Fyll i, signera och skicka formulär snabbt och enkelt från din dator, surfplatta eller webbläsare.

Ett interaktivt eller ifyllbart formulär innehåller fält som du kan markera eller fylla i. För sådana formulär visar verktyget Fyll i och signera bara signeringsalternativet. Mer information om hur du fyller i interaktiva formulär finns i Fyll i interaktiva formulär.

Ett platt formulär har inga interaktiva fält. Det kan vara ett pappersformulär eller en PDF-fil som inte har optimerats för formulärifyllandet. Verktyget Fyll i och signera identifierar automatiskt formulärfält som textfält, kamfält, kryssrutor och radioknappar. Du kan också vid behov manuellt lägga till text och andra symboler var som helst på formuläret med hjälp av verktyget Fyll i och signera.

Signera formuläret genom att skriva eller rita din signatur eller använda en bild. Skicka dina ifyllda formulär till andra och lagra formulären säkert i Adobe Document Cloud.

Obs!

Det här dokumentet innehåller anvisningar om hur du fyller i och signerar formulär elektroniskt från datorn med Acrobat eller Acrobat Reader. Under Relaterade länkar längst ned på den här sidan hittar du avsnitt om hur du gör samma sak i en webbläsare eller app.

Fylla i ett PDF-formulär

 1. Öppna PDF-formuläret i Acrobat eller Reader.

 2. Klicka på den globala signeringsikonen i verktygsfältet. Alternativt kan du välja Verktyg > Fyll i och signera eller Fyll i och signera i den högra rutan.

  Globalt signeringsverktyg

   Verktyget Fyll i och signera öppnas med verktygsfältet överst.

  Verktygsfältet för Fyll i och signera
  Verktygsfältet för Fyll i och signera
 3. Formulärfälten detekteras automatiskt. Håll muspekaren över ett fält för att visa den blå rutan. Klicka var som helst i den blå rutan och markören kommer automatiskt att placeras i rätt position. Ange text för att fylla i fältet.

  Håll muspekaren över ett fält för att visa det detekterade formulärfältet
  Håll muspekaren över för att visa det detekterade formulärfältet
  Fält för kryssruta detekteras automatiskt
  Fält för kryssruta detekteras automatiskt

  Om ingen blå ruta visas när du håller muspekaren över fältet, kan du fylla i eller lägga till text manuellt. Klicka på Lägg tilltext iverktygsfältet. Klicka på den plats i dokumentet där du vill lägga till texten och börja skriva.

  Fylla i eller lägga till text

  Använd verktygsfältet i fältet för att göra lämpliga ändringar:

  • Om du vill ändra fältets storlek använder du knapparna med den stora och lilla bokstaven längst till vänster i verktygsfältet.
  • Om du vill flytta på fältet flyttar du pekaren närmare fältets kant tills du ser ett handtag. Sedan håller du ner och flyttar fältet dit du vill ha det.
  • Klicka på papperskorgen om du vill ta bort ett fält eller text.
  • Om du vill konvertera ett normalt textfält till ett kombinationsfält eller omvänt, klickar du på kombinationsknappen (den andra knappen från höger).
  • Klicka på tillvalsmenyn och välj kommentaren för att använda kommentarer eller symboler.

  Använd kombinationsfälten för att fylla i eller lägga till text i kontinuerliga rutor på en rad. I kombinationsfältet distribueras texten som användaren skriver jämnt över textfältets bredd, se nedan.

  Kombinationsfält och normalt textfält

  Om de tecken du skriver inte får plats i rutorna justerar du avståndet med handtaget vid pilen Ändra storlek här, som i bilden ovan.

 4. Lägg till anteckningar eller symboler: anteckningsverktygen visas i verktygsfältet – kryss, bock, cirkel, linje och punkt. Du kan använda dessa anteckningsverktyg för att fylla i kryssrutor och alternativknappar, och du kan använda cirkeln för att ringa in text eller linjen för att stryka över text.

  Anteckningsverktyg

  Välj en anteckning genom att klicka på den i verktygsfältet och klicka sedan där du vill placera den i formuläret. (Varje klickning placerar den markerade anteckningen på respektive plats i formuläret.)

  Obs!

  Ändra storlek på den första anteckningen som du placerar så att den passar kryssrutan eller alternativknappen i dokumentet, så får alla efterföljande anteckningar du lägger till samma storlek och passar resten av fälten.

Signera eller skriva initialer på ett formulär

Om du vill signera ett PDF-formulär kan du skriva, rita eller infoga en bild av din handskrivna signatur eller dina initialer.

Steg för att signera en PDF-fil

 1. Öppna det PDF-dokument eller det PDF-formulär som du vill signera.

 2. Klicka på den globala signeringsikonen i verktygsfältet. Alternativt kan du välja Verktyg > Fyll i och signera.

  Globalt signeringsverktyg
 3. Om du vill lägga till text, t.ex. namn, företag, titel eller datum, drar och släpper du dina sparade personuppgifter från den högra rutan till ett formulärfält.

  Du kan också använda Lägg till text i verktygsfältet. Klicka på den plats i dokumentet där du vill lägga till texten och börja skriva. Använd verktygsfältet i fältet för att göra lämpliga ändringar.

 4. Klicka på ikonen Signera  i verktygsfältet och välj om du vill lägga till din signatur eller bara initialer.

  Lägg till signatur eller initialer

  Om du redan har lagt till signaturer eller initialer visas de som alternativ du kan välja.

 5. Om du redan har lagt till din signatur eller dina initialer väljer du dem bara bland alternativen för Signera och klickar sedan på den plats i PDF-dokumentet där du vill lägga till signaturen. Gå vidare till nästa steg.

  Om du signerar för första gången visas panelen Signatur eller Initialer. Nedan visas ett exempel på Signaturpanelen.

  Skapa, rita eller importera en signaturbild
  Du kan välja att skriva, rita eller importera en signaturbild. Tillagda signaturer och initialer sparas för framtida bruk.
  • Skriv – Skriv ditt namn i fältet. Du kan välja bland ett litet urval signaturformat. Klicka på Ändra stil om du vill visa ett annat format.
  • Bild – Bläddra och markera en bild av din signatur.
  • Rita – Rita din signatur i fältet.
  • Spara signatur – När den här kryssrutan är markerad och du är inloggad på Acrobat Reader eller Acrobat, sparas den nya signaturen på ett säkert sätt i Adobe Document Cloud så att du kan använda den igen.

  Klicka på Använd och klicka sedan på den plats i PDF-filen där du vill placera signaturen eller initialen.

 6. Om du vill flytta den placerade signaturen eller initialen klickar du på fältet för att markera det och använder sedan piltangenterna. Använd alternativen i fältets verktygsfält om du vill ändra storlek på eller ta bort fältet.

Obs!

Om du vill använda en bild som signatur:

 • Skriv ditt namn med svart penna på ett rent, tomt vitt papper. Skriv i mitten av papperet så att du inte fotograferar eller skannar in kanterna.
 • Fotografera eller skanna signaturen. Om du tar en bild av din signatur ser du till att sidan är väl belyst och att signaturen inte skuggas av något.
 • Överför fotot eller den skannade bilden till datorn. Acrobat/Reader kan hantera filtyperna JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF och BMP. Du behöver inte beskära bilden. Om det inte är något skräp på fotot eller den inskannade bilden, importeras bara signaturen med Acrobat/Reader.

Skicka in ditt formulär

Du kan dela din PDF med andra efter att du har fyllt i den. Följ stegen nedan för att dela formuläret:

 1. I verktygsfältet Fyll i och signera klickar du på Skicka en kopia och därefter på Skapa länk. En länk skapas.

  Skapa en länk med Adobe Sign
 2. Klicka på Kopiera länk och dela den med andra i ett e-postmeddelande. Alla som har åtkomst till länken kan visa, men inte gör några ändringar i filen.

  Kopiera länk

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy