Använd det här dokumentet för att lösa problem som uppkommer i Adobe Premiere Elements när du försöker importera videofiler eller när du spelar upp importerade videofiler. 

Innan du börjar

Enklare problem vid uppspelning

Om enklare problem uppstår i en importerad videofil kan du gå till Felsök inställningar i projekt och filtolkning. Exempel på enklare uppspelningsproblem: hack eller flimmer under uppspelning, videon är oskarp, suddig och pixlad, alltför uttänjd eller ihoptryckt.

Allvarliga problem vid uppspelning

Om svårare problem uppstår i en importerad videofil kan du hitta information i Felsök filformat och kodekar. Allvarliga problem vid uppspelning är att videon är vänd uppochned, ljud saknas, färgade block eller ränder samt att uppspelningen plötsligt avbryts.

Programmet låser sig, stängs av eller andra fel

Om Adobe Premiere Elements låser sig, stängs av eller om du får ett felmeddelande när du försöker importera eller spela upp en video, kan du hitta mera information i Felsök filformat och kodekar. Exempel på felmeddelanden: "Ljudfrekvensen i filen stöds inte", "Filtypen stöds inte" eller "Den kodek som krävs är inte installerad".

Specifika videofiler

Arbetar du med MPEG-2- eller VOB-filer? Eller med filer som är inspelade med en digital stillbildskamera eller en ultra-kompakt videokamera utan inspelningsband? Eller videofiler från en onlinebutik? Mer information finns i Information om specifika typer av videofiler.

Felsök projekt och inställningar för filtolkning

Utför följande åtgärder i ordning. Efter varje slutförd åtgärd testar du uppspelningen av de importerade videofilerna i Adobe Premiere Elements. Om uppspelningen av de importerade filerna fortfarande innehåller fel när du har slutfört åtgärderna kan du få mer information i Felsök filformat och kodekar.

Felsökning av Premiere Elements-projekt

Lösning 1: Arbeta i ett projekt med inställningar som är avpassade för de importerade filerna.

Ibland uppstår en felmatchning mellan en importerad fil och inställningarna i ett Adobe Premiere Elements-projekt, vilket kan leda till problem vid uppspelningen. Ett exempel: Videofiler i widescreenformat visas ihopklämda om de används i ett projekt som saknar widescreen. Videofiler i standardupplösning framstår som suddiga i ett projekt med högupplösta filer.

Om du känner till basfakta om importerade filer kan du lättare välja lämpliga projektinställningar. Högerklicka på en fil i projektvyn* och välj Egenskaper. I fönstret Egenskaper visas bildrutestorlek, bildfrekvens samt pixelproportioner.

* Mer information om projektvyn finns i "Projekt/Visa filer i ett projekt/Översikt över projektvy" i Hjälp om Adobe Premiere Elements.

Gör så här för att skapa ett projekt och välja projektinställningar **:

 1. Välj Arkiv > Nytt > Projekt eller klicka på Nytt projekt i välkomstskärmen.
 2. I Nytt projekt-fönstret klickar du på Ändra inställningar.
 3. I Inställningar väljer du förhandsinställningar som matchar dina filer. (Om ingen av förhandsinställningarna motsvarar dina filer exakt, väljer du den som ligger närmast.)
 4. Ange ett namn för projektet och klicka på OK.

** Mer information om projektinställningar finns i Skapa ett videoprojekt/Projektinställningar och förinställningar i Hjälp om Adobe Premiere Elements.

Lösning 2: Förhandsvisning av klipp på tidslinjen eller scenlinjen.

Förhandsvisning*** kan ibland göra uppspelningen av videoklipp jämnare när de lagts på tidslinjen eller scenlinjen.

Förhandsvisning av klipp i arbetsytan på tidslinjen:

 • Tryck på Enter-tangenten.
 • Välj tidslinje > Återge arbetsyta.

*** Mer information om Förhandsvisning finns i Ordna filmklipp/Förhandsgranska filmer/Återge ett område för förhandsgranskning i Hjälp om Adobe Premiere Elements.

Lösning 3: Justera storlek, bildhastighet, pixelproportioner eller inställningar av fält.

Om lösningarna 1 och 2 inte löser problemen vid uppspelning kan du försöka använda dessa metoder:

 • Om en importerad videofil inte fyller bildrutan eller visas i inzoomat läge, kan du markera klippet på tidslinjen eller scenlinjen. Välj sedan Klipp > Videoalternativ > Anpassa till bildrutans storlek.
   
 • Om en importerad videofil tycks alltför ihoptryckt eller uttänjd kan orsaken vara att Adobe Premiere Elements misstolkar filens pixelproportioner. Tilldela korrekta pixelproportioner**** genom att använda Kommandot Tolka filmklipp.

**** Mer information om att tilldela pixelproportioner i ett klipp finns i Importera och lägg till media/Arbeta med pixelproportioner och fält/Justera pixelproportioner i stillbilder eller i originalklipp i Hjälp om Adobe Premiere Elements.

 • Om en importerad videofil spelas upp i för hög eller för låg hastighet är Adobe Premiere Elements tolkning av bildhastigheten förmodligen inte korrekt. Detsamma gäller om uppspelningen är hackig efter att du har skapat förhandsvisning. Ställ in korrekt bildhastighet genom att använda kommandot Tolka filmklipp. (Högerklicka på en fil i projektvyn* och välj Tolka filmklipp).

  Obs:
  Uppspelningen blir utan undantag hackig om videon spelades in i låg bildhastighet (cirka 15 bildrutor per sekund eller färre).
   
 • Om en importerad sammanflätad videofil får taggiga kanter vid uppspelningen eller tunna horisontala linjer ( s.k. combing) syns på objekt i rörelse är Adobe Premiere Elements tolkning av fältordningen förmodligen inte korrekt. Detsamma gäller vid sammanflätningsflimmer. Ställ in korrekt fältordning i kommandot Tolka filmklipp. Kommandot når du genom att högerklicka på en fil i projektvyn* och välja Tolka filmklipp. Fler verktyg för att lösa problem med fältorder finns i dialogrutan Fältalternativ. 

**** Mer information om att tilldela pixeproportioner i ett klipp finns i Importera och lägg till media/Arbeta med pixelproportioner och fält/Justera pixelproportioner i stillbilder eller i originalklipp i Hjälp om Adobe Premiere Elements.

Felsök filformat och kodekar

Inspelningsenheter och videoprogramvara kodar filer i specifika filformat, t.ex. AVI, QuickTime (MOV) och Windows Media (WMV). För att få en lista över filformat som stöds av Adobe Premiere Elements kan du göra en sökning i Filformat som stöds i Adobe Premiere Elements <din version> i Adobes kunskapsbas.

Vissa videofilformat som AVI och MOV är behållare. Data i dessa behållarfiler är kodade i enlighet med en speciell kodek. Kodekar är algoritmer för komprimering av video- och ljuddata. Det finns många typer av kodekar.

En AVI-fil kan exempelvis kodas med DV-kodek, en kommersiell kodek (t.ex. DivX) eller en JPEG-kodek för film m.fl. (Videokameror som spelar in på miniDV använder DV-kodek. Vissa stillbildskameror använder kodek för formatet Motion JPEG.)

I vissa fall kan Adobe Premiere Elements inte avkoda videofiler som har skapats med dåligt utformad kodek eller en kodek som inte är installerad på din dator.

Om du känner till filformat och kodekar (när det behövs) är det lättare för dig att tillämpa lösningarna här. Gör något eller några av följande för att samla sådan information:

 • Öppna filen i Apple QuickTime och välj Fönster > Visa Filmgranskaren
 • Om filen kommer från en videokamera, kamera eller annan videoinspelningsenhet kan du få mer information i dokumentationen. Du kan även söka efter specifikationer på tillverkarens webbplats.
 • Öppna filen i ett tredjepartsprogram som analyserar mediafiler, t.ex. MediaInfo eller GSpot 2.70.

