Användarhandbok Avbryt

Uppdatera Creative Cloud-program

 1. Användarhandbok för Creative Cloud
 2. Introduktion till Creative Cloud
  1. Vanliga frågor | Creative Cloud
  2. Systemkrav för Creative Cloud
  3. Filsynkning i Creative Cloud | Kända fel
 3. Hämta, installera, konfigurera och uppdatera
  1. Hämta Creative Cloud-program
  2. Öppna Creative Cloud-program
  3. Arbetsytan Start
  4. Uppdatera Creative Cloud-program
  5. Ändra språkinställning för dina Creative Cloud-program
  6. Avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet
  7. Avinstallera eller ta bort Creative Cloud-program
 4. Hantera ditt konto
  1. Konvertera en testversion av Creative Cloud till ett betalt medlemskap
  2. Återställ ditt Adobe-lösenord
  3. Ändra din Adobe-plan
  4. Uppdatera kreditkort och faktureringsadress
  5. Visa, hämta eller e-posta din Adobe-faktura
  6. Åtgärda en misslyckad eller utebliven betalning
  7. Avbryta en Adobe-testversion eller prenumeration
 5. Tjänster i Creative Cloud
  1. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
  2. Använda Adobe Fonts i Creative Cloud-program
  3. Creative Cloud Market är inte längre tillgängligt
 6. Tjänster för samarbete och lagring
  1. Vad är molndokument?
  2. Molndokument | Vanliga frågor
  3. Skapa eller konvertera filer till molndokument
  4. Konfigurera molndokument för användning offline
  5. Återgå till en tidigare version av ett molndokument
  6. Dela dina alster för att få kommentarer
  7. Varför kan jag inte se mina molndokument offline?
  8. Creative Cloud Libraries
  9. Samarbeta om bibliotek och mappar i Creative Cloud
  10. Frågor och svar om samarbete
  11. Synka dina filer med molnlagring
  12. Ta reda på hur mycket molnlagring du har
  13. Ange synkningsalternativ
  14. Avveckling av synkade Creative Cloud-filer
  15. Hämta synkat filinnehåll
 7. Creative Cloud-mobilappar
  1. Vanliga frågor | Mobilappar
  2. Adobe Creative Cloud för mobila enheter
 8. Enterprise och team
  1. Lär dig mer och support för företag
  2. Lär dig mer och support för team
  3. Snabbstartguide för teammedlemmar

Lär dig uppdatera dina Creative Cloud-program till den senaste versionen, söka efter tillgängliga uppdateringar och mycket mer.

Uppdatera dina program automatiskt

Med hjälp av funktionen för automatisk uppdatering i Creative Cloud-datorprogrammet kan du uppdatera dina program automatiskt direkt när nya versioner släpps.

Obs! Om du installerar Creative Cloud-datorprogrammet för första gången är dina program inställda på att uppdateras automatiskt som standard.

 1. Öppna Creative Cloud-datorprogrammet. (Välj ikonen   i aktivitetsfältet i Windows eller i menyfältet i macOS.)

 2. Beroende på din version av Creative Cloud-datorprogrammet ska du välja ikonen Konto uppe till höger och sedan Inställningar.

  Molnikon och ikonen för inställningar

  Ser skärmen annorlunda ut? Se anvisningar för den tidigare versionen av Creative Cloud-datorprogrammet. 

 3. Välj Program i det vänstra sidofältet.

 4. Gör något av följande om du vill ställa in automatiska uppdateringar:

  • Alla program: Aktivera Automatisk uppdatering om du vill ange automatiska uppdateringar för alla program.
  • Specifika program: Aktivera Automatisk uppdatering och ställ sedan in växlingsknappen för varje program på önskat läge om du vill ange automatiska uppdateringar för specifika program.

  Tidigare versioner avinstalleras som standard, men under Avancerade alternativ kan du ange att du vill behålla dem. Läs mer om avancerade alternativ.

  Ange automatiska uppdateringar

 5. Välj Klart.

  Använder du plugin-program? Plugin-program från tredje man fungerar kanske inte med den senaste versionen av Creative Cloud-programmen. Kontakta återförsäljaren av plugin-programmet för att få information om kompatibilitet och uppdateringar.

Avancerade alternativ för enskilda program

När du har aktiverat funktionen Automatisk uppdatering får du möjlighet att behålla eller ta bort en viss version av ett program.

 • Importera tidigare inställningar: Behåller de tidigare inställningarna för de uppdaterade programmen.
 • Ta bort äldre versioner: Avinstallerar de tidigare versionerna och sparar hårddiskutrymme.
Ange avancerade alternativ

Kan du inte uppdatera automatiskt?

Detta är några anledningar till att du inte kan aktivera automatisk uppdatering för dina program:

 • Använder du macOS 13 Ventura?Om du har stängt av inloggningsobjektet för Adobe Creative Cloud i Systeminställningar i macOS kan du inte uppdatera dina appar automatiskt. Creative Cloud-datorprogrammet lägger till inloggningsobjekt för att stödja olika funktioner, däribland automatisk uppdatering. Läs mer om hur vi använder inloggningsobjekt.
 • Enterprise- eller teams-kund? Om du har fått din Adobe-plan av en skola eller organisation och inte ser alternativet Automatisk uppdatering, har administratören stängt av automatiska uppdateringar för din skola eller organisation. Se hur du hanterar automatiska uppdateringar för dina användare om du är administratör i en skola eller organisation.

Det kan finnas fler anledningar till att automatisk uppdatering kanske inte är tillgängligt. Läs mer om några vanliga scenarier.

Uppdatera dina Creative Cloud-program manuellt

Om du inte vill uppdatera dina program automatiskt kan du uppdatera dem manuellt med hjälp av Creative Cloud-datorprogrammet.

 1. Öppna Creative Cloud-datorprogrammet. (Välj ikonen   i aktivitetsfältet i Windows eller i menyfältet i macOS.)

 2. Beroende på vilken version av Creative Cloud-datorprogrammet du har kan du uppdatera dina program manuellt på följande vis:

  Välj Uppdateringar i det vänstra sidofältet.

  Välj uppdateringar för att uppdatera programmen manuellt

  Välj Program > Hantera uppdateringar i det högra sidofältet.

  Välj Hantera uppdateringar för att uppdatera programmen manuellt

  Ser det annorlunda ut på din skärm? Se anvisningar för den tidigare versionen av Creative Cloud-datorprogrammet. 

 3. På skärmen Uppdateringar väljer du Uppdatera för att uppdatera önskat program.

  Välj att uppdatera enskilda appar

  Ditt program uppdateras.

Kan jag schemalägga en uppdatering så att den utförs senare?

Ja, du kan schemalägga en appuppdatering vid en senare tidpunkt. Öppna Creative Cloud-datorprogrammet och gå till panelen Program > Uppdatera. Appuppdateringar som är tillgängliga finns i avsnittet Nya uppdateringar. Håll pekaren över alternativet Uppdatera för det aktuella programmet och välj sedan Senare. Du får ett bekräftelsemeddelande om att programmet kommer att uppdateras när det inte längre används. Ditt program dyker också upp i avsnittet Schemalagda uppdateringar på skärmen UppdateringarCreative Cloud-datorprogrammet kommer att försöka uppdatera programmet senare då det inte körs. Det finns detaljerade anvisningar i Schemalägga uppdateringar av Creative Cloud-program senare.

Observera att programmet bara uppdateras då det inte används. Om det används när Creative Cloud-datorprogrammet försöker uppdatera det, får du följande uppmaning att stänga alla öppna program för att fortsätta med uppdateringen.

Schemalägga en programuppdatering

Uppdatera alla dina program på en gång

Om du vill uppdatera alla dina program på en gång ska du välja Uppdatera alla uppe till höger på skärmen Uppdateringar. Spara ditt arbete och stäng alla Adobe-program innan du börjar. Om några Adobe-program är öppna visas en varning om att du ska stänga dem. Mer information finns i Stänga konfliktskapande processer eller program.

Uppdatera alla program

Obs! Vi rekommenderar inte att du använder alternativet Uppdatera alla om du vill behålla den äldre versionen av programmen.

Sök efter de senaste uppdateringarna

 1. Öppna Creative Cloud-datorprogrammet. (Välj ikonen   i aktivitetsfältet i Windows eller i menyfältet i macOS.)

 2. Beroende på vilken version av Creative Cloud-datorprogrammet du har kan du kolla efter de senaste programuppdateringarna på följande vis:

  Välj Hjälp > Sök efter uppdateringar i det vänstra sidofältet.

  Sök efter programuppdateringar

  a) Gå till Program från sidofältet till höger. Välj ellipsikonen   och sedan Sök efter uppdateringar.

  Välj Sök efter uppdateringar för att söka efter de senaste programuppdateringarna

 3. På skärmen Uppdateringar visas alla program som behöver uppdateras. Uppdatera de appar du vill.

Uppdatera ditt Creative Cloud-datorprogram

När uppdateringar är tillgängliga uppdateras Creative Cloud-datorprogrammet automatiskt. Du kan även installera den senaste versionen av Creative Cloud-datorprogrammet manuellt.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?