för varje fil som är öppen enligt angivet intervall. (Information om återställning sparas som en överflödig säkerhetskopiering: den ursprungliga filen ändras inte.)

Oftast påverkas inte Photoshops prestanda eller svarstider av funktionen Lagringsförlopp i bakgrunden vid normal användning av programmet. Men om du arbetar med en fil som är avsevärt större än RAM-minnet kan programmets prestanda eller svarstider påverkas tills åtgärden är sparad.

Om Photoshop tycks sakta ned kan du se efter om Spara i Bakgrunden påverkar prestanda. Välj Spara framsteg i popup-menyn för status längst ned till vänster i ditt bildfönster.

Om du lägger märke till prestandaproblem medan förloppsindikatorn förflyttar sig, gå till Inställningar > Filhantering och minska frekvensen för Spara automatiskt information om återhämtning. Du kan även avaktivera inställningen.

Finjustera Photoshop

Om tidsintervallen för återställning anges till ett lägre värde får du ett bättre skydd mot kraschar. För det mesta påverkas inte Photoshops prestanda eller svarstider av funktionen Spara återställningsinformation. En minskning av prestandan är troligast förekommande om filerna du modifierar är större än mängden tillgängligt RAM-minne.

Återställningsinformationen sparas på samma plats som Photoshops virtuella minne. Om du som regel har många filer öppna samtidigt när du arbetar kan det använda utrymmet vara mycket stort. Om du får felmeddelanden som säger att det inte finns tillgängligt utrymme på disken medan du utför vanliga kommandon (med undantag för Spara) ska du lägga till utrymme på testdisken. Du kan även avaktivera Spara återställningsinformation automatiskt.

Effektivitetsindikatorn

Se Effektivitetsindikatorn för att övervaka prestandan medan du arbetar i Photoshop.Klicka på popup-menyn i nedre delen av bildfönstret och välj Effektivitet.

Om värdet i indikatorn är under 100% har Photoshop använt allt tillgängligt RAM-minne och använder nu virtuellt minne, vilket saktar ned prestandan. Tilldela Photoshop mer RAM-minne i Prestandainställningar om effektiviteten är lägre än 90%. Du kan även lägga till RAM-minne i systemet.

Effektivitetsindikator
Effektivitetsindikatorn

Finjustera Photoshop-funktioner för bättre prestanda

Arbeta inom begränsningarna för filstorlek

Mycket stora filer är ofta orsaken till prestandaproblem. Photoshop stöder dokument som är upp till 300 000 x 300 000 pixlar, med undantag för PDF-filer vars format är begränsat till 30 000 x 30 000 pixlar och 200 x 200 tum.

Filstorlekskapacitet för Photoshop:

 • PSD-filer: 2 GB
 • TIFF-filer: 4 GB
 • PSB-filer: 4 exabyte (4 096 petabyte eller fyra miljoner terabyte)
 • PDF-filer: 10 GB (storleken på sidorna begränsas till 200 tum)

Stäng dokumentfönster du inte behöver

Om du får ”slut på RAM”, eller om Photoshop körs långsamt kan detta bero på att för många bilder är öppna. Om du har flera öppna fönster kan du försöka att stänga några av dem.

Reducera mönster och penselspetsar i förinställningarna

Om du vill frigöra utrymme i testdisken bör du minimera antalet inlästa mönster och penselspetsar. Spara inställningar som du inte behöver omedelbart i en förinställningsfil. Du kan även välja att ta bort dem om de är hämtade från en förinställningsfil.

Obs!

Se Arbeta med Förinställningshanteraren för att ta reda på mer om att hantera förinställda mönster och penselspetsar.

Minimera eller stäng av paletten förhandsgranskning av miniatyrbilder

Varje gång du redigerar ett dokument uppdaterar Photoshop alla synliga miniatyrbilder i Lager- och Kanalpanelen. Den här uppdateringen kan påverka svarstiden när du målar snabbt, flyttar eller finjusterar lager. Ju fler miniatyrbilder som visas, desto större blir den här effekten.

Klicka på panelmenyn och välj Panelalternativ för att minimera eller inaktivera dessa förhandsvisningar av miniatyrbilder. Välj en mindre miniatyrstorlek eller väljIngenoch klicka sedan påOK.

Panelen Lager

Ändra alternativ för filkompatibilitet

Om du inte behöver arbeta med dina PSD- och PSB-filer i tidigare versioner av Photoshop, eller i program som inte stöder lager, kan du stänga av en funktion för filkompatibilitet för att påskynda sparande av dokument:

 1. I Inställningar > Filhantering för 16-bitars och 32-bitars PSD och PSB dokument väljer duInaktivera komprimering av PSD och PSB filer.

 2. Från menyn Maximera kompatibiliteten för PSD och PSB-filer välj Fråga eller Aldrig.

  Maximera kompatibiliteten för PSD och PSB-filer

Arbeta i 8-bitars bildläge

Photoshop kan utföra många åtgärder i 16-bitars och 32-bitars bilder. Sådana bilder kräver dock mera minne, virtuellt utrymme och processtid än 8-bitars bilder.

Om du vill konvertera en bild till 8-bitar per kanal väljer duBild>Läge>8-bitar/kanal. Mer information finns i avsnittet Bitdjup i Hjälp om Photoshop.

Obs!

Att konvertera till 8-bitar tar bort data från din bild. Spara en kopia av den ursprungliga bilden med 16 eller 32-bitar innan du ändrar till 8-bitar/kanal.

Inaktivera WYSIWYG-förhandsvisning av teckensnitt

För att snabba på bearbetning av teckensnitt i Photoshop, stänger du av WYSIWYG-förhandsvisning av teckensnitt genom att välja Text > Förhandsvisning av teckensnittstorlek > Ingen.

Reducera bildupplösningen

Ju högre en bilds upplösningen är desto större minne och diskutrymme kräver Photoshop för att visa, behandla och skriva ut bilden. Beroende på den slutgiltiga utgången ger högre bildupplösning inte nödvändigtvis den slutliga bilden högre kvalitet, men den kan påverka prestandan, använda sig av mer testdiskutrymme och sakta ned utskrift. Optimal upplösning av bilderna beror på hur bilderna ska visas eller skrivas ut. 

Överväg samtliga pixeldimensioner för bilder framlagda på skärmen. Exempelvis är bredden på webbilder oftast inte mer än 725 pixlar. För att reducera bildstorleken hos en bild, väljBild>Bildstorlek. Kontrollera att alternativet Sampla är markerat i dialogrutan Bildstorlek. Ange ett nytt värde för dimensionerna bredd eller höjd (när du anger ett värde för ett ändras båda).

Reducera bildupplösningen

Vid utskrift av bilder innebär ökad upplösning (över 360 dpi) i de flesta fall bara en marginell förbättring av bildkvaliteten – och ibland förbättras bilden inte alls. Om du gör många utskrifter är det värt att pröva sig fram för att hitta en upplösning som du är nöjd med. För att reducera bildupplösningen, väljBild>Bildstorlek. I dialogrutan Bildstorlek, välj Sampla. Ändra bredd och höjd för att återge den fysiska storleken på ditt utskrivna dokument. Därefter förminskar du upplösningsvärdet och trycker påOK.

Om du tänker öka bildens upplösning inför utskrift, bör du vänta med åtgärden för att göra bilden högupplöst till ett av de sista stegen före utskrift. På det sättet behöver du inte hantera mängden extra information i tidigare steg.

Rensa minnet

Du kan förbättra systemets prestanda genom att frigöra oanvänt och virtuellt minne från Photoshop för att göra det tillgängligt för andra program. Om du vill göra detta väljer du ett av följande alternativ:

 • Redigera > Rensa > Allt
 • Redigera > Rensa > Ångra
 • Håll ned Option (MAC) eller Alt (Windows) och välj Om Photoshop CC

Om andra program aktivt försöker tilldela eller använda minne kommer Photoshop att fungera bättre om du frigör minne. Frigörande av testdiskminne kan vara bra om du saknar utrymme på en diskvolym. Om du frigör en märkbar mängd minne eller diskutrymme kommer det att gå långsammare nästa gång som du öppnar stora filer medan Photoshop tilldelar utrymme.

Om du vill att Photoshop alltid ska använda mindre minne väljer du Redigera > Inställningar > Prestanda (Windows) eller Photoshop > Inställningar > Prestanda (Mac OS) och flyttar reglaget för minnesanvändning till vänster. Se Justera minnesanvändning.

Obs!

Aktivitetskontroller, aktivitetshanterare och skivverktyg kan ta flera sekunder för att registrera ändringen. För många verktyg måste du uttryckligen begära uppdateringen.

Rensa Urklipp

Innehållet i Urklipp kan ofta bli ganska omfattande om du har kopierat och klistrat in data i stora dokument. Dessutom är detta innehåll av föga användbarhet så snart du är klar med att klistra in. Välj Redigera > Rensa >Urklipp för att frigöra RAM som används för bilddata i Urklipp.

Obs!

Det går inte att ångra kommandot Rensa.

Använd Filtergalleriet

I Filtergalleriet har du möjlighet testa ett eller flera filter på en bild innan du tillämpar effekterna vilket kan bespara dig mycket tid och minne. Se Översikt av Filtergalleriet för mer information.

Dra och släpp filer i stället för kopiera och klistra in

Att dra och släppa lager eller filer är mer effektivt än att klippa ut och klistra in dem. Dra och släpp åsidosätter Urklipp och överför data direkt. Kopiera och klistra in kan potentiellt innebära mer dataöverföring och är mindre effektivt.

Använd lager på ett förståndigt sätt

Lager tillhör de grundläggande funktionerna i Photoshop, men de ökar filstorleken och gör att omritning tar längre tid. Photoshop komponerar om alla lager efter varje ändring av bilden. När du har gjort ändringar till lager, kan du förenkla (sammanfoga) dem för att minska filstorleken. Markera lagren i Lagerpanelen, högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) och välj Sammanfoga lager. Om du vill platta ut alla lager i en fil väljer du Lager > Gör till ett lager. Se även till att ta bort alla tomma lager från filen.

Obs!

Du kan inte separera lager när du väl har sammanfogat dem i Photoshop. Om du vill gå tillbaka till stadiet före sammanfogningen kan du antingen välja Redigera > Ångra eller använda Historikpanelen.

Om det finns lager som du sällan gör ändringar i kan du omvandla dessa lager eller lageruppsättningar till smarta objekt, vilket sparar diskutrymme och förbättrar prestanda. Markera lagren eller lageruppsättningarna i Lagerpanelen, högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) och välj Konvertera till smart objekt. Se Arbeta med smarta objekt.

Spara TIFF-filer utan lager

Photoshop kan spara lager i TIFF-filer. TIFF-filer med lager är dock större än platta TIFF-filer och kräver mer resurser vid bearbetning och utskrift. Om du arbetar med en TIFF-fil som innehåller lager kan du spara den ursprungliga filen med lager som en Adobe Photoshop-fil (psd-fil). När du sedan är redo att spara filen i TIFF-format väljer du Arkiv > Spara som. I dialogrutan Spara som väljer du Format > TIFF, markerar Spara som kopia, avmarkerar Lager och klickar på Spara.

Välj inte ZIP-komprimering om du vill att exporten av TIFF-filer ska gå snabbare. (ZIP-komprimering skapar dock TIFF-filer av minsta storlek.)

Exportera inte Urklipp

Inställningen Exportera Urklipp i Photoshop innebär att innehållet i Urklipp görs tillgängligt för andra program. Om du kopierar stora mängder data i Photoshop som du inte avser att klistra in i andra program kan du spara tid genom att stänga av alternativet:

 1. Välj Photoshop > Inställningar > Allmänt (Mac OS) eller Redigera > Inställningar > Allmänt (Windows).

 2. Avmarkera Exportera Urklipp.

 3. Klicka på OK.

Inaktivera bibliotekspanelen

 1. Välj Stäng från Bibliotekets utfällda meny.

  Bibliotekets utfällda meny
 2. Starta om Photoshop.

Inaktivera enhetsförhandsvisning

 1. Välj Stäng från Inaktivera enhetens utfällda meny.

  Inaktivera enhetens utfällda meny
 2. Starta om Photoshop.

Inaktivera generator

 1. Välj Redigera > Inställningar > Plug-ins.

 2. Avmarkera Aktivera generator.

 3. Klicka på OK.

Inaktivera linjaler

För att inaktivera linjaler, avmarkera Linjaler i menyn Visa.

Starta om Creative Clouds skrivbordsprogram

Optimera din maskinvaras konfigurationer för Photoshop

Om du är intresserad av att ändra din aktuella maskinvaras konfigurationer (eller om du köper ett nytt system), använder du följande information för att optimera den för Photoshop.

Använd en snabb processor

Hastigheten på datorns processor (CPU) är avgörande för Photoshops bearbetningshastighet och kan begränsa den. Photoshop kräver en flerkärnig Intel-processor (Mac OS) eller en processor på minst 2 GHz (Windows).

I allmänhet kan Photoshop köras snabbare i ett system med flerkärniga processorer. Men för vissa funktioner innebär fler kärnor större fördelar än för andra. Emellertid får du avtagande nytta vid användandet av flera kärnor: Ju fler kärnor du använder, desto mindre får du ut av varje ytterligare kärna. Därför körs inte Photoshop fyra gånger så snabbt på en dator med 16 processorkärnor som på en dator med fyra kärnor. Sexkärniga processorer ger visserligen förbättrad prestanda, men för flertalet användare berättigar inte skillnaden i prestanda den ökade kostnaden.

Obs!

Om du kör Photoshop i en virtuell miljö kan användandet av Photoshops Grafikprocessor orsaka prestandaproblem. Virtuella maskiner kan inte ansluta till GPU.

Lägg till RAM

Photoshop använder RAM (arbetsminne) för att bearbeta bilder. Om Photoshop inte har tillgång till tillräckligt med minne så används hårddiskutrymme, även kallat testdisk, för att bearbeta information. Det går snabbare att komma åt information i minnet än att komma åt information på hårddisken. Därför är Photoshop snabbast om det kan bearbeta all eller nästan all bildinformation i RAM.

För den senaste versionen av Photoshop rekommenderas minst 8 GB RAM.

För anvisningar om hur du kan ange hur mycket RAM-minne som tilldelas Photoshop, se Justera minnesanvändning.

Använd en snabb, stor hårddisk

Photoshop läser och skriver bildinformation på disken när systemet inte har tillräckligt med plats för RAM-minnet att hålla allt. Läs av Effektivitetsindikatorn enligt anvisningarna nedan för att ta reda på om prestanda skulle förbättras av en snabbare hårddisk eller en flashdisk (SSD-disk). Om effektiviteten är vanligtvis ligger över 95% finns det föga fördelar med att lägga pengar på en snabbare testdisk.

För att öka prestanda i Photoshop, kan du använda en disk med snabb dataöverföring. Använd t.ex. en intern hårddisk eller en extern disk som ansluter via ett snabbt gränssnitt som Thunderbolt, FireWire 800, eSATA eller USB3. Nätverksservrar (hårddiskar som du ansluter till via ett nätverk) överför data i långsammare tempo.

Senaste versionen av Photoshop kräver minst 2.5 GB (Windows) eller 3.2 GB (Mac OS). Installationen kräver ytterligare utrymme och Adobe rekommenderar mer plats på hårddisken för virtuellt minne och testdiskutrymme.

Snabba RAID 0-matriser skapar utmärkta testdiskar, i synnerhet om matrisen enbart används för testdisken. Se även till att du defragmenterar matrisen regelbundet och inte använder den som din startvolym.

Använd en flashdrive

Du får ut mest av en SSD om du använder den som testdisk. Att använda den som en testdisk förbättrar prestanda avsevärt om du har bilder som inte får plats helt i RAM-minnet. Det går t.ex. mycket fortare att växla ritytor mellan RAM och SSD än mellan RAM och hårddisken.

Ibland finns inte mycket utrymme kvar på flashdrive(SSD) om testfilen är så stor att den inte får plats där. Då kan du lägga till en andra eller tredje hårddisk. (Lägg till den efter SSD.) Ange att dessa diskar är testdiskar i panelen Prestandainställningar.

Tänk även på att SSD-prestanda varierar rejält – mycket mer än hårddiskar. En äldre, långsam SSD ger ingen direkt förbättring jämfört med en vanlig hårddisk.

Obs!

Det är mer kostnadseffektivt att förbättra prestandan genom att lägga till mer RAM-minne än att köpa en SSD.

Om effektivitetsindikatorn redan är hög förbättrar en SSD inte prestandan. Ju lägre nivå effektivitetsindikatorn visar, desto större blir förbättringarna med en flashdisk (SSD).

För mer information om prestanda och 64-bitar Photoshop, seFördelar med 64-bitar OS, begränsningar.

Optimera ditt operativsystem för Photoshop

Använd följande information för att konfigurera och använda ditt operativsystem effektivt med Photoshop.

Stäng program och startobjekt som inte behövs

Andra öppna program och startprogram minskar mängden minne som är tillgänglig för Photoshop. Avsluta onödiga program, startobjekt och tillägg för att frigöra mer minne. Därefter kan dugöra mer minne tillgängligt för Photoshop.

Inaktivera App Nap (Mac)

Kör Diskrensning (Windows)

Kör Diskrensning då och då för att ta bort tillfälliga filer och andra filer som inte används.

 1. Tryck på Startknappen, skriv Diskrensning i sökrutan och välj Diskrensning från listan över program.

 2. Välj en enhet att rensa upp.

 3. Välj Tillfälliga filer och andra filer som du vill ta bort.

 4. Klicka på OK.

Defragmentera hårddisken

Det tar längre tid för Photoshop att läsa eller skriva till en fragmenterad fil än till en fil som har sparats på en och samma plats.

Följande Microsoft-hjälpavsnitt innehåller anvisningar om defragmentering av hårddiskar i Windows:

 • (Windows 7 och Vista) ”Förbättra prestandan genom att defragmentera hårddisken”
 • (Windows 8) ”Optimera din hårddisk”

Obs!

Fragmentering är sällan ett problem i Mac OS, om datorn inte körs med en hårddisk som är nästan helt full.

Halvledardiskar kräver inte defragmentering, eftersom deras prestanda inte försämras avsevärt med vanliga nivåer av fragmentering.

Obs!

RAID-matriser fragmenteras inte. Det är troligare att fragmentering blir ett problem om du använder en enda disk till allt. Problem kan också uppstå om permanenta filer och Photoshops virtuella minne delar samma volym, i synnerhet om det inte finns så mycket ledigt utrymme i volymen. I sådana fall kan det göra stor skillnad att defragmentera hårddisken.

Aktivera automatiska OS-uppdateringar

Uppdateringar av operativsystemen Windows eller Mac OS X kan förbättra deras prestanda och kompatibilitet med program.

För Windows, starta Windows Update.

För Mac OS X, användProgramuppdatering.

Specificera ett fast virtuellt minne (Windows)

Att specificera ett fast virtuellt minne hjälper till att förhindra att Photoshops testdiskfiler konkurrerar om samma utrymme som det virtuella minnet (särskilt om du ställer in det virtuella minnet på en annan enhet än den primära testdisken). Använd en enhet med tillräckligt fritt, sammanhängande utrymme för bästa möjliga prestanda. Du bör även lägga växlingsfilen på en separat tom, defragmenterad hårddisk.

Rådet att använda separata diskar för virtuellt minne och testdiskar gäller som vanligt inte SSD-diskar (s.k. flashdrives eller halvledarenheter). Med en SSD är det till nytta att placera de tyngst använda filerna på en SSD, vilket görs med liten eller ingen bestraffning.

Om du vill byta virtuellt minne i Windows stänger du samtliga program och gör följande:

 1. Välj start > Kontrollpanelenoch dubbelklicka påSystem.

 2. Välj Avancerade systeminställningar och klicka påfliken Avancerat i uppdragslistan.

 3. Klicka påInställningar i prestandaområdet.

 4. Klicka påfliken Avancerat och klicka sedan påÄndra.

 5. Avmarkera Hantera växlingsfilens storlek på varje enhet automatiskt.

 6. Klicka på bokstäverna för varje hårddisk för att se hur mycket ledigt utrymme de har. Välj en hårddisk som har minst tre gånger så mycket ledigt utrymme som datorns installerade RAM-minne och som inte innehåller någon testdisk.

 7. Välj Anpassa storlek och ange din mängd fysisk RAM plus 300 MB i rutan Ursprungsstorlek. Ange en storlek som är tre gånger större än datorns installerade RAM-minne i rutan Maximal storlek.

 8. Klicka påStäll in, klicka därefter påOK. Fortsätt att klicka på OK för att stänga samtliga dialogrutor.

 9. Starta om datorn: Om du har program öppna väljer duStarta om senare, stänger dina program och startar sedan om Windows. Klicka annars påStarta om nu.

Om du vill ändra Virtuellt minne i Windows 8 stänger du samtliga program och gör följande:

 1. Klicka på Start > Kontrollpanelen. Om du inte kan se startknappen, välj då mapparnas ikon och sök i datorn efterkontrollpanelen.

 2. Välj systemochSäkerhet>System.

 3. Följ stegen ovan och börja med steg 3.

Ange energialternativ

 • (Mac OS) Välj Systeminställningar > Strömsparare och avmarkera sedan Automatiskt grafikbyte.
 • (Windows) Välj KontrollpanelenEnergialternativ och välj sedan Hög prestanda.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy