Användarhandbok Avbryt

Paketera program via Admin Console

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   10. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Rollsynkning för skolan
   4. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera användare
  1. Översikt
  2. Administrativa roller
  3. Tekniker för användarhantering
   1. Hantera användare enskilt   
   2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
   3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Ändra användarens identitetstyp
  5. Hantera användargrupper
  6. Hantera kataloganvändare
  7. Hantera utvecklare
  8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
  9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
 6. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Låt användare träna anpassade Firefly-modeller
   5. Granska produktförfrågningar
   6. Hantera självbetjäningspolicyer
   7. Hantera programintegreringar
   8. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   9. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   10. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   11. Valfria tjänster
  2. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 7. Kom igång med Global Admin Console
  1. Börja administrera globalt
  2. Välj din organisation
  3. Hantera organisationens hierarki
  4. Hantera produktprofiler
  5. Hantera administratörer
  6. Hantera användargrupper
  7. Uppdatera organisationspolicyer
  8. Hantera policymallar
  9. Tilldela underordnade organisationer produkter
  10. Utför väntande jobb
  11. Utforska insikter
  12. Exportera eller importera organisationsstruktur
 8. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 9. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 10. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 11. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Hantera ditt team i Adobe Express
  5. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  6. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  7. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  8. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  9. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  10. Hjälp om VIP Select
 12. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 13. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Introduktion

Följande funktioner finns på sidan Paket i Admin Console. Använd dem när du planerar att låta slutanvändare på företaget använda Creative Cloud- och Document Cloud-program.

Viktigt:

Använd Creative Cloud Packager om du vill skapa paket med enhetslicenser (äldre) eller serienummerlicenser (äldre).

Creative Cloud Packager utvecklas inte längre och inga uppdateringar kommer att tillhandahållas. Creative Cloud Packager går inte att använda för att skapa paket som innehåller program från Creative Cloud 2019 eller senare. Läs mer.

Vi rekommenderar att du använder de arbetsflöden som finns för att skapa paket i Adobe Admin Console.

Lär dig skapa paket med namngiven användare-licensiering och paket med Licensiering för delade enheter.

Använda paket i Admin Console

Verktyg

Hämta Creative Cloud Packager, kommandotolksverktyget Adobe Extension Manager, Adobe Update Server Setup Tool eller Remote Update Manager.

Logga in på Admin Console och gå till Paket > Verktyg.

Creative Cloud Packager

Med Adobe Creative Cloud Packager är det enkelt att skapa paket som innehåller Adobe Creative Cloud-produkter och uppdateringar. Dessa paket kan sedan driftsätts till klientdatorerna i din organisation.

Mer information finns i Packager.

Obs!

Creative Cloud-program som släpptes 15 oktober 2018 (Creative Cloud 2019) eller senare är inte tillgängliga i Creative Cloud Packager. Mer information finns i det här dokumentet.

Adobe Update Server Setup Tool

Med Adobe Update Server Setup Tool kan du konfigurera en lokal server som hanterar Creative Cloud-uppdateringar. Det gör att IT-avdelningen kan spara bandbredd och kontrollera när det finns uppdateringar för slutanvändarna.

Mer information finns i Använda Adobe Update Server Setup Tool.

Remote Update Manager

Med Remote Update Manager kan du fjärraktivera uppdateringsprogrammet på en klientdator. Du kan smidigt hantera installationer av uppdateringar på klientdatorer. Du kan ange en viss produkt eller uppdatera alla produkter samtidigt. Om det används tillsammans med Adobe Update Server Setup Tool hämtas uppdateringarna från din egen lokala server.

Mer information finns i Använda Adobe Remote Update Manager.

Kommandotolksverktyg för Adobe Extension Manager

Med kommandotolksverktyget ExMan kan administratören installera tillägg och plugin-program från ZXP-filbehållarformatet. När du skapar ett paket kan du välja att ta med tillägg eller så kan du hämta det fristående verktyget för Mac eller Windows.

Inställningar

Ange inställningar för aviseringar, AUSST och anpassade paketkataloger.

Obs!

Paketinställningar är lokala för den inloggade administratören. Det betyder att alla inställningar du anger gäller dig och de paket du skapar.

Logga in på Admin Console och gå till Paket > Inställningar.

Paketinställningar

Meddelanden

Du kan välja att få e-postmeddelanden för uppdateringar som är tillgängliga för någon Creative Cloud-produkt.

 1. Logga in på Admin Console och gå till Paket > Inställningar.

 2. Markera eller avmarkera rutan i aviseringsområdet om du vill aktivera eller inaktivera aviseringar.

Välj Tillgängliga programversioner för att visa programversioner som inte får säkerhets- eller funktionsuppdateringar.

Välj Visa äldre versioner på skärmen Välj program när du skapar paket.

Viktigt:

Även om Adobe stöder de senaste programversionerna fullständigt är stödet för äldre versioner begränsat. Creative Cloud for enterprise-planer omfattar även en utsedd LTS-version som får säkerhetsuppdateringar. Adobe rekommenderar dig att skapa paket med de senaste LTS-versionerna av programmen. Men om du väljer en äldre programversion ska du läsa Supportpolicy för Creative Cloud för att ta reda på i vilken utsträckning Adobe stöder den.

Adobe Genuine Service (ags)

Adobe Genuine Service (AGS) är en tjänst som regelbundet kontrollerar om Adobe-programmen på datorerna är äkta och kan meddela dig i annat fall. Om du använder Adobe-program som inte är äkta kan det utgöra en risk för enskilda personer och organisationer eftersom de ofta modifieras, vilket kan leda till problem som:

 • ökad risk för exponering av virus och skadlig programvara som kan äventyra dina data
 • ökad risk för att programvaran inte fungerar korrekt eller inte alls.

Använd den här inställningen för att säkerställa att AGS är installerat på dina klientdatorer som en del av paketinstallationen.

 • När det här alternativet är markerat kommer AGS att installeras med alla nya paket du skapar.
 • AGS installeras bara med paket med namngivna användarlicenser och licenser för delade enheter.
 • Om du avmarkerar alternativet och skapar och driftsätter ett paket till en dator där AGS redan är installerat, kommer alla versioner av AGS som installerats tidigare att avinstalleras automatiskt.

Om du vill avinstallera AGS följer du sätten som beskrivs i den här artikeln.

Intern uppdateringsserver

Hämta Adobe Update Server Setup Tool från avsnittet Verktyg när du ska konfigurera en intern uppdateringsserver. Generera sedan åsidosättningsfilen och klistra in dess innehåll i rutan Intern uppdateringsserver.

I arbetsflödet för att skapa paket måste du välja det här alternativet för att dirigera om uppdateringar till den interna uppdateringsservern.

Kringgå den interna uppdateringsservern

Använd den här inställningen för att vara säker på att slutanvändardatorerna får Adobe-uppdateringar från Adobes servrar om de interna uppdateringsservrarna inte är tillgängliga. Läs mer.

Egen installationskatalog

Om programmen i paketen stöder egna installationskataloger ska du ange i vilken katalog du vill att paketen ska installera de här programmen. Mer information finns i Skapa paket.

Varning:

Du kan inte välja en anpassad installationskatalog för Adobe Acrobat.

Obs!

Katalogsökvägen du anger måste vara en absolut sökväg. Om du skapar ett paket som ska användas på Windows-datorer måste du ange enhetsbokstaven i sökvägen. Exempel: C:\<sökväg till mapp>.

När du skapar en mapp kan du dessutom inte använda något av tecknen som Windows inte stöder: \/:*?<>|.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online