Skapa ett animerat socialt inlägg med hjälp av guidad redigering

Lär dig hur du lägger till rörlig text i bilder och videofilmer med hjälp av Adobe Premiere Elements och dela enkelt via sociala medier.

Obs!

Det går inte längre att dela direkt till Facebook, men du kan spara dina skapelser på datorn och dela dem separat. Mer information om problemet och provisoriska lösningar finns i Det går inte att ladda upp foton och video till Facebook.

Guidat läge innehåller en uppsättning guidade redigeringar som vägleder dig genom en serie steg i ordningsföljd när du vill utföra en viss redigeringsuppgift. Med hjälp av guidad redigering kan du enkelt lära dig Adobe Premiere Elements och förvandla dina videoklipp till professionellt redigerade filmer.

Mer information om andra guidade redigeringar finns i Guidat läge.

Skapa animerade sociala inlägg

Animerat socialt inlägg – Roliga redigeringar är en delningsbar effekt för att lägga till animerad text och animerade titlar i videoklipp och foton. Sedan kan du anpassa teckensnitt, placering och animering av texten för att snabbt skapa korta videor som är klara att delas på sociala medier som YouTube och Vimeo.

Följ dessa enkla steg för att lägga till rörlig text när du arbetar med video:

 1. Välj GuidadRoliga redigeringar > Skapa ett animerat socialt inlägg.

 2. Klicka på Lägg till media för att importera videoklipp som du vill arbeta med. Hoppa över det om videoklippen redan finns på tidslinjen.

 3. Placera indikatorn för aktuell tid vid den punkt i videon där du vill att den delningsbara effekten ska börja.

 4. Välj Titlar & text på den högra panelen.

 5. Dialogrutan Titlar visar olika mallar som du kan välja mellan. Välj Rörelsetitlar – typografi > Rörelsetitlar för att visa fler alternativ. Välj Visa alla i listrutan för att visa alla tillgängliga mallar bland alla alternativ för rörelsetitlar.

  Markera en rörelsetitel och välj en mall

 6. Dra rörelsetitelmallen som du vill använda till videon.

 7. Ändra bakgrund för titeln genom att välja Genomskinlig i listrutan Bakgrund.

 8. Lägg till den text du vill visa. Du kan anpassa texten genom att lägga till stilar och animering.

 9. Om du vill ändra storlek på texten eller flytta den högerklickar du på texten i arbetsytan och väljer Välj > [Titelnamn]. Sedan kan du flytta och ändra textens placering på skärmen.

 10. Trimma klippet till titelns längd genom att dra klippets vänstra och högra kant till början och slutet av titeln.

 11. Klicka på Spela upp när du vill förhandsvisa resultatet.

Anpassa den rörliga texten

Dubbelklicka på rörelsetiteln på tidslinjen om du vill redigera texten. Du kan formatera och animera texten på följande sätt:

 1. I dialogrutan Text kan du redigera och anpassa den infogade texten ytterligare. Skriv helt enkelt in texten igen i fältet Text för att redigera den.

 2. Klicka på Format för att välja teckensnitt, teckenstorlek och teckenfärg. Du kan också välja att göra texten fet, kursiv eller understruken.

 3. Välj Stil för att välja bland flera fördefinierade stilar för texten i Adobe Premiere Elements.

 4. Välj Animering för att välja från en lista med animeringsstilar för texten.

 5. Klicka på Spara som ny titel för att spara texten tillsammans med dess anpassade inställningar.

 6. Gör något av följande om du vill ändra storlek på texten eller flytta den:

  • Välj rörelsetiteln på tidslinjen och ändra storlek på texten eller flytta den.
  • Högerklicka på texten på arbetsytan och välj Markera. I listrutan väljer du sedan alternativet för den använda rörelsetitelmallen. Sedan kan du flytta och ändra textens placering på skärmen.
 7. Om du bara vill använda texten på en viss del av videon kan du klippa videon genom att dra dess vänstra och högra kant i den nedre panelen. Detta avgör då var den rörliga texten börjar och slutar i videon.

 8. Sedan kan du förhandsgranska den rörliga texten genom att spela upp videon.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online