Adobe-säkerhetsbulletin

Säkerhetsuppdateringar för Adobe Photoshop Elements | APSB21-77

Bulletin-ID

Publiceringsdatum

Prioritet

ASPB21-77

den 14 september 2021

3

Sammanfattning

 Adobe har släppt uppdateringar till Photoshop Elements för Windows och macOS.Uppdateringarna åtgärdar en kritisk sårbarhet.Exploatering kan leda till exekvering av godtycklig kod i den aktuella användarens kontext.

Berörda versioner

Produkt

Version

Plattform

Photoshop Elements

2021 [build 19.0 (20210304.m.156367) och tidigare]     

Windows och macOS    

Lösning

Adobe klassar uppdateringarna med följande prioritetsklassificeringaroch rekommenderar användare att hämta det nya installationsprogrammet och uppgradera sina installationer.

Produkt

Version

Plattform

Prioritet

Tillgänglighet

Photoshop Elements
  

2021 [build 19.0 (20210811.m.158081)]

Windows och macOS          

3

Obs!

Kontrollera vilken version av Photoshop Elements som är installerad på datorn genom att följa dessa steg:

  • Hjälp
  • Om Photoshop Elements-menyn
  • På välkomstskärmen visas aktuell version och aktuellt build-nummer.

Sårbarhetsinformation

Sårbarhetskategori

Sårbarhetens inverkan

Allvarlighet

CVSS-baspoäng 

CVE-nummer

Överskridning av skrivningsgränser

(CWE-787)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-39825 

Tack

Adobe tackar Nam Le (khangkito) för att ha rapporterat de här problemen och för samarbetet med Adobe i säkerhetsfrågor: 

Revisioner

den 4 oktober 2021: Uppdatering av CVSS-baspoäng och CVSS-vektorn för CVE-2021-39825.


Mer information finns på https://helpx.adobe.com/se/security.html eller på PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?