Tekniker för icke-förstörande redigering

Icke-förstörande redigering gör det möjligt att ändra en bild utan att den ursprungliga bildinformationen skrivs över. Den ursprungliga bildinformationen är fortfarande tillgänglig om du vill använda den igen. Eftersom ingen information tas bort i bilden med icke-förstörande redigering försämras inte bildens kvalitet när du redigerar den. Du kan använda icke-förstörande redigering på flera sätt i Photoshop:

Arbeta med justeringslager

Med justeringslager används färg- och tonjusteringar på en bild utan att pixelvärdena ändras permanent.

Omforma med smarta objekt

Smarta objekt medger icke-förstörande skalning, rotering och förvrängning.

Filtrera med smarta filter

Smarta filter är filter som tillämpas på smarta objekt och kan användas för att skapa icke-förstörande filtereffekter.

Justera variationer, skuggor och högdagrar med smarta objekt

Kommandona Skugga/Högdager och Variationer kan användas som smarta filter för ett smart objekt.

Retuschera i ett separat lager

Verktygen Klonstämpel, Lagningspensel, Punktlagningspensel, Innehållsanpassad lappning och Innehållsanpassad flytt kan användas till att utföra icke-förstörande retuschering i ett separat lager. Kontrollera att Prova alla lager är markerat i alternativfältet (försäkra dig om att justeringslagren inte påverkar det enskilda lagret två gånger genom att markera Ignorera justeringslager). Du kan ångra retuscheringen om du inte är nöjd med resultatet.

Redigera i Camera Raw

Den ursprungliga bildinformationen bevaras i samband med justeringar av grupper med Camera Raw-, JPEG- eller TIFF-bilder. Med Camera Raw lagras justeringsinställningar för varje bild oberoende av de ursprungliga bildfilerna.

Öppna Camera Raw-filer som smarta objekt

Innan du kan redigera Camera Raw-filer i Photoshop måste du konfigurera inställningar för dem med Camera Raw. När du har redigerat en Camera Raw-fil i Photoshop kan du inte modifiera Camera Raw-inställningarna utan att ändringarna går förlorade. Om du öppnar Camera Raw-filer i Photoshop som smarta objekt kan du modifiera Camera Raw-inställningarna när du vill, även när du har redigerat filen.

Icke-förstörande beskärning

När du har skapat en beskärningsrektangel med beskärningsverktyget markerar du Dölj i alternativfältet om du vill bevara det beskurna området i ett lager. Du kan återställa det beskurna området när du vill genom att välja Bild > Visa alla eller genom att dra beskärningsverktyget utanför bildens kant. Alternativet Dölj är inte tillgängligt för bilder som bara innehåller ett bakgrundslager.

Maskering

Lager- och vektormasker är icke-förstörande eftersom du kan redigera maskerna igen utan att de pixlar som maskerna döljer går förlorade. Du kan använda filtermasker för att maskera effekterna från smarta filter som tillämpas på smarta objekt.