Adobe-säkerhetsbulletin

Säkerhetsuppdateringar för Adobe Acrobat och Reader

Releasedatum: 2016-07-07

Senast uppdaterad: 12 september 2016

Sårbarhets-ID: APSB16-26

Prioritet: 2

CVE-nummer: CVE-2016-4191, CVE-2016-4192, CVE-2016-4193, CVE-2016-4194, CVE-2016-4195, CVE-2016-4196, CVE-2016-4197, CVE-2016-4198, CVE-2016-4199, CVE-2016-4200, CVE-2016-4201, CVE-2016-4202, CVE-2016-4203, CVE-2016-4204, CVE-2016-4205, CVE-2016-4206, CVE-2016-4207, CVE-2016-4208, CVE-2016-4209, CVE-2016-4210, CVE-2016-4211, CVE-2016-4212, CVE-2016-4213, CVE-2016-4214, CVE-2016-4215, CVE-2016-4250, CVE-2016-4251, CVE-2016-4252, CVE-2016-4254, CVE-2016-4255, CVE-2016-4265, CVE-2016-4266, CVE-2016-4267, CVE-2016-4268, CVE-2016-4269, CVE-2016-4270, CVE-2016-6937, CVE-2016-6938

Plattform: Windows och Macintosh

CVE-2016-6937
CVE-2016-6937

Sammanfattning

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för Adobe Acrobat och Reader för Windows och Macintosh. Uppdateringarna åtgärdar kritiska säkerhetsluckor som kan ge en angripare möjlighet att ta kontroll över den drabbade datorn.

Berörda versioner

Produkt Spår Berörda versioner Plattform
Acrobat DC Continuous 15.016.20045 och tidigare versioner
Windows och Macintosh
Acrobat Reader DC Continuous 15.016.20045 och tidigare versioner
Windows och Macintosh
       
Acrobat DC Classic 15.006.30174 och tidigare versioner
Windows och Macintosh
Acrobat Reader DC Classic 15.006.30174 och tidigare versioner
Windows och Macintosh
       
Acrobat XI Desktop 11.0.16 och tidigare versioner Windows och Macintosh
Reader XI Desktop 11.0.16 och tidigare versioner Windows och Macintosh

Om du har frågor om Acrobat DC kan du besöka sidan med vanliga frågor om Acrobat DC. Om du har frågor om Acrobat Reader DC kan du besöka sidan med vanliga frågor om Acrobat Reader DC.

Lösning

Adobe rekommenderar användare att uppdatera sina programinstallationer till den senaste versionen genom att följa instruktionerna nedan.

De senaste produktversionerna är tillgängliga för användare via en av följande metoder:

 • Användarna kan uppdatera installerade produkter manuellt, genom att välja: Hjälp > Leta efter uppdateringar. 
 • Om uppdateringar hittas uppdateras produkterna automatiskt utan att användaren behöver utföra någon åtgärd. 
 • Det fullständiga Acrobat Reader-installationsprogrammet kan hämtas från Acrobat Reader Download Center.

För IT-administratörer (administrerade miljöer):

 • Hämta Enterprise-installationsprogrammen från ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/ eller använd installationsprogramlänkarna i versionsinformationen.
 • Installera uppdateringarna med någon metod som du föredrar, till exempel via en administrativ installationspunkt, ett startprogram, SCUP/SCCM (Windows) eller – för Macintosh – via Apple Remote Desktop och SSH.

Adobe klassar dessa uppdateringar med följande prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen:

Produkt Spår Uppdaterade versioner Plattform Prioritet Tillgänglighet
Acrobat DC Continuous 15.017.20050
Windows och Macintosh 2 Windows
Macintosh
Acrobat Reader DC Continuous 15.017.20050
Windows och Macintosh 2 Download Center
           
Acrobat DC Classic 15.006.30198
Windows och Macintosh
2 Windows
Macintosh
Acrobat Reader DC Classic 15.006.30198
Windows och Macintosh 2 Windows
Macintosh
           
Acrobat XI Desktop 11.0.17 Windows och Macintosh 2 Windows
Macintosh
Reader XI Desktop 11.0.17 Windows och Macintosh 2 Windows
Macintosh

Sårbarhetsinformation

 • Uppdateringarna åtgärdar ett heltalsspillproblem som kan leda till exekvering av kod (CVE-2016-4210).
 • Uppdateringarna åtgärdar ett use-after-free-problem som kan leda till exekvering av kod (CVE-2016-4255, CVE-2016-6938).
 • Uppdateringarna åtgärdar ett buffertspillfel som kan leda till exekvering av kod (CVE-2016-4209).
 • Uppdateringarna åtgärdar olika metoder för att kringgå begränsningar för exekvering av kod från JavaScript-API:er (CVE-2016-4215).
 • Uppdateringarna löser minnesfel som kan leda till exekvering av (CVE-2016-4254, CVE-2016-4191, CVE-2016-4192, CVE-2016-4193, CVE-2016-4194, CVE-2016-4195, CVE-2016-4196, CVE-2016-4197, CVE-2016-4198, CVE-2016-4199, CVE-2016-4200, CVE-2016-4201, CVE-2016-4202, CVE-2016-4203, CVE-2016-4204, CVE-2016-4205, CVE-2016-4206, CVE-2016-4207, CVE-2016-4208, CVE-2016-4211, CVE-2016-4212, CVE-2016-4213, CVE-2016-4214, CVE-2016-4250, CVE-2016-4251, CVE-2016-4252, CVE-2016-4265, CVE-2016-4266, CVE-2016-4267, CVE-2016-4268, CVE-2016-4269, CVE-2016-4270, CVE-2016-6937).

Tack

Adobe tackar följande personer för att de har rapporterat problemen och för att de samarbetar med oss i säkerhetsfrågor:

 • Jaanus Kääp på Clarified Security, Ke Liu på Tencent's Xuanwu LAB och Sébastien Morin på COSIG (CVE-2016-4201)
 • Kai Lu på Fortinet's FortiGuard Labs, Jaanus Kääp på Clarified Security, Ke Liu på Tencent's Xuanwu LAB och Sébastien Morin på COSIG(CVE-2016-4203)
 • Sébastien Morin på COSIG och Ke Liu på Tencent's Xuanwu LAB (CVE-2016-4208)
 • Jaanus Kääp på Clarified Security (CVE-2016-4252)
 • Wei Lei Sun Zhihao och Liu Yang på Nanyang Technological University som arbetar med Trend Micro's Zero Day Initiative (CVE-2016-4198)
 • Alex Inführ och Masato Kinugawa på Cure53 (CVE-2016-4215)
 • Ke Liu på Tencent's Xuanwu LAB (CVE-2016-4254, CVE-2016-4193, CVE-2016-4194, CVE-2016-4209, CVE-2016-4210, CVE-2016-4211, CVE-2016-4212, CVE-2016-4213, CVE-2016-4214, CVE-2016-4250)
 • AbdulAziz Hariri som arbetar med Trend Micro's Zero Day Initiative (CVE-2016-4195, CVE-2016-4196, CVE-2016-4197, CVE-2016-4199, CVE-2016-4200, CVE-2016-4202)
 • Sébastien Morin på COSIG (CVE-2016-4206, CVE-2016-4207)
 • kdot i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative (CVE-2016-4191, CVE-2016-4268, CVE-2016-4270)
 • Stanko Jankovic (CVE-2016-4192)
 • Jaanus Kääp på Clarified Security som arbetar med Trend Micro's Zero Day Initiative (CVE-2016-4255, CVE-2016-4251)
 • Sébastien Morin och Pier-Luc Maltais på COSIG (CVE-2016-4204, CVE-2016-4205)
 • Steven Seeley från Source Incite i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative (CVE-2016-4265, CVE-2016-4266, CVE-2016-4267, CVE-2016-4269, CVE-2016-6937, CVE-2016-6938) 

Revisioner

2016-07-12: Ersätter CVE-2016-4189 och CVE-2016-4190 med CVE-2016-4254 resp. CVE-2016-4255. 

23 augusti 2016: Tillagda referenser till CVE-2016-4265, CVE-2016-4266, CVE-2016-4265, CVE-2016-4266, CVE-2016-4267, CVE-2016-4268, CVE-2016-4269 och CVE-2016-4270, som av misstag har utelämnats från bulletinen. 

12 september 2016: Lade till referenser till CVE-2016-6937 och CVE-2016-6938, som av misstag har utelämnats från bulletinen.