Importera media via den inbäddade Elements Organizer

Du kan importera mediefiler (foton, video och ljud) i Elements Organizer till redigeraren i Adobe Premiere Elements. Du kan importera media som finns i en katalog till arbetsytan i Adobe Premiere Elements. Media som har ordnats i album i Elements Organizer visas däremot som lokala album i den inbäddade Elements Organizer. Med den inbäddade Elements Organizer kan du lägga till media direkt i tidslinjen. Du kommer åt alternativet för den inbäddade Elements Organizer i listrutan Lägg till media.

Obs!

Det går inte att skapa och ta bort album i den inbäddade Elements Organizer.

Komma åt media via den inbäddade Elements Organizer

Du kan nu komma åt album som har skapats i Elements Organizer från redigeraren i Adobe Premiere Elements. Det finns ett alternativ för den inbäddade Elements Organizer i listrutan Lägg till media, som du kan använda för att komma åt Elements Organizer-album. Följ de här stegen för att importera media via Elements Organizer:

 1. Klicka på Lägg till media > Elements Organizer.

 2. Klicka på Lokala album. Album som har skapats i Elements Organizer visas under Lokala album. Klicka på ett album för att visa media som finns i albumet i den inbäddade Elements Organizer. Du kan klicka på albumet igen om du vill avmarkera det. Detta uppdaterar media som visas i den inbäddade Elements Organizer och visar alla mediefiler som finns i Elements Organizer-katalogen.

  Obs!

  Klicka på ikonen Visa stillbild om inget visas i den inbäddade Elements Organizer.

 3. Dubbelklicka på en video- eller ljudfil för att förhandsgranska den i källmonitorn.

 4. Klicka på en fil för att markera den. Klicka på Lägg till filer för att lägga till den i tidslinjen.

  Du kan markera flera filer och lägga till dem i tidslinjen. Du kan även dra och släppa media från den inbäddade Elements Organizer till specifika punkter i videon på tidslinjen.

 5. Klicka på Klar när du är klar med att lägga till filer för att stänga den inbäddade Elements Organizer.

Arbeta med filer på panelen för den inbäddade Elements Organizer

Du kan utföra olika åtgärder för filerna på panelen för den inbäddade Elements Organizer. Klicka på Lägg till media > Elements Organizer för att öppna den här panelen. Du kan utföra följande åtgärder på den här panelen:

Arbetsytan för den inbäddade Elements Organizer

Den inbäddade Elements Organizer används främst för att visa mediefiler som finns i Elements Organizer. Du kan visa, sortera och importera media härifrån. Du kan ändra storlek på fönstret för den inbäddade Elements Organizer. Storleksändringen bevaras inte när du avslutar programmet. Följande tre saker är viktiga delar av den inbäddade Elements Organizer:

A. Bakåt-knappen

Klicka på Bakåt för att komma tillbaka till alternativen för Lägg till media.

B. Lokala album

Klicka på Lokala album om du vill visa media i Elements Organizer-katalogen. Klicka på ett album om du vill visa media i det albumet.

C. Knapparna Föregående och Nästa

Klicka på knappen Föregående eller Nästa för att gå fram och tillbaka mellan mediefiler.

Obs!

Du kan visa upp till 1 000 filer i den inbäddade Elements Organizer.

Knappar på panelen för den inbäddade Elements Organizer

A. Sök innehåll

Klicka på den här ikonen för att öppna en textruta. Ange sökvillkor och tryck på Retur för att söka efter en viss mediefil. Detta är inte en livesökning, så du måste trycka på Retur när du har angett sökvillkoren.

B. Visa video

Klicka på den här ikonen om du bara vill visa videofiler.

C. Visa ljud

Klicka på den här ikonen om du bara vill visa ljudfiler.

D. Visa stillbild

Klicka på den här ikonen om du bara vill visa foton.

E. Välj ordning

Klicka här för att sortera filer efter datum eller efter de grupper i vilka de har importerats. Du kan sortera foton på följande sätt:

 • Nyaste/Äldsta först: Sorterar filerna efter det datum då de skapades. Standardordningen för visning i den inbäddade Elements Organizer är nyaste först.
 • Importera grupp: Sorterar filerna efter de grupper i vilka de importerades. Återgivningsvideofilmer är inte synliga när filer sorteras efter alternativet Importera grupp.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?