Fyll i och signera PDF-formulär

Obs!

Adobe testar en ny version av Fill & Sign i Acrobat. Om stegen och användargränssnittet som nämns i det här dokumentet inte stämmer överens med din version av Acrobat när du har uppdaterat till den senaste versionen kan du läsa Fyll i och signera PDF-formulär | Ny version.

Använd verktyget Fill & Sign när du enkelt vill fylla i, signera och skicka formulär eller dokument elektroniskt. I det här dokumentet beskrivs hur du fyller i, signerar och skickar formulär via datorn med Acrobat eller Reader.

Så här fyller du i PDF-formulär

 1. Öppna PDF-dokumentet eller -formuläret i Acrobat eller Acrobat Reader.

 2. Klicka på Fill & Sign i det högra fönstret, eller klicka på ikonen Signera i verktygsfältet.

  Verktyget för Fylli och signera

 3. Klicka på Fyll i och signera. De specifika verktygen och alternativen visas i verktygsfältet. Använd dem för att fylla i formuläret.

  Verktygsfältet för Fyll i och signera

  A. Kommentarer för att fylla i formulär B. Välj färg C. Signera formulär D. Begär signaturer 

 4. Håll musen över ett formulärfält. Om du ser en blå ruta går du vidare med det här steget (hoppa annars till nästa steg):

  • Om du ser en blå ruta över ett formulärfält när du håller musen över det betyder det att formuläret är ifyllbart eller interaktivt – det innehåller fält som du kan markera eller fylla i. Klicka var som helst i den blå rutan, markören placeras då automatiskt i rätt position. Skriv text för att fylla i fältet.
  • I kryssrutor och alternativknappar klickar du på fältet för att välja ett alternativ.
  Håll muspekaren över ett fält för att visa det detekterade formulärfältet
  Håll muspekaren över för att visa det detekterade formulärfältet

  Fält för kryssruta detekteras automatiskt
  Fält för kryssruta detekteras automatiskt

 5. Håll musen över ett formulärfält. Om du inte ser en blå ruta innebär det att det inte är ett interaktivt formulär. Du kan fylla i och lägga till text manuellt.

  • Klicka på Lägg till  text i  verktygsfältet. Klicka på den plats i dokumentet där du vill lägga till texten och börja skriva.
  Fylla i eller lägga till text

  • Använd verktygsfältet i fältet för att göra lämpliga ändringar:
   • Om du vill ändra fältets storlek använder du knapparna med den stora och lilla bokstaven längst till vänster i verktygsfältet.
   • Om du vill flytta på fältet flyttar du pekaren närmare fältets kant tills du ser ett handtag. Sedan håller du ner och flyttar fältet dit du vill ha det.
   • Klicka på papperskorgen om du vill ta bort ett fält eller text.
   • Om du vill konvertera ett normalt textfält till ett kombinationsfält eller omvänt, klickar du på kombinationsknappen (den andra knappen från höger).
   • Klicka på alternativmenyn och välj kommentaren när du vill använda kommentarer eller symboler.
  • Använd kombinationsfälten för att fylla i eller lägga till text i kontinuerliga rutor på en rad. I kombinationsfältet distribueras texten som användaren skriver jämnt över textfältets bredd, se nedan. Om de tecken du skriver inte får plats i rutorna justerar du avståndet med handtaget vid pilen Ändra storlek här, som i bilden ovan.
  Kombinationsfält och normalt textfält

  • Använd kryss, bockar och punkter när du fyller i kryssrutor och alternativknappar. Använd cirkeln för att ringa in text och linjen när du vill stryka över text. Välj en anteckning genom att klicka på den i verktygsfältet och klicka sedan där du vill placera den i formuläret. (Varje klickning placerar den markerade anteckningen på respektive plats i formuläret.)
  Anteckningsverktyg

  Obs!

  Ändra storlek på den första anteckningen som du placerar så att den passar kryssrutan eller alternativknappen i dokumentet, så får alla efterföljande anteckningar du lägger till samma storlek och passar resten av fälten.

Så här signerar eller skriver du initialer i ett formulär

Om du vill signera ett PDF-formulär kan du skriva, rita eller infoga en bild av din handskrivna signatur eller dina initialer.

 1. Öppna PDF-dokumentet eller -formuläret i Acrobat eller Reader och klicka på Fill & Sign i den högra rutan.

 2. Klicka på ikonen Signera  i verktygsfältet Fill & Sign och välj om du vill lägga till din signatur eller bara dina initialer.

  Lägg till signatur eller initialer

  Om du redan har lagt till signaturer eller initialer visas de som alternativ du kan välja.

 3. Om du redan har lagt till din signatur eller dina initialer väljer du dem bara bland alternativen för Signera och klickar sedan på den plats i PDF-dokumentet där du vill lägga till signaturen. Gå vidare till nästa steg.

  Om du signerar för första gången visas panelen Signatur eller Initialer. Nedan visas ett exempel på Signaturpanelen.

  Skapa, rita eller importera en signaturbild
  Du kan välja att skriva, rita eller importera en signaturbild. Tillagda signaturer och initialer sparas för framtida bruk.

  • Typ: Skriv ditt namn i fältet. Du kan välja bland ett litet urval signaturformat. Klicka på Ändra stil om du vill visa ett annat format.
  • Rita: Rita din signatur i fältet.
  • Bild: Bläddra och markera en bild av din signatur.
  • Spara signatur: När den här kryssrutan är markerad och du är inloggad på Acrobat Reader eller Acrobat, sparas den nya signaturen på ett säkert sätt i Adobe Document Cloud så att du kan använda den igen.

  Klicka på Använd och klicka sedan på den plats i PDF-filen där du vill placera signaturen eller initialen.

 4. Om du vill flytta den placerade signaturen eller initialen klickar du på fältet för att markera det och använder sedan piltangenterna. Använd alternativen i fältets verktygsfält om du vill ändra storlek på eller ta bort fältet.

Obs!

Om du vill använda en bild som signatur:

 • Skriv ditt namn med svart penna på ett rent, tomt vitt papper. Skriv i mitten av papperet så att du inte fotograferar eller skannar in kanterna.
 • Fotografera eller skanna signaturen. Om du tar en bild av din signatur ser du till att sidan är väl belyst och att signaturen inte skuggas av något.
 • Överför fotot eller den skannade bilden till datorn. Acrobat/Reader kan hantera filtyperna JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF och BMP. Du behöver inte beskära bilden. Om det inte är något skräp på fotot eller den inskannade bilden, importeras bara signaturen med Acrobat/Reader.

Så här skickar du formulär till andra

Du kan dela ditt formulär med andra efter att du har fyllt i det.

 1. Öppna PDF-dokumentet eller -formuläret i Acrobat eller Reader och klicka på Fill & Sign i den högra rutan.

 2. I verktygsfältet Fyll i och signera klickar du på Begär signaturer.

  Klicka på Nästa i verktygsfältet Fill & Sign

 3. Skicka formuläret med en av följande metoder:

Skicka en länk till den icke-redigerbara kopian av det ifyllda och signerade formuläret. Kopian certifieras med Adobe Acrobat Sign. Mottagare kommer inte att kunna göra ändringar i kopian. Eventuella ändringar gör certifieringen ogiltig.

 1. Klicka på Hämta en länk och sedan på Skapa länk.

  Skapa en länk till din fil att dela med andra

 2. Alla som har åtkomst till länken kan visa dokumentet, men inte göra några ändringar. Dela länken på ett av följande sätt:

  • Klicka på Kopiera länk och dela den med andra i ett e-postmeddelande.
  • Klicka på Bifoga till e-postmeddelande. Standardmeddelandet för e-post visas. Ämnesraden är namnet på det ifyllda formuläret och brödtexten i e-postmeddelandet innehåller länken till ditt ifyllda formulär. Ändra ämnesraden och brödtexten i e-postmeddelandet om det behövs. Lägg till mottagarens e-postadress i fältet Till och klicka på Skicka.
  Kopiera länk eller bifoga i e-post

Skicka en skrivskyddad kopia av ditt färdiga dokument via e-post. Mottagarna kan visa filen, men inte göra några ändringar i dokumentet.

 1. Klicka på Skicka en kopia.

  Skicka en kopia av det ifyllda och signerade formuläret

 2. Ange e-postadressen till den person du vill skicka dokumentet till. Du kan också använda länken Adressbok för att välja e-postadresser.

 3. Fälten Ämne och Meddelande är likadana som de du använder när du skickar e-post och visas för mottagarna på samma sätt. Ange den önskade informationen. Klicka på Skicka.

 1. Klicka på Begär signaturer och klicka sedan på Kom igång.

  Skicka dokumentet när du vill hämta signaturer från andra

 2. Acrobat Sign-fönstret visas. Fälten Namn och Meddelande är likadana som de du använder när du skickar e-post och visas för mottagarna på samma sätt. Ange informationen som behövs och gör något av följande:

  • (Valfritt) Om du vill utforska avancerade alternativ, bland annat autentisering av signerare, påminnelser med mera, klickar du på Fler alternativ.
  • När du vill lägga till formulärfält och ange var personen ska signera klickar du på Ange plats för signatur.

  Ange information när du ombes att göra det. Mer information finns i Skicka dokument för signering.

  Lägg till signerare

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto