Optimera Photoshop-prestanda

Justera ditt operativsystem, din maskinvara och programinställningar så att din dator kan köra Photoshop stabilt vid optimal hastighet. Om Photoshop körs långsammare än förväntat på din dator eller om du råkar ut för att systemet fastnar, laggar eller fördröjs vid användning av Photoshop kan du testa tipsen och teknikerna som finns i det här dokumentet.

Obs!

Din dator måste uppfylla de minsta systemkraven för att köra Photoshop optimalt. Om du kör Photoshop på programvara med för lite kraft eller maskinvara som inte stöds, till exempel på en dator som har en inkompatibel grafikprocessor (GPU), kan leda till prestandaproblem.

Breda steg för att boosta prestandan

I allmänhet bör du ta ett holistiskt sätt till att optimera Photoshops prestanda för dina behov. Läs igenom förslagen som finns i den här artikeln och fundera på vilka du ska implementera med tanke på den dator du har, de filtyper du använder och dina arbetsvanor. Varje användare har unika inställningar och kräver sin egen kombination av metoder för att Photoshop ska fungera så effektivt som möjligt.

Du kan påverka Photoshops prestanda på fyra huvudsakliga sätt:

Det enklaste sättet att förbättra prestandan utan att betala pengar är att ställa in dina Photoshop-prestandainställningar och finjustera dess funktioner till att nyttja det sätt som du arbetar på och den typ av filer du vanligtvis arbetar med.

Det mest dramatiska sättet att öka prestanda är att investera i snabbare och mer kraftful maskinvara.

Ställ in prestandarelaterade inställningar

Photoshop tillhandahåller en uppsättning inställningar (Inställningar > Prestanda) för att hjälpa dig att optimera användningen av din dators resurser, såsom minne, cacheminne, grafikprocessor, displayer, osv. Beroende på ditt primära användningsfall för Photoshop och de dokumenttyper du generellt sett arbetar med kan olika kombinationer av dess inställningar passa dig.

Extra inställningar såsom Testdiskar, tillgängliga på andra flikar i dialogen Inställningar, kan också påverka din dators körhastighet och stabilitet direkt.

Prestandainställningar i Photoshop

Justera det minne som tilldelats Photoshop

Du kan förbättra prestandan genom att öka mängden minne/RAM som allokeras till Photoshop. Området Minnesanvändning i inställningsdialogrutan Prestanda (Inställningar > Prestanda) bekräftar hur mycket RAM som är tillgängligt för Photoshop. Det visar också det perfekta allokeringsintervallet för Photoshop-minne för systemet.

Som standard använder Photoshop 70 % av tillgängligt RAM-minne.

 1. Öka mängden RAM-minne som är allokerat till Photoshop genom att ändra värdet i rutan Låt Photoshop använda. Alternativt kan du använda reglaget för Minnesanvändning.
 2. Starta om Photoshop för att aktivera dina ändringar.

Om du vill ta reda på bästa möjliga RAM-allokering för ditt system kan du ändra allokeringen med 5 % i taget och se hur det påverkar prestanda i Effektivitetsindikatorn. 

Vi rekommenderar inte att du allokerar mer än 85 % av din dators minne till Photoshop. Om du gör det kan det påverka prestandan genom att inte lämna något minne till andra viktiga systemtillämpningar.

Obs!

Öka mängden RAM som allokeras till Photoshop om felen slut-på-RAM eller slut-på-minne uppstår i Photoshop. Men om du ställer in RAM-allokeringen för Photoshop för högt (>85 %) kan det påverka prestandan för andra program som körs och göra systemet instabilt. 

Den bästa lösningen på problemet är att öka mängden RAM-minne till datorn. Kontrollera RAM-specifikationerna och kompatibiliteten med datortillverkaren.

Justera cachenivåer

Cache-grunderna

Photoshop använder bildcachelagring för att snabbare rita om högupplösta dokument medan du arbetar med dem. Du kan ange upp till åtta nivåer för cache-lagrade bilddata och välja en av fyra tillgängliga cache-plattstorlekar.

Att öka cachenivåer förbättrar Photoshops svarstider medan du arbetar, men det kan ta längre tid att läsa in bilder. Cache-plattstorleken avgör vilken mängd data som Photoshop använder samtidigt. Stora plattstorlekar snabbar upp komplicerade åtgärder, till exempel att skärpa filter. Mindre ändringar, till exempel penseldrag, reagerar fortare med mindre plattstorlekar.

Cache-förinställningar

Tre cache-förinställningar finns tillgängliga i Prestandainställningar. Välj den som matchar ditt primära användningsfall/syfte för användning av Photoshop:

 • Webb-/Gränssnittsdesign: Välj detta alternativ om du vill använda Photoshop primärt för webb-, app- eller skärmdesign. Detta alternativ är lämpligt för dokument som har flera lager av pixeldimensioner som är låga-till-medium.
 • Standard/Foton: Välj detta alternativ om du använder Photoshop primärt till att retuschera eller redigera bilder av moderat storlek. Till exempel ska du använda detta alternativ om du normalt sett redigerar foton med ursprung från din mobil- eller digitalkamera i Photoshop.
 • Enorma pixeldimensioner: Välj detta alternativ om du arbetar mycket med tunga dokument i Photoshop; till exempel panoramabilder, matte painting, osv.

Cache-nivåer

För finare kontroll kan du specificera cache-nivåerna manuellt; standardvärdet är 4.

 • Ställ in cachenivån på 1 eller 2 om du arbetar med många lager (50 eller fler) och ganska små filer – cirka 1 megapixel eller 1 280 x 1 024 pixlar. Om cachenivån ställs in på 1 avaktiveras bildcachelagringen eftersom endast den aktuella bilden då cachelagras.
 • Ställ in cachen på 4 eller högre om du använder filer med stora pixeldimensioner (cirka 50 megapixlar eller fler). Högre cachenivåer påskyndar omritningar.
Obs!

Om du ändrar cachenivåerna till 1 är det möjligt att du inte får högkvalitetsresultat med särskilda Photoshopfunktioner.

Begränsa historik

Du kan spara testdiskutrymme och förbättra prestandan genom att begränsa eller minska antalet händelselägen som Photoshop kan spara i Historikpanelen. Det utrymme som du sparar varierar beroende på hur många pixlar en åtgärd ändrar. Med mindre penseldrag eller icke-förstörande åtgärder används mindre utrymme på testdisken i händelseläget— t.ex när du skapar eller förändrar justeringslager. Tillämpning av ett filter på en hel bild använder å andra sidan mycket mer utrymme.

Photoshop kan spara upp till 1 000 händelselägen; standardvärdet är 50.

Om du vill minska siffran går du till inställningsdialogrutan Prestanda. I avsnittet Historik och cacheminne
anger du siffran för Händelselägen till ett lägre värde.

Ange grafikprocessorinställningar (GPU-inställningar)

Det bästa sättet att optimera GPU-acceleration som gör att skärmen ritas om är att hålla grafikkortets drivrutin uppdaterad.  Om du vill ha anvisningar om hur du uppdaterar drivrutiner till grafikkortet,

Se Uppdatera grafikdrivrutiner.

För mer information om hur Photoshop använder grafikprocessorn, testade kort och minimikrav för grafikprocessor och bildskärm, 

Se Vanliga frågor om grafikkort och Photoshop GPU.

GPU-inställningar

Photoshop tillhandahåller dedikerade GPU-inställningar i både Prestanda- och 3D-sektionerna i dialogen Inställningar.

Inställningar i sektionen Inställningar > Prestanda

Om ett grafikkort upptäcks på datorn visas namn och modell under Upptäckt grafikprocessor i området grafikprocessorinställningarna i sektionen Prestanda.

 • Om grafikkortet stöds är kryssrutan ”Använd grafikprocessor” aktiverad och markerad som standard.
 • Om grafikkortet inte stöds är kryssrutan gråtonad och inte markerad som standard.
 • Om grafikkortet stöds och kryssrutan ”Använd grafikprocessor” avmarkeras beror det troligtvis på att Photoshop har upptäckt en krasch som orsakats av en defekt grafikdrivrutin eller konfiguration. Se Felsökning av Photoshop bildprocessor (GPU) och grafikdrivrutinproblem.

Inställningar för avancerad grafikprocessor

För att finjustera kortets prestanda ska du klicka på knappen Avancerade inställningar. 

Justera teckningsläge:

 • Grundläggande: Läget använder minst mängd grafikprocessorminne för att köra de mest grundläggande OpenGL-funktionerna. Använd det här läget om lägena Normal och Avancerat verkar fungera mindre smidigt. Detta kan hända om du rutinmässigt kör andra program som upptar grafikprocessorminne. Välj detta alternativ om du upptäcker dåliga skärmomritningar eller långsammare prestanda vid användning av GPU-accelererade funktioner.
 • Normal: Läget använder mycket grafikprocessorminne för att ha stöd för avancerade OpenGL-funktioner för att utföra färgmatchning, tonmappning och rutblandningar. Detta frigör processorn så att den kan utföra andra uppgifter.
 • Avancerat: Läget använder grafikprocessorn mest intensivt. Det använder samma mängd minne som Normal-läget samtidigt som det aktiverar mer avancerade tekniker för att förbättra ritningsprestandan. Denna inställning är bäst när du arbetar i 3D eller när du arbetar mycket med de GPU-accelerade funktionerna. Om läget inte fungerar smidigt kan du prova att växla till läget Normal eller Grundläggande.
Obs!

Ritningsläge träder endast i kraft efter att Photoshop har startats om.

Ytterligare avancerade inställningar:

 • Använd grafikprocessorn för att accelerera beräkning: Aktivera för att förbättra interaktiviteten hos förhandsgranskningen av tänj och tänjning av marionett.
 • Använda OpenCL: Stäng av funktionen om Galleriet oskärpa, Smart skärpa, Välj fokusområde eller Bildstorlek och bevara detaljer inte fungerar som förväntat.
 • Kantutjämningsguider och banor: Avaktivera om guider och banor ser för stora eller för breda ut
 • 30-bitarsvisning: Aktivera om du vill öka färgåtergivningen på en bildskärm med stöd för 30-bitars.
 • Använd inbyggd GPU-acceleration för operativsystem: Aktivera för att tillåta användning av macOS Metal och Windows DirectX 12 efter behov.
Obs!

Att starta OpenCL kan troligtvis förbättra prestanda om du använder dessa Photoshop-funktioner:

 • Oskärpegalleri - fältoskärpa, irisoskärpa, Lutningsskifte, sökvägoskärpa, rotationsoskärpa (OpenCL accelererade),
 • Smart skärpa (brusreducering – OpenCL accelererade),
 • Markering och Maskering (OpenCL-accelererat)

Inställningar i sektionen Inställningar > 3D

3D-sektionen i dialogrutan Prestanda innehåller ett VRAM-reglage som liknar minneskontrollen som finns i sektionen Prestanda. Använd reglaget för att ställa in den övre gränsen för tillgänglig video-RAM (VRAM) för Photoshops 3D-motor. Det totala värdet är en procentandel av total tillgänglig VRAM. En inställning på 100 % kommer ändå reservera en del av total VRAM så att den kan användas av operativsystemet. Högre värden hjälper till med den övergripande 3D-prestandan men kan konkurrera med andra GPU-aktiverade program.

3D: Minnesanvändning

Hantera virtuellt minne

Obs!

Om det inte går att starta Photoshop på grund av att det virtuella minnet är fullt skapar du ett nytt virtuellt minne genom att hålla ned Kommando+Alt (macOS) respektive Ctrl+Alt (Windows) när du startar programmet.

Ett virtuellt minne är en hårddisk eller SSD som används för tillfällig lagring medan Photoshop körs. Det här utrymmet används av Photoshop för att lagra de delar av dokument och deras händelselägen som inte ryms i RAM-minnet på datorn. 

Mer information om hantering av inställningar för virtuellt minne, rekommenderade inställningar och felsökning finns i Konfigurera virtuella minnen.

Mer information om felsökning av virtuellt minne finns i Felsök problem med virtuellt minne i Photoshop.

Effektivitetsindikator

Se Effektivitetsindikatorn för att övervaka prestandan medan du arbetar i Photoshop. Klicka på popup-menyn i nedre delen av bildfönstret och välj Effektivitet.

Om värdet i indikatorn är under 100% har Photoshop använt allt tillgängligt RAM-minne och använder nu virtuellt minne, vilket saktar ned prestandan. Tilldela Photoshop mer RAM-minne i Prestandainställningar om effektiviteten är lägre än 90%. Du kan även lägga till RAM-minne i systemet.

Effektivitetsindikator

Finjustera Photoshop-funktioner för bättre prestanda

Avaktivera linjaler och övertäckningar

Att ha linjaler och övertäckningar (som Stödraster, Segment och Smarta stödlinjer) synliga kan göra vissa åtgärder långsammare, till exempel att måla, omforma och dra och släppa lager på arbetsytan.

 • För att avaktivera linjaler, avmarkera Linjaler i menyn Visa.
 • Om du vill avaktivera övertäckningar går du till menyn Visa > Visa och väljer Ingen eller avaktiverar enskilda objekt.

Se Visa eller dölja extrainnehåll som inte skrivs ut.

Arbeta inom begränsningarna för filstorlek

Mycket stora filer är ofta orsaken till prestandaproblem.

Photoshop stöder dokument som är upp till 300 000 x 300 000 pixlar, med undantag för PDF-filer vars format är begränsat till 30 000 x 30 000 pixlar och 200 x 200 tum, och Camera Raw, som stöder bilder som är upp till 65 000 pixlar långa eller breda och upp till 512 megapixlar.

Filstorlekskapacitet för Photoshop:

 • PSD-filer: 2 GB
 • TIFF-filer: 4 GB
 • PSB-filer: 4 exabyte (4 096 petabyte eller fyra miljoner terabyte)
 • PDF-filer: 10 GB (storleken på sidorna begränsas till 200 tum)

Stäng dokumentfönster du inte behöver

Om du får ”slut på RAM”, eller om Photoshop körs långsamt kan detta bero på att för många bilder är öppna. Om du har flera öppna fönster kan du försöka att stänga några av dem.

Minska antalet förinställningar

Om du vill minska det utrymme i testdisken som Photoshop använder bör du minimera antalet inlästa förinställningar. Mönster och penselspetsar är några av de största förinställningarna. Spara förinställningar som du inte omedelbart behöver i en förinställningsfil, ta sedan bort dem och läs bara in dem när du behöver dem.

För mer information om hur du hanterar förinställningar, se Förinställningar.

Minimera eller stäng av paletten förhandsgranskning av miniatyrbilder

Varje gång du redigerar ett dokument uppdaterar Photoshop alla synliga miniatyrbilder i Lager- och Kanalpanelen. Den här uppdateringen kan påverka svarstiden när du målar snabbt, flyttar eller finjusterar lager. Ju fler miniatyrbilder som visas, desto större blir den här effekten.

Klicka på panelmenyn och välj Panelalternativ för att minimera eller avaktivera dessa förhandsvisningar av miniatyrbilder. Välj en mindre miniatyrstorlek eller välj Ingen och klicka sedan på OK.

Ändra alternativ för filkompatibilitet

Om du inte behöver arbeta med dina PSD- och PSB-filer i tidigare versioner av Photoshop, eller i program som inte stöder lager, kan du stänga av en funktion för filkompatibilitet för att påskynda sparande av dokument:

 1. I Inställningar > Filhantering för 16-bitars och 32-bitars PSD och PSB dokument väljer du Avaktivera komprimering av PSD och PSB filer.

 2. Från menyn Maximera kompatibiliteten för PSD och PSB-filer välj Fråga eller Aldrig.

Arbeta i 8-bitars bildläge

Photoshop kan utföra många åtgärder i 16-bitars och 32-bitars bilder. Sådana bilder kräver dock mera minne, virtuellt utrymme och processtid än 8-bitars bilder.

Om du vill konvertera en bild till 8-bitar per kanal väljer du Bild > Läge > 8-bitar/kanal.

Se Bitdjup och inställningar.

Obs!

Att konvertera till 8-bitar tar bort data från din bild. Spara en kopia av den ursprungliga bilden med 16 eller 32-bitar innan du ändrar till 8-bitar/kanal.

Avaktivera förhandsvisning av typsnitt

För att snabba på bearbete av typsnitt i Photoshop ska du stänga av förhandsvisning av typsnitt genom att välja Typ > Förhandsvisning av typsnittstorlek > Ingen.

Reducera bildupplösningen

Ju högre en bilds upplösningen är desto större minne och diskutrymme kräver Photoshop för att visa, behandla och skriva ut bilden. Beroende på den slutgiltiga utgången ger högre bildupplösning inte nödvändigtvis den slutliga bilden högre kvalitet, men den kan påverka prestandan, använda sig av mer testdiskutrymme och sakta ned utskrift. Optimal upplösning av bilderna beror på hur bilderna ska visas eller skrivas ut. 

Överväg samtliga pixeldimensioner för bilder framlagda på skärmen. För att reducera bildstorleken hos en bild, välj Bild > Bildstorlek. Kontrollera att alternativet Sampla är markerat i dialogrutan Bildstorlek. Ange ett nytt värde för dimensionerna bredd eller höjd (när du anger ett värde för ett ändras båda).

Vid utskrift av bilder innebär ökad upplösning (över 360 dpi) i de flesta fall bara en marginell förbättring av bildkvaliteten – och ibland förbättras bilden inte alls. Om du gör många utskrifter är det värt att pröva sig fram för att hitta en upplösning som du är nöjd med. För att reducera bildupplösningen, välj Bild > Bildstorlek. I dialogrutan Bildstorlek, välj Sampla. Ändra bredd och höjd för att återge den fysiska storleken på ditt utskrivna dokument. Därefter förminskar du upplösningsvärdet och trycker på OK.

Om du tänker öka bildens upplösning inför utskrift, bör du vänta med åtgärden för att göra bilden högupplöst till ett av de sista stegen före utskrift. På det sättet behöver du inte hantera mängden extra information i tidigare steg.

Rensa minnet

Du kan förbättra systemets prestanda genom att frigöra oanvänt och virtuellt minne från Photoshop för att göra det tillgängligt för andra program. Om du vill göra detta väljer du ett av följande alternativ:

 • Redigera > Rensa > Allt
 • Redigera > Rensa > Ångra
 • Håll ned Option (macOS) eller Alt (Windows) och välj Om Photoshop

Om andra program aktivt försöker tilldela eller använda minne kommer Photoshop att fungera bättre om du frigör minne. Frigörande av testdiskminne kan vara bra om du saknar utrymme på en diskvolym. Om du frigör en märkbar mängd minne eller diskutrymme kommer det att gå långsammare nästa gång som du öppnar stora filer medan Photoshop tilldelar utrymme.

Om du vill att Photoshop alltid ska använda mindre minne väljer du Redigera > Inställningar > Prestanda (Windows) eller Photoshop > Inställningar > Prestanda (macOS) och flyttar reglaget för minnesanvändning till vänster.

Se Justera minnesanvändning.

Obs!

Aktivitetskontroller, aktivitetshanterare och skivverktyg kan ta flera sekunder för att registrera ändringen. För många verktyg måste du uttryckligen begära uppdateringen.

Rensa Urklipp

Innehållet i Urklipp kan ofta bli ganska omfattande om du har kopierat och klistrat in data i stora dokument. Dessutom är detta innehåll av föga användbarhet så snart du är klar med att klistra in. Välj Redigera > Rensa >Urklipp för att frigöra RAM som används för bilddata i Urklipp.

Obs!

Det går inte att ångra kommandot Rensa.

Använda Filtergalleriet

I Filtergalleriet har du möjlighet testa ett eller flera filter på en bild innan du tillämpar effekterna vilket kan bespara dig mycket tid och minne.

Se Översikt av Filtergalleriet.

Dra och släpp filer i stället för kopiera och klistra in

Att dra och släppa lager eller filer är mer effektivt än att klippa ut och klistra in dem. Dra och släpp åsidosätter Urklipp och överför data direkt. Kopiera och klistra in kan potentiellt innebära mer dataöverföring och är mindre effektivt.

Spara TIFF-filer utan ZIP-komprimering

Välj inte ZIP-komprimering om du vill att exporten av TIFF-filer ska gå snabbare. (ZIP-komprimering skapar dock TIFF-filer av minsta storlek.)

Exportera inte Urklipp

Inställningen Exportera Urklipp i Photoshop innebär att innehållet i Urklipp görs tillgängligt för andra program. Om du kopierar stora mängder data i Photoshop som du inte avser att klistra in i andra program kan du spara tid genom att stänga av alternativet:

 1. Välj Photoshop > Preferenser > Allmänt (macOS) eller Redigera > Inställningar > Allmänt (Windows).

 2. Avmarkera Exportera Urklipp.

 3. Klicka på OK.

Avaktivera bibliotekspanelen

 1. Välj Stäng från Bibliotekets utfällda meny.

 2. Starta om Photoshop.

Avaktivera generator

 1. Välj Redigera > Inställningar > Plug-ins.

 2. Avmarkera Aktivera Generator.

 3. Klicka på OK.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto