Introduktion

På sidan Paket i Admin Console finns följande funktioner som du kan använda när du vill distribuera Creative Cloud- och Document Cloud-program till användarna i företaget:

Obs!

Om du vill skapa paket medenhetslicenser (tidigare) eller serienummerbaserade (tidigare) licenspaket använder du Creative Cloud Packager. Observera dock att program med version CC 2019 eller senare inte är tillgängliga i Creative Cloud Packager. Det innebär att du bara kan skapa paket med enhetslicenser eller serienummerbaserade licenspaket för tidigare versioner av CC-program.

Använda sidan Paket i Admin Console

Verktyg

Hämta Creative Cloud Packager, kommandoradsverktyget Extension Manager, Adobe Update Server Setup Tool eller Remote Update Manager.

Logga in på Admin Console och gå till Paket > Verktyg.

Creative Cloud Packager

Med Adobe Creative Cloud Packager är det enkelt att skapa paket som innehåller Adobe Creative Cloud-produkter och uppdateringar. Dessa paket kan sedan distribueras till klientdatorerna i din organisation.

Mer information finns i Packager.

Obs!

CC-program som släpptes den 15 oktober 2018 (CC 2019) eller senare är inte tillgängliga i Creative Cloud Packager. Mer information finns i det här dokumentet.

Adobe Update Server Setup Tool

Med Adobe Update Server Setup Tool kan du konfigurera en lokal server som hanterar Creative Cloud-uppdateringar. Det gör att IT-avdelningen kan spara bandbredd och kontrollera när det finns uppdateringar för slutanvändarna.

Mer information finns i Använda Adobe Update Server Setup Tool.

Remote Update Manager

Med Remote Update Manager kan du fjärraktivera uppdateringsprogrammet på en klientdator. Du kan smidigt hantera installationer av uppdateringar på klientdatorer. Du kan ange en viss produkt eller uppdatera alla produkter samtidigt. Om det används tillsammans med Adobe Update Server Setup Tool hämtas uppdateringarna från din egen lokala server.

Mer information finns i Använda Adobe Remote Update Manager.

Kommandoradsverktyg för Extension Manager

Med kommandoradsverktyget för ExMan kan administratören installera tillägg och plugin-program från ZXP-filbehållarformatet. När du skapar ett paket kan du välja att ta med tillägg eller så kan du hämta det fristående verktyget för Mac eller Windows.

Inställningar

Ange globala inställningar för meddelanden, AUSST och anpassade paketkataloger.

Logga in på Admin Console och gå till Paket > Inställningar.

Dialogrutan Inställningar

Meddelanden

Du kan välja att få e-postmeddelanden för uppdateringar som är tillgängliga för någon Creative Cloud-produkt.

  1. Logga in på Admin Console och gå till Paket > Inställningar.

  2. Markera eller avmarkera rutan i meddelandeområdet om du vill aktivera eller inaktivera meddelanden.

Intern uppdateringsserver

Om du vill konfigurera en intern uppdateringsserver hämtar du Adobe Update Server Setup Tool från avsnittet Verktyg, genererar åsidosättningsfilen, samt kopierar och klistrar in innehållet i åsidosättningsfilen i rutan Intern uppdateringsserver.

I arbetsflödet när du skapar paket måste du välja det här alternativet för dirigera om uppdateringar till den interna uppdateringsservern.

Egen installationskatalog

Om programmen i paketen som du skapar har stöd för egna installationskataloger, anger du i vilken katalog som du vill att det skapade paketet ska installera de här programmen. Mer information finns i Skapa paket.

Obs!

Den katalogsökväg du anger måste vara en absolut sökväg. Om du skapar ett paket som ska distribueras på Windows-datorer måste du ange den sökväg som innehåller diskenhetsbokstaven. Exempel: C:\<sökväg till mapp>.

Du kan dessutom inte använda något av de tecken som inte stöds av Windows när du skapar en mapp: \/:*?<>|