Obs!

För Photoshop-versioner före Photoshop CC är vissa av funktionerna som diskuteras i den här artikeln eventuellt bara tillgängliga om du har Photoshop Extended. Photoshop har inte ett separat Extended-erbjudande. Samtliga funktioner från Photoshop Extended ingår nu i Photoshop.

Videolager

I Photoshop kan du redigera enskilda bildrutor i video- och bildsekvensfiler. Förutom att använda verktygen i Photoshop för att redigera och måla i video kan du även använda filter, masker, omformningar, lagerstilar och blandningslägen. När du har redigerat dokumentet kan du spara det som en PSD-fil (som du kan spela upp i andra Adobe-program, t.ex. Premiere Pro och After Effects, eller öppna som en statisk fil i andra program) eller visa det som en QuickTime-film eller bildsekvens.

Obs!

Du kan bara arbeta med de visuella bilderna i en videofil, inte ljudet.

När du öppnar en videofil eller bildsekvens i Photoshop ligger bildrutorna i ett videolager. I panelen Lager representeras ett videolager av en ikon i form av en filmremsa . Videolagren gör det möjligt att måla och klona enskilda bildrutor med hjälp av penselverktygen och stämpelverktygen. Precis som när du arbetar med vanliga lager kan du skapa markeringar eller använda masker för att begränsa ändringarna till specifika områden i en bildruta. Du förflyttar dig mellan bildrutorna i tidslinjeläget i panelen Animering (Fönster > Animering).

Obs!

Videolager fungerar inte i panelen Animering och bildruteläge.

Du arbetar med videolager på samma sätt som med vanliga lager genom att justera blandningsläge, opacitet, position och lagerstil. Du kan även gruppera videolager i panelen Lager. Du kan använda justeringslager till att göra icke-förstörande färg- och tonjusteringar i videolagren.

Om du föredrar att göra bildruteändringarna i ett separat lager kan du skapa ett tomt videolager. Genom att använda tomma videolager kan du dessutom skapa handritade animeringar.

Obs!

Ett videolager refererar till originalfilen så att ändringar i videolagret inte påverkar den ursprungliga video- eller bildsekvensfilen. För att behålla länken till originalfilen ska du säkerställa att den fortsätter att vara på samma plats i relation till PSD-filen. Mer information finns i Ersätta filmklipp i ett videolager.

Video- och bildsekvensformat som stöds

Du kan öppna videofiler och bildsekvenser i följande format.

QuickTime-videoformat

 • MPEG‑1 (.mpg eller .mpeg)

 • MPEG‑4 (.mp4 eller .m4v)

 • MOV

 • AVI

 • MPEG‑2 stöds om en MPEG‑2-kodare är installerad på datorn.

Bildsekvensformat

 • BMP

 • DICOM

 • JPEG

 • OpenEXR

 • PNG

 • PSD

 • Targa

 • TIFF

 • Cineon och JPEG 2000 stöds om plugin-programmen är installerade.

Färgläge och bitdjup

Videolager kan innehålla filer i följande färglägen och med följande antal bitar per kanal:

 • Gråskala: 8, 16 eller 32 bitar/kanal

 • RGB: 8, 16 eller 32 bitar/kanal

 • CMYK: 8 eller 16 bitar/kanal

 • Lab: 8 eller 16 bitar/kanal

Översikt över panelen Animering

En animering är en serie bilder, eller bildrutor, som visas efter varandra. Varje bildruta skiljer sig en aning från den närmast föregående vilket ger ett intryck av rörelse eller förändring när man tittar på bildrutorna i snabb följd.

I standardutgåvan av tidigare versioner av Photoshop visar panelen Animering (Fönster > Animering) bildruteläge, med en miniatyrbild för varje bildruta i animeringen. Använd verktygen längst ned i panelen för att förflytta dig mellan bildrutorna, ange loopalternativ, lägga till och ta bort bildrutor och för att förhandsgranska animeringen.

Panelmenyn i panelen Animering innehåller ytterligare kommandon som du kan använda för att redigera bildrutor, ändra varaktigheterna i tidslinjen, samt för att ange hur panelen ska visas. Klicka på ikonen för panelmenyn för att visa de tillgängliga kommandona.

Photoshop: Panelen Animering i bildruteläge
Panelen Animering (bildruteläge)

A. Markerar den första bildrutan B. Markerar föregående bildruta C. Spelar upp animering D. Markerar nästa bildruta E. Övergångar mellan bildrutor i animering F. Duplicerar valda bildrutor G. Tar bort markerade bildrutor H. Konverterar till tidslinjeläge I. Panelmenyn Animering 

Du kan använda panelen Animering i bildruteläge eller i tidslinjeläge. I tidslinjeläge visas bildrutornas varaktighet och animeringsegenskaperna för dokumentlager. Använd verktygen längst ned i panelen för att förflytta dig mellan bildrutorna, zooma in eller zooma ut tidsvisningen, växla cellanimeringsläge, ta bort nyckelrutor och för att förhandsvisa videon. Du kan använda kontrollerna i själva tidslinjen för att justera bildrutevaraktigheten för ett lager, ange nyckelrutor för lageregenskaper och för att definiera ett område i videon som arbetsytan.

Photoshop: Panelen Animering i tidslinjeläge
Panelen Animering (tidslinjeläge)

A. Aktivera ljuduppspelning B. Zooma ut C. Zoomreglage D. Zooma in E. Växla cellanimeringar F. Ta bort nyckelrutor G. Konvertera till bildruteanimering 

I tidslinjeläge visas varje lager i panelen Animering i ett Photoshop-dokument (utom bakgrundslagret). Panelen Animering synkroniseras med panelen Lager. När ett lager läggs till, tas bort, byter namn, grupperas, dupliceras eller tilldelas en färg, uppdateras ändringarna på båda panelerna.

Obs!

När animerade lager grupperas som ett smart objekt lagras animeringsinformationen från panelen Animering i det smarta objektet. Se även Arbeta med smarta objekt.

Kontroller i bildruteläget

I bildruteläget visas följande kontroller i panelen Animering:

Loopalternativ

Anger hur många gånger en animering spelas upp när den exporteras som en animerad GIF-fil.

Fördröjning för bildrutan

Anger en bildrutas varaktighet under uppspelningen.

Övergång mellan animeringsbildrutor 

Lägger till en rad bildrutor mellan två befintliga bildrutor och interpolerar (varierar) lageregenskaperna jämnt mellan de nya bildrutorna.

Duplicera valda bildrutor 

Lägger till en bildruta i animeringen genom att duplicera den markerade bildrutan i panelen Animering.

Konvertera till tidslinjeanimering

Konverterar en bildruteanimering till en tidslinjeanimering med hjälp av nyckelrutor för att animera lageregenskaper.

Kontroller i tidslinjeläge

I tidslinjeläget visas följande funktioner och kontroller i panelen Animering:

Indikator för cachelagrade bildrutor

Visar en grön stapel som representerar de cachelagrade bildrutor som ska spelas upp.

Spår för kommentarer

Välj Redigera tidslinjekommentar i panelmenyn om du vill infoga en textkommentar vid aktuell tidpunkt. Kommentarer visas som ikoner i kommentarspåret. För pekaren över dessa ikoner för att visa kommentarer som verktygstips. Dubbelklicka på ikonerna för att granska kommentarer. Navigera från en kommentar till nästa genom att klicka på knappen Gå till föregående () eller Gå till nästa () som finns längst till vänster om kommentarspåret.

Obs!

Välj Exportera tidslinjekommentarer på panelmenyn för att skapa en HTML-tabell som listar tid, bildrutenummer och text för varje kommentar.

Konvertera till bildruteanimering

Konverterar en tidslinjeanimering med hjälp av nyckelrutor till en bildruteanimering.

Tidkod eller bildrutenummer

Visar tidkoden eller bildrutenumret (beroende på panelalternativ) för den aktuella bildrutan.

Indikator för aktuell tid

Dra indikatorn för aktuell tid om du vill bläddra mellan bildrutor eller ändra den aktuella tiden eller bildrutan.

Spår för global belysning

Visar nyckelrutor där du kan ange och ändra huvudljussättningsvinkeln för lagereffekter som Skugga, Inre skugga och Avfasning och relief.

Nyckelrutenavigator

Du kan använda pilknapparna till vänster om namnet på ett spår för att flytta indikatorn för aktuell tid till föregående eller nästa nyckelruta från den aktuella placering. Klicka på mittknappen om du vill lägga till eller ta bort en nyckelruta vid aktuell tidpunkt.

Varaktighetsfält för lager

Anger lagrets placering i tiden i en video eller animering. Dra fältet om du vill flytta lagret till en annan tid. Dra någon av fältets ändar om du vill ändra lagrets varaktighet.

Spår för ändrad video

Visar ett varaktighetsfält för ändrade bildrutor för videolager. Använd nyckelrutenavigatorn till vänster om namnet på spåret om du vill hoppa till ändrade bildrutor.

Tidsaxeln

Mäter varaktighet (eller antal bildrutor) vågrätt, baserat på dokumentets varaktighet och bildhastighet. (Välj Dokumentinställningar på panelmenyn om du vill ändra varaktighet eller bildhastighet.) Streckmarkeringar och siffror visas längs linjalen. Avstånden ändras om du använder zoomreglaget för tidslinjen.

Tid – variera stoppur

Aktiverar eller avaktiverar användningen av nyckelrutor för en lageregenskap. Aktivera det här alternativet om du vill infoga en nyckelruta och aktivera användningen av nyckelrutor för en lageregenskap. Avaktivera alternativet om du vill ta bort alla nyckelrutor och avaktivera användningen av nyckelrutor för en lageregenskap.

Panelmenyn Animering

Innehåller funktioner som påverkar nyckelrutor, lager, panelutseendet, cellanimeringsinställningar och dokumentinställningar.

Indikatorer för arbetsytan

Dra den blå fliken på någon av det översta spårets ändar för att markera den del av animeringen eller videon som du vill förhandsgranska eller exportera.

Ändra storlek på miniatyrbilder

Du kan ändra storlek på miniatyrbilderna som representerar varje bildruta eller lager i panelen Animering.

 1. Välj Panelalternativ på panelmenyn i panelen Animering.
 2. Gör något av följande:
  • Välj ett storleksalternativ.
  • I tidslinjeläge väljer du alternativet Inget om du bara vill visa lagernamn.

Byta tidslinjeenheter

Du kan visa tidslinjeläget i panelen Animering med antingen bildrutenummer eller tidskod.

 • Ange vilken typ av enheter som ska visas genom att klicka på Panelalternativ i panelen Animering och klicka sedan på Bildrutenummer eller Tidskod.
 • Du kan växla mellan enheterna genom att hålla ned Alt och klicka i fältet för aktuell tid längst upp till vänster i tidslinjen.

Visa eller dölja lageregenskaper i tidslinjen

När du lägger till lager i ett dokument visas de som spår i tidslinjen. Expandera lagerspår om du vill visa lageregenskaper som kan animeras.

 1. Om du vill visa eller dölja lageregenskaper klickar du på triangeln till vänster om lagernamnet.

Visa eller dölja lager i tidslinjen

Som standard visas alla dokumentets lager i tidslinjen. Om du bara vill visa en deluppsättning med lager börjar du med att definiera dem som favoriter.

 1. Markera ett eller flera lager i panelen Animering i tidslinjeläge och välj Visa > Ställ in favoritlager på panelmenyn i panelen Animering.
 2. Ange vilka lager som ska visas genom att klicka på Visa på panelmenyn och klicka sedan på Alla lager eller favoritlager.
 1. Gör något av följande i tidslinjeläge i panelen Animering:
  • Dra indikatorn för aktuell tid .
  • Klicka på ett nummer eller en position på tidslinjalen där du vill placera indikatorn för aktuell tid.
  • Dra fältet för aktuell tid (längst upp till vänster i tidslinjen).
  • Dubbelklicka i fältet för aktuell tid och ange ett bildrutenummer eller en tid i dialogrutan Ange aktuell tid.
  • Använd uppspelningskontrollerna i panelen Animering.
  • Klicka på Gå till på panelmenyn i panelen Animering och välj ett tidslinjealternativ.

Växla animeringsläge

Du kan använda panelen Animering i antingen bildrute- eller tidslinjeanimeringsläge. Bildruteläget visar varje enskild bildruta, och du kan ställa in unika varaktighets- och lageregenskaper för varje bildruta. Tidslinjeläget visar bildrutor i en kontinuerlig tidslinje, och du kan animera egenskaper med nyckelrutor och spela upp videolager.

Helst bör du välja ett läge innan du påbörjar en animering. Det är dock möjligt att växla animeringslägen i ett öppet dokument och konvertera en bildruteanimering till en tidslinjeanimering, och vice versa.

Obs!

Några interpolerade nyckelrutor kan gå förlorade när du konverterar en tidslinjeanimering till en bildruteanimering. Animeringens utseende ändras dock inte.

 1. Gör något av följande i panelen Animering:
  • Klicka på ikonen Konvertera till bildruteanimering .
  • Klicka på ikonen Konvertera till tidslinjeanimering .
  • Välj antingen Konvertera till bildruteanimering eller Konvertera till tidslinje i panelmenyn Animering.

Ange varaktighet för tidslinjen och bildrutehastighet

När du arbetar i tidslinjeläge kan du ange varaktigheten och bildrutehastigheten för ett dokument som innehåller video eller en animering. Varaktigheten är den sammanlagda längden på videoklippet, från den första bildrutan du anger till den sista. Bildhastigheten, eller antalet bildrutor per sekund beror ofta på vilken typ av video som du skapar: NTSC-video har en bildhastighet på 29,97 bildrutor/sekund, PAL-video har en bildhastighet på 25 bildrutor/sekund och spelfilm har en bildhastighet på 24 bildrutor/sekund. Beroende på sändningssystemet kan DVD-video ha samma bildhastighet som NTSC-video eller PAL-video eller en bildhastighet på 23,976. Video som ska visas på CD‑ROM eller webben har vanligtvis en bildhastighet på 10 till 15 bildrutor/sekund.

När du skapar ett nytt dokument, är standardvaraktigheten för tidslinjen 10 sekunder. Bildhastigheten beror på den valda dokumentförinställningen. För förinställningar som inte är video (som Internationellt papper), är standardhastigheten 30 bildrutor per sekund. För videoförinställningar är hastigheten 25 bildrutor/sekund för PAL och 29,97 för NTSC.

 1. Välj Dokumentinställningar på panelmenyn i panelen Animering.
 2. Ange eller välj värden för Varaktighet och Bildhastighet.

Obs!

Om du minskar varaktigheten för en befintlig video eller animering beskärs bildrutorna (och eventuella nyckelrutor) från slutet av dokumentet.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy