Adobe-säkerhetsbulletin

Säkerhetsuppdateringar för Adobe Connect | APSB21-36

Bulletin-ID

Publiceringsdatum

Prioritet

APSB21-36

den 8 juni 2021

3

Sammanfattning

Adobe har släppt en säkerhetsuppdatering för Adobe Connect.  Denna uppdatering åtgärdar en viktig säkerhetslucka. Ett lyckat utnyttjande kan leda till eskalering av behörighet inom ramen för offrets webbläsare.              

Berörda produktversioner

Produkt

Version

Plattform

Adobe Connect

11.2.1 och tidigare versioner

Alla

Lösning

Adobe klassar dessa uppdateringar med följande prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen:

Produkt

Version

Plattform

Prioritet

Tillgänglighet

Adobe Connect

11.2.2

Alla

3

Sårbarhetsinformation

Sårbarhetskategori

Sårbarhetens inverkan

Allvarlighet

CVSS-baspoäng

CVE-nummer

Felaktig åtkomstkontroll

(CWE-284)

Eskalering av behörighet

Viktigt  

4.3

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-28579

Tack

Adobe tackar kickass (janthraper) för att ha rapporterat problemen och för samarbetet med oss i säkerhetsfrågor.


Mer information finns på https://helpx.adobe.com/se/security.html eller på PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online