Lösning 4: Installera den kodek som krävs.

Vissa videofiler är kodade med kodekar (DivX, Xvid, 3ivx m.fl.) som inte är installerade som standard i Windows eller Apple QuickTime. Du kan ladda ned och installera ytterligare kodekar på datorn. Ladda ned och installera DivX-kodekar om du vill spela DivX-kodade AVI-filer.

Om du installerar den kodek som krävs brukar du oftast kunna använda program för mediaspelare, t.ex. Windows Media Player, för att spela upp filer som skapats med sådan kodek. Om du installerar den kodek som krävs kan det ibland leda till att du kan spela upp filerna utan problem i Adobe Premiere Elements.

Installationen av en viss kodek betyder inte alltid att du löser problemen som uppstår i Adobe Premiere Elements när du importerar eller spelar upp filer som skapats med denna kodek. De tekniska kraven för redigering av videofiler är högre än kraven för uppspelning. Ibland måste du koda om (konvertera) problematiska filer (se Lösning 6).

Kodekar finns på kodekutgivares webbplatser.

Obs: Ladda enbart ned kodekar från etablerade, tillförlitliga utgivare av programvara. Undvik att ladda ned programvaran "codec pack". Installationen av en ny kodek brukar ofta leda till att vissa video- eller ljudfiler inte längre kan läsas. Säkerhetskopiera alla filer innan du börjar.

Lösning 5: Ta bort en eller flera installerade kodekar.

Exempel: Du stöter på problem när du importerar eller spelar upp filer som alla har samma format men kommer från olika källor. Orsaken är troligen att en dåligt utformad kodek är installerad på datorn. Eller så är ett antal olika kodekar installerade för samma videoformat. Sådana situationer kan ofta ge upphov till konflikter.

Avaktivera eller ta bort tredjepartskodekar för att lösa kodekkonflikter.

Om du vill ta bort kodek från tredjepart (det gäller i synnerhet "codec pack"-hämtningar), använder du Lägg till eller ta bort program (Windows XP) eller Program och funktioner (Windows Vista).

Alla kodekar kan inte tas bort via Kontrollpanelen. Mer information om hur du avaktiverar eller tar bort andra installerade kodekar finns i TechNotes:

Lösning 6: Omkodning av problematiska videofiler.

Använd en annan programvara för att koda om (konvertera) videofiler som orsakar problem när du försöker importera eller spela upp dem i Adobe Premiere Elements. Sedan importerar du filerna som är omkodade.

Du kan koda om en fil inom samma format. En 3ivx-kodad AVI-fil kan t.ex kodas om till DV-kodad AVI-fil. Du kan även koda om en fil till ett annat format. En VOB-fil kan t.ex kodas om till AVI-format.

Välj ett icke-komprimerat eller lågkomprimerat alternativ för utdata i programvaran som du använder för omkodning. Då bevaras bildkvaliteten.

Listan nedan innehåller ett urval Windows-program för omkodning av videofiler. Det finns även andra program för omkodning som eventuellt kan fungera bättre i ditt arbetsflöde.

Ansvarsfriskrivning: Adobe stöder inte programvaror från tredje part och tillhandahåller denna information enbart som ett tillmötesgående. Om du behöver hjälp när du använder program från tredje part, kontaktar du utgivaren av programvaran. Information finns även i dokumentationen för programvaran.

 • AVI-filer: VirtualDub; Microsoft Windows Movie Maker.
 • QuickTime (MOV) och MPEG-4-filer: Apple QuickTime Player för Windows med QuickTime Pro.
 • MPEG-2 och VOB-filer: MPEG Streamclip; Apple QuickTime-spelare för Windows med QuickTime Pro och MPEG-2 Playback-komponent.

Om du behöver ytterligare hjälp med metoder för omkodning av videofiler kan du få information på Adobes användarforum www.adobeforums.com eller gå till VideoHelp.com.

Om specifika typer av videofiler

MPEG-2 och VOB-filer

MPEG-2-filer är högkomprimerade. VOB-filer (eller videoobjekt-filer), som används på DVD-skivor, är varianter av MPEG-2.

Om du vill få en jämnare uppspelning av MPEG-2- och VOB-klipp på tidslinjen och scenlinjen kan du skapa en förhandsvisning av filerna (se Lösning 2).

Inställningarna i kodningen av MPEG-2- och VOB-filer kan variera en hel del. Därför kan inte alla importerade MPEG-2- och VOB-filer spelas upp korrekt i Adobe Premiere Elements. Koda om problematiska MPEG-2- och VOB-filer (se Lösning 6) och importera sedan de omkodade filerna.

Videofiler från stillbildskameror

I många digitala stillbildskameror finns filmfunktioner som skapar videofiler (för det mesta AVI- och QuickTime-filer). Men i allmänhet kan de här videofilerna inte mäta sig med inspelningar som är gjorda med digitala videofilmkameror. I många stillbildskameror är bildhastigheten lägre och bildstorleken mindre än i videokameror.

Mer information om hur du arbetar med videofiler från stillbildskameror finns i kamerans dokumentation. Eller kontakta tillverkaren för att få detaljerad information om videofilerna som filmkameran skapar.

Om du inte kan importera eller spela upp filer från en stillbildskamera kan du installera en kodek (se Lösning 4). I många stillbildskameror kodas videofiler med en Motion JPEG (MJPEG)-kodek. Motion JPEG (MJPEG)-kodekar finns hos ett flertal utgivare.

Obs: I Motion JPEG-filer är kompressionsnivån relativt låg. Låg komprimering kan leda till att datorns prestanda blir långsammare än vanligt. Du kan även få varningsmeddelanden om låg minneskapacitet om du arbetar med stora Motion JPEG-videofiler i Adobe Premiere Elements. Koda om Motion JPEG-filerna (se Lösning 6) för att lösa de här problemen.

Om du inte kan importera eller spela upp filer från en stillbildskamera som saknar specifik kodek för video, kan du koda om filerna (se Lösning 6). Importerar sedan filerna som är omkodade.

Videofiler från ultrakompakta videofilmkameror utan band

Ultrakompakta videofilmkameror utan band – däri ingår kameror av modellen Aiptek, Flip Video och Sanyo Xacti samt Kodak Zi6 – spelar in video i flera olika format. Vissa ultrakompakta videofilmkameror utan band använder speciella kodekar för kodning av video.

Mer information om hur du arbetar med videofiler från ultrakompakta videofilmkameror utan band finns i filmkamerans dokumentation. Eller kontakta tillverkaren för att få detaljerad information om videofilerna som filmkameran skapar.

Om du inte kan importera eller spela upp filer från en ultrakompakt videofilmkamera utan band, kan du installera en kodek (se Lösning 4). I vissa Flip Video-kameror kodas video t.ex. med en 3ivx-kodek. Om en specifik kodek saknas i videofilmkameran kan du koda om filerna genom att använda programvara som levereras tillsammans med filmkameran eller annan programvara. (Se Lösning 6). Sedan importerar du filerna som är omkodade.

Om du kan importera eller spela upp filer från en ultrakompakt videofilmkamera utan band, ska du arbeta i ett projekt som har rätt inställningar (se Lösning 1).

Videofiler från onlinebutiker

Videofiler som är inköpta från onlinebutiker, t.ex från iTunes Store, innehåller ofta kopieringsskydd och Digital Rights Management (DRM). Filerna kan inte användas i Adobe Premiere Elements.

Ytterligare information

Följande dokument är avsett för Adobe Premiere Elements 7, men kan även användas som en felsökningsguide för senare versioner av Adobe Premiere Elements: Inget ljud under uppspelning av ljud- eller videoklipp (Premiere Elements 7) (kb407934)

 

 

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy