Använd Creative Cloud-datorprogrammet och uppdatera alla dina program till de senaste versionerna. Du kan uppdatera installerade program automatiskt, manuellt eller alla på en gång.

Uppdatera dina program automatiskt

Creative Cloud-datorprogrammet kan uppdatera dina program automatiskt direkt när nya versioner släpps. Du kan även ställa in automatiska uppdateringar för enskilda program. Tidigare versioner avinstalleras som standard, men under Avancerade alternativ kan du ange att du vill behålla dem.

För automatiska uppdateringar av Adobe Acrobat och Acrobat Reader, se Automatiska uppdateringar | Acrobat, Reader.
 

 1. Öppna Creative Cloud-datorprogrammet. (Välj -ikonen i aktivitetsfältet i Windows eller i menyfältet i macOS.)

 2. Välj kontoikonen uppe till höger och välj sedan Inställningar.

  Molnikon och ikonen för inställningar

   Ser skärmen annorlunda ut? Se anvisningar för tidigare version av Creative Cloud-datorprogrammet. 

 3. Välj fliken Appar.

  Inställningar
 4.  Gör något av följande:

  • Alla program  Om du vill ange automatiska uppdateringar för alla program aktiverar du Automatisk uppdatering.
  • Specifika program  Om du väljer inställningen för automatisk uppdatering för specifika program aktiverar du Automatisk uppdatering och ställer sedan in växlingsknappen för varje program på önskat läge.
  Automatisk uppdatering
  Aktivera Automatisk uppdatering (A) och ställ sedan in uppdateringar för enskilda program (B) om du vill.

  Vill du återgå till standardprograminställningarna eller behålla den tidigare versionen som är installerad? Se Avancerade alternativ för enskilda program.

 5. Välj Klart när du är färdig.

  Dina program uppdateras automatiskt när nya versioner är tillgängliga. 

Använder du plugin-program?

Om du har installerat plugin-program från tredje part fungerar kanske inte dessa med den senaste versionen av programmen. Kontakta återförsäljaren av plugin-programmet för att få information om kompatibilitet och uppdateringar.

Avancerade alternativ för enskilda program

I funktionen Automatisk uppdatering finns avancerade alternativ som du kan ange för varje program. 

Ange avancerade alternativ om du inte vill behålla dina tidigare inställningar eller om du vill låta den tidigare versionen fortsätta vara installerad.

Importera tidigare inställningar

Behåller de tidigare inställningarna för de uppdaterade programmen. 

Ta bort äldre versioner

Avinstallerar de tidigare versionerna och sparar hårddiskutrymme.

Sök efter nya uppdateringar

Om Automatisk uppdatering inte är aktiverat kan du hämta de senaste uppdateringarna till dina Creative Cloud-program utan att behöva vänta på ett meddelande från Creative Cloud-datorprogrammet.

 1. Öppna Creative Cloud-datorprogrammet. (Välj -ikonen i aktivitetsfältet i Windows eller i menyfältet i macOS.)

 2. Välj Uppdateringar i den vänstra rutan på fliken Appar.

  Klicka på Uppdateringar i den vänstra rutan på fliken Appar

   Ser skärmen annorlunda ut? Se anvisningar för den tidigare versionen av Creative Cloud-datorprogrammet. 

 3. Välj ikonen för Fler åtgärder . Välj sedan Sök efter uppdateringar.

  Sök efter uppdateringar
  Sök efter uppdateringar
 4. Välj Uppdatera för de enskilda programmen.

  uppdateringar

Uppdatera alla dina program på en gång

Om Automatisk uppdatering inte är aktiverat kan du manuellt uppdatera alla program på en gång. När du uppdaterar dina program migreras dina inställningar till den nya versionen. De äldre versionerna av programmen avinstalleras. Du kan använda Avancerade alternativ för att ändra de här standardinställningarna om du ombeds göra det.

 1. Spara ditt arbete och stäng alla Adobe-program innan du börjar. Om några Adobe-program är öppna visas en varning om att du ska stänga dem. Mer information finns i Stänga konfliktskapande processer eller program.

  Använder du plugin-program?

  Om du har installerat plugin-program från tredje part fungerar kanske inte dessa med den senaste versionen av programmen. Kontakta återförsäljaren av plugin-programmet för att få information om kompatibilitet och uppdateringar.

 2. Öppna Creative Cloud-datorprogrammet. (Välj -ikonen i aktivitetsfältet i Windows eller i menyfältet i macOS.)

 3. Välj Uppdateringar i den vänstra rutan på fliken Appar.

  Klicka på Uppdateringar i den vänstra rutan på fliken Appar

   Ser skärmen annorlunda ut? Se anvisningar för tidigare version av Creative Cloud-datorprogrammet. 

  Obs!

  Använd inte alternativet Uppdatera alla om du vill behålla den äldre versionen av något av de här programmen. När du är redo att uppdatera dem, till exempel när du har slutfört ett aktuellt projekt, väljer du knappen Uppdatera bredvid de här programmen.

 4. Välj Uppdatera alla.

  Uppdatera alla program