Adobe-säkerhetsbulletin

Säkerhetsuppdateringar för Adobe RoboHelp Server | APSB21-44

Bulletin-ID

Publiceringsdatum

Prioritet

ASPB44-21

den 8 juni 2021

3

Sammanfattning

Adobe har släppt en säkerhetsuppdatering för RoboHelp Server. Uppdateringen åtgärdar en sårbarhet som klassats som allvarlig. Exploatering kan leda till exekvering av godtycklig kod för den aktuella användaren.     

Berörda versioner

Produkt

Berörd version

Plattform

RoboHelp Server

2019.0.9 och tidigare versioner

Windows

Lösning

Adobe klassar dessa uppdateringar med följande prioritetsklassificering och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen:

Produkt

Version

Plattform

Prioritet

Tillgänglighet

RoboHelp Server

2020.0.1

Windows

3

Sårbarhetsinformation

Sårbarhetskategori

Sårbarhetens inverkan

Allvarlighet

CVSS-baspoäng

CVE-nummer

Path traversal

(CWE-22)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk

8.8

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28588

Tack

Adobe tackar Anonymous som arbetar med Trend Micro Zero Day Initiative för att ha rapporterat problemet och för att ha samarbetat med Adobe i säkerhetsfrågor. 


Mer information finns på https://helpx.adobe.com/se/security.html eller på PSIRT@adobe.com.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto