Adobe-säkerhetsbulletin

Säkerhetsuppdateringar tillgängliga för Adobe Bridge | APSB22-49

Bulletin-ID

Publiceringsdatum

Prioritet

APSB22-49

13 september 2022

3

Sammanfattning

Adobe har släppt en säkerhetsuppdatering för Adobe Bridge. Uppdateringen åtgärdar kritiska och viktiga sårbarheter som kan leda till exekvering av godtycklig kod och minnesläckor.

Berörda versioner

Produkt

Version

Plattform

Adobe Bridge  

12.0.2 och tidigare versioner 

Windows  och macOS

Adobe Bridge  

11.1.3 och tidigare versioner 

Windows  och macOS

Lösning

Adobe ger uppdateringarna följande  prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen via uppdateringsfunktionen i Creative Cloud-datorprogrammet.  Mer information finns på den här hjälpsidan.

Produkt

Version

Plattform

Prioritet   

Tillgänglighet    

Adobe Bridge  

12.0.3

Windows och macOS    

3

Adobe Bridge  

11.1.4 

Windows och macOS    

3

Sårbarhetsinformation

Sårbarhetskategori

Sårbarhetens inverkan

Allvarlighet

CVSS-baspoäng

CVE-nummer

Överskridning av skrivningsgränser (CWE-787)

Exekvering av godtycklig kod
 

Kritisk 

7.8CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
 


CVE-2022-35699
  

Överskridning av skrivningsgränser (CWE-787)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk

7.8


CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
 CVE-2022-35700
 


Överskridning av skrivningsgränser (CWE-787)
 

Exekvering av godtycklig kod
 
 

Kritisk 

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-35701


Överskridning av läsningsgränser (CWE-125)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk 

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-35702


Överskridning av läsningsgränser (CWE-125)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk  

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-35703

Användning efter frigöring (CWE-416)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk  

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-35704

Överskridning av läsningsgränser (CWE-125)

Exekvering av godtycklig kod

Allvarlig

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-35705

Stackbaserat buffertspill (CWE-122)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-35706

Överskridning av läsningsgränser (CWE-125)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-35707

Stackbaserat buffertspill (CWE-122)

Exekvering av godtycklig kod

Allvarlig

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-35708

Användning efter frigöring (CWE-416)

Minnesläcka

Viktigt

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-35709

Användning efter frigöring (CWE-416)

Minnesläcka

Viktigt

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-38425

Tack

Adobe tackar följande forskare för att de har rapporterat det här problemet och för att de samarbetar med Adobe i säkerhetsfrågor:

  • Mat Powell från Trend Micro Zero Day Initiative – CVE-2022-35699, CVE-2022-35700, CVE-2022-35701, CVE-2022-35702, CVE-2022-35703, CVE-2022-35704, CVE-2022-35705, CVE-2022-35706, CVE-2022-35707, CVE-2022-35708, CVE-2022-35709, CVE-2022-38425Revisioner

6 december 2021: Lagt till CVE-uppgifter för CVE-2021-44185, CVE-2021-44186 och CVE-2021-44187 


Mer information finns på https://helpx.adobe.com/se/security.html eller på PSIRT@adobe.com

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?