Adobe-säkerhetsbulletin

Säkerhetsuppdateringar för Adobe Photoshop Elements | APSB21-46

Bulletin-ID

Publiceringsdatum

Prioritet

ASPB46-21

den 8 juni 2021

3

Sammanfattning

 Adobe har släppt uppdateringar för Photoshop Elements för Windows och macOS. Dessa uppdateringar åtgärdar en viktig sårbarhet.Exploatering kan leda till eskalering av behörighet för den aktuella användaren.

Berörda versioner

Produkt

Version

Plattform

Photoshop Elements (installationsprogram)  

5.2 och tidigare versioner

Windows och macOS    

Lösning

Adobe klassar uppdateringarna med följande prioritetsklassificeringaroch rekommenderar användare att hämta det nya installationsprogrammet och uppgradera sina installationer.

Produkt

Version

Plattform

Prioritet

Tillgänglighet

Photoshop Elements (installationsprogram)
  

5.3

Windows och macOS          

3

Obs!

Kontrollera vilken version som är installerad på datorn genom att följa dessa steg:

För Windows-datorer: Kontrollera version av Setup.exe på C:\Programfiler (x86)\Delade filer\Adobe\Adobe Desktop Common\HDBox
För mac-datorer: Kontrollera version av installationen på /Library/Application Support/Adobe/Adobe Desktop Common/HDBox   

Obs! Installationsprogrammet som hämtas från Download Center hämtar automatiskt filerna som innehåller korrigeringen.

Sårbarhetsinformation

Sårbarhetskategori

Sårbarhetens inverkan

Allvarlighet

CVSS-baspoäng

CVE-nummer

Skapa temporär fil i katalog med felaktiga behörigheter

(CWE-379)

Eskalering av behörighet

Viktigt

6.2

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N

CVE-2021-28597

Tack


Adobe vill tacka CQY hos Topsec Alpha Team (yjdfy) för att ha rapporterat problemen och för samarbetet med Adobe i säkerhetsfrågor. 

Revisioner

28 juni 2021: En anteckning som innehåller stegen för att verifiera installationsprogrammets version har inkluderats. 


Mer information finns på https://helpx.adobe.com/se/security.html eller på PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?