Adobe-säkerhetsbulletin

Säkerhetsuppdateringar för Adobe Premiere Elements | APSB21-47

Bulletin-ID

Publiceringsdatum

Prioritet

ASPB47-21

den 8 juni 2021

3

Sammanfattning

Adobe har släppt uppdateringar för Adobe Premiere Elements för Windows och macOS. Denna uppdatering åtgärdar en viktig säkerhetslucka. Exploatering kan leda till eskalering av behörighet för den aktuella användaren.     

Berörda versioner

Produkt

Version

Plattform

Adobe Premiere Elements (installationsprogram)

5.2 och tidigare versioner         

Windows 

Lösning

Adobe klassar uppdateringarna med följande prioritetsklassificeringaroch rekommenderar användare att hämta det nya installationsprogrammet och uppgradera sina installationer.

Produkt

Version

Plattform

Prioritet

Tillgänglighet

Adobe Premiere Elements (installationsprogram)

5.3

Windows och macOS      

3

Obs!

Kontrollera vilken version som är installerad på datorn genom att följa dessa steg:

För Windows-datorer: Kontrollera version av Setup.exe på C:\Programfiler (x86)\Delade filer\Adobe\Adobe Desktop Common\
HDBoxFör mac-datorer:  Kontrollera version av installationen på /Library/Application Support/Adobe/Adobe/Desktop Common/HDBox   

Obs! Installationsprogrammet som hämtas från Download Center hämtar automatiskt filerna som innehåller korrigeringen.

Sårbarhetsinformation

Sårbarhetskategori

Sårbarhetens inverkan

Allvarlighet

CVSS-baspoäng 

CVE-nummer

Skapa temporär fil i katalog med felaktiga behörigheter

(CWE-379)

Eskalering av behörighet

Viktigt

6.2

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N

CVE-2021-28623

Tack


Adobe vill tacka CQY hos Topsec Alpha Team för att ha rapporterat problemen och för samarbetet med Adobe i säkerhetsfrågor.       


Mer information finns på https://helpx.adobe.com/se/security.html eller på PSIRT@adobe.com.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto