Video | En titt på ett videoprojekt

Video | En titt på ett videoprojekt
I den här videon demonstrerar Jeff Sengstack, av Adobe certifierad Photoshopexpert och författaren bakom InfiniteSkills.com, en rad av de animerings- och videoredigeringsfunktioner som Photoshop erbjuder.
Jeff Sengstack

Skapa video med tidslinje

Den förbättrade videoklippbaserade panelen Tidslinje liknar videoredigeringsprogram som Adobe Premiere och erbjuder bland annat övergångar och effekter som ger din färdiga video ett professionellt utseende.

Videosjälvstudiekurser:

Intuitivt videoarbetsflöde: Så här gör du för att lägga till videoklipp, rensa videoklipp, lägga till musik och återge filmen så att användarna kan spela upp den. Av RC Conception (8:18)

Redigera en videofilm i Photoshop. Av Matthew Gore (10:42)

Justeringsredigering för att justera videons in- och utgångspunkter utan att ändra videons längd. Av Meredith Payne-Stotzner (1:20)

Bildöverhoppning och cachning för att förbättra uppspelningskvaliteten. Av Meredith Payne-Stotzner (2:07)

Ändra klipphastighet: långsam och snabb rörelse. Av Jeff Sengstack (9:45). Ändra videoklipp till slowmotion eller snabba upp dem. Av Jeff Sengstack (9:45)

Videogrupper

I videogrupper kombineras flera videoklipp och annat innehåll, till exempel text, bilder och former på ett enda spår i tidslinjen.

Skapa en videogrupp

 • Importera en videofil. Den läggs automatiskt till som en ny videogrupp.
 • Om du vill skapa en tom grupp och lägga till innehåll klickar du på bildbandsikonen till vänster om panelen Tidslinje och väljer Ny videogrupp på snabbmenyn.

Redigera en videogrupp

 • Flytta klipp genom att dra dem på tidslinjen.
 • Om du vill ändra in- och utgångspunkter drar du klippgränserna på tidslinjen.
 • Flytta objekt mellan grupper genom att dra dem uppåt eller nedåt påtidslinjen eller i panelen Lager.
 • Om du vill dela ett valt klipp i två och redigera delarna separat så placerar du spelhuvudet Tidslinje där du vill att klippet ska delas. Klicka sedan på Dela vid spelhuvudet i det övre vänstra hörnet i panelen Tidslinje.

Ljudspår och kontroller

Tack vare de separata ljudspåren i tidslinjen kan du enkelt redigera och justera videon.

Justera ljud i klipp

 • Högerklicka på ljudspåren om du vill stänga av ljudet, justera volymen eller tona in eller ut.
 • Högerklicka på videoklippen och klicka på nottecknen om du vill justera ljudet.

Justera ljud: videosjälvstudiekurs av Richard Harrington. (3:31)

Skapa eller ta bort ljudspår

 • Klicka på nottecknen till höger om ljudspårens namn i tidslinjen och välj antingen Nytt ljudspår eller Ta bort spår.

Lägga till, duplicera, ta bort eller ersätta ljudklipp

 • Klicka på nottecknen till höger om ljudspårens namn i tidslinjen. Välj sedan Lägg till ljud om du vill placera ett annat klipp på spåret.
 • Klicka på nottecknen till höger om ljudspårets namn för att välja ett ljudspår i tidslinjen. Välj sedan Duplicera, Ta bort eller Ersätt ljudklipp.

Videoövergångar

Med övergångar kan du skapa professionella tonings- och övertoningseffekter. Klicka på övergångsikonen i det övre vänstra hörnet i panelen Tidslinje. Välj sedan en längd och dra en övergångstyp till början eller slutet av klippet. (Placera övergången mellan två klipp om du vill göra en övertoning.) Ange de exakta in- och utgångspunkterna genom att dra i kanterna på förhandsvisningen av övergången i tidslinjen.

Obs!

Högerklicka på övergångar i tidslinjen om du vill ersätta dem med en annan övergångstyp eller ange en exakt numerisk längd.

Ändra videoklippets längd och hastighet

Högerklicka på videoklippet för att använda skjutreglagen Längd och Hastighet. Reglagen samverkar. Om reglaget Hastighet är 400 % begränsas t.ex. högsta möjliga längd till en fjärdedel av den ursprungliga längden.

Använda filter på videolager

Om du vill lägga till filter i alla bildrutor i ett videolager måste du först konvertera lagret till ett smart objekt. Alla följande filter som du använder blir smarta filter med total flexibilitet, så att du när som helst kan justera filterinställningarna.

 1. Markera videofilmslagret i panelen Tidslinje eller Lager.
 2. Välj Lager > Smarta objekt > Konvertera till smart objekt.
 3. Använda filter på menyn Filter. Om du vill justera inställningarna vid ett senare tillfälle visar du panelen Lager och dubbelklickar på filtret i listan Smarta filter för videolagret.

Mer information finns i Icke-förstörande redigering.

Använda rörelseeffekter på text, stillbilder och smarta objekt

Högerklicka på texten, stillbilden eller det smarta objektet för att öppna förinställningarna för panorering, zoomning och rotering. Med dem kan du snabbt skapa en avancerad animering. Finjustera resultatet genom att dra de resulterande Omforma-nyckelrutorna på tidslinjen.

Obs!

Du kan skapa dramatiska effekter när du panorerar, skalar och roterar klipp genom att omvandla klippet till ett smart objekt och använda omformningsnyckelrutor med verktyget Omforma fritt.

Videosjälvstudiekurser:

Omforma lager över tid. Julieanne Kost (3:52)

Skapa masker som flyttas över tid. Julieanne Kost (3:17)

Panorera och zooma i videofilmer i Photoshop. Julieanne Kost (18:06)

Skapa animeringar med ljud. Självstudieartikel av Rafiq Elmansy.

Importera fler filformat

Med den omarbetade videomotorn kan du importera fler typer av video-, ljud- och bildsekvensfiler. 

En fullständig lista finns i avsnittet Filformat som stöds.

Exportera den redigerade videon med Adobe Media Encoder

Välj Arkiv > Exportera > Återge video. I den första snabbmenyn väljer du Adobe Media Encoder och sedan väljer du något av följande format:

 • Formatet DPX (Digital Picture Exchange) är huvudsakligen utvecklat för bildrutesekvenser som du avser att infoga i professionella videoprojekt med ett redigeringsprogram som Adobe Premiere Pro.
 • Formatet H.264 (MPEG-4) är det mångsidigaste formatet med förinställningar för HD- eller bredbildsvideo och optimerad även för surfplattor eller visning på webben.
 • Formatet QuickTime (MOV) krävs för export av alfakanaler och okomprimerad video. I förinställningsmenyn finns ytterligare komprimeringsalternativ.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy