Adobe-säkerhetsbulletin

Säkerhetsuppdateringar tillgängliga för Adobe Illustrator| APSB22-56

Bulletin-ID

Publiceringsdatum

Prioritet

ASPB22-56

18 oktober   2022     

3

Sammanfattning

Adobe har släppt en uppdatering för Adobe Illustrator. Uppdateringen åtgärdar kritiska sårbarheter som kan leda till exekvering av godtycklig kod. Obs! Bulletinen publicerades i enlighet med den regelbundet schemalagda Adobe Illustrator-uppdateringen som släpptes på Adobe MAX 2022Vi rekommenderar att användarna uppdaterar installationerna till den senaste versionen baserat på prioritetsomdömet ovan.

Berörda versioner

Produkt

Version

Plattform

Illustrator 2022

26.4 och tidigare versioner 

Windows och macOS

Illustrator 2021

25.4.7 och tidigare versioner 

Windows och macOS

Lösning

Adobe ger uppdateringarna följande  prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen via uppdateringsfunktionen i Creative Cloud-datorprogrammet.  Mer information finns på den här hjälpsidan.

Produkt

Version

Plattform

Prioritet

Tillgänglighet

Illustrator 2023    

27.0

Windows och macOS

3

Illustrator 2022   

26.5.1

Windows och macOS

3

Sårbarhetsinformation

Sårbarhetskategori

Sårbarhetens inverkan

Allvarlighet

CVSS-baspoäng 

CVE-nummer

Felaktig validering av indata (CWE-20)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38435

Överskridning av läsningsgränser (CWE-125)

Exekvering av godtycklig kod

Allvarlig

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38436

Tack

Adobe tackar följande forskare för att de rapporterat problem och för att de samarbetar med Adobe för att hjälpa till att skydda våra kunder:   

  • Tran Van Khang – khangkito (VinCSS) i samarbete med Trend Micro Zero Day Initiative – CVE-2022-38435, CVE-2022-38436

Revisioner

16 mars 2022: Berörda versioner och åtgärdade versioner för Illustrator v25.x har lagts till

9 november 2022: Lösningsprodukt uppdaterad


Mer information finns på https://helpx.adobe.com/se/security.html eller på PSIRT@adobe.com

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto