Felsöka teckensnittsproblem i Adobe Photoshop CC 2015, 2014, CS6, CS5

Skadade teckensnitt kan orsaka olika problem i Photoshop. Ibland verkar de inte vara teckensnittsrelaterade.

Lösningar

Dessa lösningar är listade efter komplexitet. Den första är enklast och chansen att du hittar det skadade teckensnittet störst. Sedan följer mer komplicerade och tidskrävande lösningar.

Viktigt: Ta bort eller uppdatera plugin-program för teckensnitt från tredje part innan du testar dina teckensnitt.

Lösning 1: Uppdatera till den senaste versionen av Photoshop

 1. Välj Hjälp > Uppdateringar (detta är den metod som föredras)

 2. Hämta den senaste uppdateringen från Adobes hemsida.

Lösning 2: Inaktivera Förhandsgranskning av teckensnitt i Photoshops inställningar

Photoshop CS6 och senare:

 1. Välj Text > Storlek på förhandsgranskning av teckensnitt.

 2. Markera ingen.

Photoshop CS5:

 1. Välj Photoshop > Inställningar > Typ.

 2. Avmarkera Storlek på förhandsgranskning av teckensnitt.

Kontrollera om problemet uppstår igen eller om det har lösts.

Lösning 3: Ta bort teckensnitt

Följande teckensnitt är kända för att orsaka problem med Photoshop:

Bustle (endast Mac OS)

 • 21kannmbn_ttf
 • GURAKH_S.TTF
 • JH_TITLES.TTF
 • SCREEN__.TTF
 • SEVESBRG.TTF
 • SF Tattle Tales Condensed.ttF
 • ZEROGEBI.TTF
 • Zippy.ttf

Lösning 4: (Mac OS) Validera alla teckensnitt genom programmet Typsnittsbok i Mac OS

 1. Välj Program > Typsnittsbok.
 2. Välj alla typsnitt i kolumnen Samling.
 3. Markera det översta typsnittet i typsnittskolumnen och tryck på Cmd + A för att välja alla typsnitt.

 4. Välj Arkiv > Kontrollera typsnitt.

 5. Ta bort skadade eller dubblerade typsnitt.

 6. Om Typsnittsbok kraschar, starta om programmet och bläddra genom typsnitten ett efter ett för att kontrollera vilket typsnitt som orsakade kraschen. Använd nedåtpilen för att välja det första typsnittet och håll sedan in tangenten för att bläddra genom alla typsnitt.

Lösning 5: Använd FontTest-skriptet för att kontrollera ifall det finns skadade typsnitt på datorn

Hämta, installera och kör lämpligt FontTest.jsx-skript för din version av Photoshop nedan. Skriptet kan avgöra ifall det finns skadade typsnitt på ditt system eller om några av dina typsnitt orsakar kraschen.

Hämta och läs igenom lämplig FontTest_readme.pdf-fil.

Viktigt: Den här PDF-filen innehåller viktig information om hur man installerar och kör skriptet samt information kring resultatet.

Obs! Om Photoshop kraschar innan du kan köra skriptet beror felet antagligen på operativsystemet och inte på Photoshop. Prova de andra lösningarna i detta dokument i dessa fall.

Photoshop CS6 och senare

Högerklicka (Windows) eller Control + klicka (Mac OS) på filen FontTest.jsx.zip nedan. Spara sedan filen FontTest.jsx på en plats på din hårddisk, t.ex. Skrivbordet. Packa upp filen genom att dubbelklicka på den. Extrahera alla filer om du får en förfrågan om att göra det.

Hämta

Hämta

Photoshop CS5

Högerklicka (Windows) eller Control + klicka (Mac OS) på FontTest-skriptet.Spara sedan filen FontTest.jsx på en plats på din hårddisk, t.ex. Skrivbordet.

Viktig information om FontTest

Lösning 6: Ta bort Photoshops cacheminne för typsnitt.

Mac OS

 1. Avsluta Photoshop och skrivbordsprogrammet Creative Cloud (om det är installerat).

 2. Navigera till:

  • Photoshop CS6 och tidigare
     /Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Caches/Adobe 
  • Photoshop CC eller senare
     /Användare/ [användarnamn] /bibliotek/applikationsstöd/Adobe/Adobe Photoshop CC

  Obs!

  Om du använder Mac OS 10,7 eller senare, använd denna TechNote för att lära dig hur man öppnar den dolda biblioteksmappen.

 3. Flytta mappen TypeSupport (Photoshop CS6 och tidigare) eller mappen CT Font Cache (Photoshop CC och senare) till papperskorgen och töm den.

Windows

 1. Avsluta Photoshop och skrivbordsprogrammet Creative Cloud (om det är installerat).

 2. Navigera till rätt mapp

  • Photoshop CS6 och tidigare
   Windows XP: \Documents and Settings\Local Settings\Application Data\Adobe
   Windows 7: \Användare\[användarnamn]\AppData\Local\Adobe
  • Photoshop CC och CC 2014
   Windows 7 och 8: \Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC, CC 2014 eller CC 2015
 3. Ta bort mappen TypeSupport (Photoshop CS6 och tidigare) eller mappen CT Font Cache (Photoshop CC, CC 2014 och CC 2015) och töm papperskorgen.

Starta om Photoshop och kontrollera ifall problemet kvarstår. 

Lösning 7: Ta bort systemets cacheminne för typsnitt

Mac OS

Ta bort systemets typsnittscache genom att köra ett kommandoradsverktyg i Terminal-appen. Det här kommandot är en del av Mac OS. Var försiktig när du använder Terminal eftersom det påverkar ditt operativsystem till en viss nivå.Du kan öppna Atsutil-manualen genom att ange ”man atsutil” (utan citationstecken) och trycka på retur. Du kan även läsa denna artikel i MacWorld.

 1. Avsluta Photoshop och Creative Cloud (om det är installerat).

 2. Välj Program > Verktyg.
 3. Öppna terminalen

 4. Skriv följande kommando och tryck på Retur-knappen

  sudo atsutil databases –remove

Windows

Visa dolda filer och mappar (se Visa dolda filer och mappar) och gör sedan enligt följande:.

 1. Stäng alla Adobe-program, inklusive Creative Cloud (om det är installerat).

 2. Gå till \Windows\ServiceProfiles\LocalService\Appdata\Local

 3. Ta bort filen *FNTCACHE*.DAT eller *FontCache*.dat.

  Obs!

  Asterisken (*) anger olika siffror, bokstäver eller ord, till exempel FontCache-S-1-5-21.dat.

Vanligtvis är det en bra idé att också ta bort Photoshops cacheminne för typsnitt. Kontrollera ifall problemet kvarstår.

Lösning 8: Isolera typsnittet som orsakar problemet (endast Mac OS)

Viktigt: I Mac OS X 10.7 är användarbiblioteket som standard en dold mapp. För att komma åt filerna i den dolda mappen vid felsökning av Adobe-program finns det ytterligare information i avsnittet Åtkomst till dolda filer i användarbibliotek.

Kontrollera att dina typsnitt finns i en och samma typsnittsmapp: 

 •  /Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Teckensnitt
 •  /Bibliotek/Teckensnitt

Om det inte finns kopior av dina teckensnitt, gå vidare med resterande steg. Om det finns kopior av dina teckensnitt, ta bort dem från en av platserna.

Skapa två mappar på skrivbordet. Namnge dem fonttest och goodfonts.

Det finns tre platser där teckensnitt att testa kan finnas. Utför testerna på samtliga mappar som innehåller teckensnitt:

* /Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Teckensnitt
* /Bibliotek/Teckensnitt
* /[nätverksdisk]/Bibliotek/Teckensnitt

För att testa ett skadat teckensnitt, behålla hälften av dina teckensnitt i mappen Bibliotek/Teckensnitt. Flytta den andra hälften till mappen fonttest och testa tillståndet som orsakade problemet.

 • Om problemet kvarstår finns det skadade teckensnittet i teckensnittsmappen och inte i mappen fonttest. Flytta teckensnittet från mappen fonttest till mappen goodfonts.
 • Om problemet inte uppstår igen finns det skadade teckensnittet i mappen fonttest. Flytta teckensnittet från den officiella teckensnittsmappen till mappen goodfonts. Flytta tillbaka hälften av teckensnitten till den officiella teckensnittsmappen för nästa testomgång.
 • Fortsätt att testa hälften av de återstående teckensnitten och fortsätt att flytta teckensnitten utan problem till mappen goodfonts. 
 • När du har kommit fram till vilket teckensnitt det är som orsakar problemet, flytta det från den officiella teckensnittsmappen. Flytta tillbaka alla teckensnitt från mappen goodfonts till den officiella teckensnittsmapp som du testar. Utför dessa tester för alla officiella teckensnittsmappar som innehåller teckensnitt. 

Viktigt: Om samma problem uppstår igen när du har tagit bort ett teckensnitt dras ett eller flera teckensnitt med samma problem. Utför dessa steg tills alla skadade teckensnitt har tagits bort.

Teckensnitt som krävs i Photoshop CS6

 • AdobeArabic-Bold.otf
 • AdobeArabic-BoldItalic.otf
 • AdobeArabic-Italic.otf
 • AdobeArabic-Regular.otf
 • AdobeDevanagari-Bold.otf
 • AdobeDevanagari-BoldItalic.otf
 • AdobeDevanagari-Italic.otf
 • AdobeDevanagari-Regular.otf
 • AdobeHebrew-Bold.otf
 • AdobeHebrew-BoldItalic.otf
 • AdobeHebrew-Italic.otf
 • AdobeHebrew-Regular.otf
 • AdobeMingStd-Light.otf
 • AdobeMyungjoStd-Medium.otf
 • AdobeSongStd-Light.otf
 • KozGoPr6N-Regular.otf
 • KozGoPr6N-Bold.otf
 • KozGoPr6N-ExtraLight.otf
 • KozGoPr6N-Heavy.otf
 • KozGoPr6N-Light.otf
 • KozGoPr6N-Normal.otf
 • KozMinPr6N-Regular.otf
 • KozMinPr6N-Bold.otf
 • KozMinPr6N-ExtraLight.otf
 • KozMinPr6N-Heavy.otf
 • KozMinPr6N-Light.otf
 • KozMinPr6N-Medium.otf
 • LetterGothicStd.otf
 • LetterGothicStd-Bold.otf
 • LetterGothicStd-BoldSlanted.otf
 • LetterGothicStd-Slanted.otf
 • MinionPro-Regular.otf
 • MinionPro-It.otf
 • MinionPro-Bold.otf
 • MinionPro-BoldIt.otf
 • MyriadPro-Regular
 • MyriadPro-Bold.otf
 • MyriadPro-BoldCond.otf
 • MyriadPro-BoldCondIt.otf
 • MyriadPro-BoldIt.otf
 • MyriadPro-Cond.otf
 • MyriadPro-CondIt.otf
 • MyriadPro-It.otf
 • MyriadPro-Semibold.otf
 • MyriadPro-SemiboldIt.otf
 • MyriadHebrew-Bold.otf
 • MyriadHebrew-BoldIt.otf
 • MyriadHebrew-It.otf
 • MyriadHebrew-Regular.otf

Valfria teckensnitt i Photoshop CS6

 • ACaslonPro-Bold.otf
 • ACaslonPro-BoldItalic.otf
 • ACaslonPro-Italic.otf
 • ACaslonPro-Regular.otf
 • ACaslonPro-Semibold.otf
 • ACaslonPro-SemiboldItalic.otf
 • AdobeHeitiStd-Regular.otf
 • AdobeFangsongStd-Regular.otf
 • AdobeFanHeitiStd-Bold.otf
 • AdobeGothicStd-Bold.otf
 • AdobeKaitiStd-Regular.otf
 • AGaramondPro-Bold.otf
 • AGaramondPro-BoldItalic.otf
 • AGaramondPro-Italic.otf
 • AGaramondPro-Regular.otf
 • BirchStd.otf
 • BlackoakStd.otf
 • BrushScriptStd.otf
 • ChaparralPro-Bold.otf
 • ChaparralPro-BoldIt.otf
 • ChaparralPro-Italic.otf
 • ChaparralPro-Regular.otf
 • CharlemagneStd-Bold.otf
 • CooperBlackStd.otf
 • CooperBlackStd-Italic.otf
 • GiddyupStd.otf
 • HoboStd.otf
 • KozGoPro-Regular.otf
 • KozGoPro-Bold.otf
 • KozGoPro-ExtraLight.otf
 • KozGoPro-Heavy.otf
 • KozGoPro-Light.otf
 • KozGoPro-Medium.otf
 • KozMinPro-Regular.otf
 • KozMinPro-Bold.otf
 • KozMinPro-ExtraLight.otf
 • KozMinPro-Heavy.otf
 • KozMinPro-Light.otf
 • KozMinPro-Medium.otf
 • LithosPro-Black.otf
 • LithosPro-Regular.otf
 • MesquiteStd.otf
 • MinionPro-BoldCn.otf
 • MinionPro-BoldCnIt.otf
 • MinionPro-Medium.otf
 • MinionPro-MediumIt.otf
 • MinionPro-Semibold.otf
 • MinionPro-SemiboldIt.otf
 • NuevaStd-BoldCond.otf
 • NuevaStd-BoldCondItalic.otf
 • NuevaStd-Cond.otf
 • NuevaStd-CondItalic.otf
 • OCRAStd.otf
 • OratorStd.otf
 • OratorStd-Slanted.otf
 • PoplarStd.otf
 • PrestigeEliteStd-Bd.otf
 • RosewoodStd-Regular.otf
 • StencilStd.otf
 • TektonPro-Bold.otf
 • TektonPro-BoldCond.otf
 • TektonPro-BoldExt.otf
 • TektonPro-BoldObl.otf
 • TrajanPro-Bold.otf
 • TrajanPro-Regular.otf

Teckensnitt som krävs i Photoshop CS5

 • AdobeArabic-Bold.otf
 • AdobeArabic-BoldItalic.otf
 • AdobeArabic-Italic.otf
 • AdobeArabic-Regular.otf
 • AdobeHebrew-Bold.otf
 • AdobeHebrew-BoldItalic.otf
 • AdobeHebrew-Italic.otf
 • AdobeHebrew-Regular.otf
 • AdobeMingStd-Light.otf
 • AdobeMyungjoStd-Medium.otf
 • AdobeSongStd-Light.otf
 • KozGoPro-Regular.otf
 • KozGoPro-Bold.otf
 • KozGoPro-ExtraLight.otf
 • KozGoPro-Heavy.otf
 • KozGoPro-Light.otf
 • KozGoPro-Medium.otf
 • KozMinPro-Regular.otf
 • KozMinPro-Bold.otf
 • KozMinPro-ExtraLight.otf
 • KozMinPro-Heavy.otf
 • MyriadPro-Regular
 • MyriadPro-BoldIt.otf
 • MyriadPro-Cond.otf
 • MyriadPro-CondIt.otf
 • MyriadPro-It.otf
 • MyriadPro-Semibold.otf
 • MyriadPro-SemiboldIt.otf

Valfria teckensnitt i Photoshop CS5

Obs! Dessa teckensnitt kan påverka sättet som mallar visas eller påverka anslutningen mellan olika produkter.

 • ACaslonPro-Bold.otf
 • ACaslonPro-BoldItalic.otf
 • ACaslonPro-Italic.otf
 • ACaslonPro-Regular.otf
 • ACaslonPro-Semibold.otf
 • ACaslonPro-SemiboldItalic.otf
 • AdobeHeitiStd-Regular.otf
 • AdobeFangsongStd-Regular.otf
 • AdobeFanHeitiStd-Bold.otf
 • AdobeGothicStd-Bold.otf
 • AdobeKaitiStd-Regular.otf
 • AGaramondPro-Bold.otf
 • AGaramondPro-BoldItalic.otf
 • AGaramondPro-Italic.otf
 • AGaramondPro-Regular.otf
 • BirchStd.otf
 • BlackoakStd.otf
 • BrushScriptStd.otf
 • ChaparralPro-Bold.otf
 • ChaparralPro-BoldIt.otf
 • ChaparralPro-Italic.otf
 • ChaparralPro-Regular.otf
 • CharlemagneStd-Bold.otf
 • CooperBlackStd.otf
 • CooperBlackStd-Italic.otf
 • GiddyupStd.otf
 • HoboStd.otf
 • KozGoPr6N-Bold.otf
 • KozGoPr6N-ExtraLight.otf
 • KozGoPr6N-Heavy.otf
 • KozGoPr6N-Light.otf
 • KozGoPr6N-Medium.otf
 • KozGoPr6N-Regular.otf
 • KozMinPr6N-Bold.otf
 • KozMinPr6N-ExtraLight.otf
 • KozMinPr6N-Heavy.otf
 • KozMinPr6N-Light.otf
 • KozMinPr6N-Medium.otf
 • KozMinPr6N-Regular.otf
 • LithosPro-Black.otf
 • LithosPro-Regular.otf
 • MesquiteStd.otf
 • MinionPro-BoldCn.otf
 • MinionPro-BoldCnIt.otf
 • MinionPro-Medium.otf
 • MinionPro-MediumIt.otf
 • MinionPro-Semibold.otf
 • MinionPro-SemiboldIt.otf
 • NuevaStd-BoldCond.otf
 • NuevaStd-BoldCondItalic.otf
 • NuevaStd-Cond.otf
 • NuevaStd-CondItalic.otf
 • OCRAStd.otf
 • OratorStd.otf
 • OratorStd-Slanted.otf
 • PoplarStd.otf
 • PrestigeEliteStd-Bd.otf
 • RosewoodStd-Regular.otf
 • StencilStd.otf
 • TektonPro-Bold.otf
 • TektonPro-BoldCond.otf
 • TektonPro-BoldExt.otf
 • TektonPro-BoldObl.otf
 • TrajanPro-Bold.otf
 • TrajanPro-Regular.otf

Nyckelord: kraschar, hänger sig, fryser, skriver, skrivverktyg, teckensnitt, skadad, korrupt, cpsid_84363