Adobe-säkerhetsbulletin

Säkerhetsuppdateringar för Adobe Animate | APSB21-11

Bulletin-ID

Publiceringsdatum

Prioritet

ASPB21-11

den 9 februari 2021

3

Sammanfattning

Adobe har släppt en uppdatering för Adobe Animate. Denna uppdatering åtgärdar en kritisk sårbarhet.  Exploatering kan leda till exekvering av godtycklig kod i snabbmenyn för den aktuella användaren.

Berörda versioner

Produkt

Version

Plattform

Adobe Animate

21.0.2 och tidigare versioner   

Windows

Lösning

Adobe ger uppdateringen följande  prioritetsklassificering och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen via uppdateringsfunktionen i Creative Cloud-datorprogrammet.  Mer information finns på den här hjälpsidan.

Produkt

Version

Plattform

Prioritet

Tillgänglighet

Adobe Animate

21.0.3

Windows och macOS

3

hämtningscentret     

Adobe Animate

20.5.3

Windows och macOS

3

hämtningscentret     

För hanterade miljöer kan IT-administratörer använda Admin Console för att distribuera Creative Cloud-program till slutanvändare. Mer information finns på den här hjälpsidan.  

Sårbarhetsinformation

Sårbarhetskategori

Sårbarhetens inverkan

Allvarlighet

CVE-nummer

Överskridning av skrivningsgränser

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk

CVE-2021-21052

Tack

Adobe vill tacka Kexu Wang på Fortinets FortiGuard Labs. för att ha rapporterat problemen och för samarbetet med Adobe i säkerhetsfrågor

Revisioner

21 augusti 2021: N-1-versionsinformation har lagts till under lösningsavsnittet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online