Hantera delningar med användar- och gruppinnehåll inom kontot

Översikt

Fliken Delade användare är ett menyalternativ på administratörskontonivå som ger en översikt över alla delningar och delningsbegäranden som för närvarande är väntande eller har utförts på kontot. Administratören har behörighet att godkänna, avvisa, ändra eller avbryta valfri delning.

Endast administratörer på kontonivå har åtkomst till fliken Delade användare. Öppna administratörsmenyn Konto och bläddra ned till fliken Delade användare:

Välj antalet poster per sida

Delningstabellen är del av brödtexten på sidan. Varje rad på sidan representerar en post för en delning mellan en användare (eller grupp) och en annan användare (eller grupp). Alla delningar uttrycks i en riktning, från ett objekt till ett annat.

Delningstabellen har fem kolumner:

 • Från – källan för det delade innehållet.
 • Till – mottagaren av det delade innehållet.
 • Behörigheter – identifierar de behörigheter som är aktiverade för delningen.
  • Det finns fyra behörighetsalternativ för konton med avancerad kontodelning: visa, ändra, signera och skicka.
  • Konton utan avancerad kontodelning har endast behörighet för att visa.
 • Status
  • Aktiv – delningen är aktiv och parten som innehållet delas till har fullständig åtkomst inom omfattningen av aktiverade behörigheter.
  • Begärd av delande part – en väntande delning som har begärts av Från-parten
  • Begärd av part som delas med – en väntande delning som har begärts av Till-parten.
 • Extern – en enkel bockmarkering när delningen involverar en extern part (en användare som inte finns i administratörens Acrobat Sign-konto).
  • Begäran från en extern part med Begäran från delande part-status visas inte.

Godkänn eller avvisa en delning

Delningar med ett värde för status Begärd_av_part_som_delas_med eller Begärd_av_delande_part har ännu inte godkänts och inte tillämpats.

Välj att godkänna eller avböja dessa delningar genom att markera posten och sedan välja antingen Godkänn eller Avböj vid behov.

Godkända delningar får status Aktiv. Avvisade delningar tas bort från tabellen.

Godkänn eller avvisa delningen

Ändra en delning

Det går att tilldela flera behörigheter för aktiva delningar på konton med avancerad kontodelning.

Markera posten och välj sedan åtgärden Ändra behörigheter för att redigera behörigheterna för en befintlig post.

Dialogrutan Redigera behörigheter öppnas. Aktivera eller inaktivera behörigheterna efter behov och klicka på Spara.

Ändra delningen

Obs!

Det går endast att lägga till behörigheter utöver visning för konton som har avancerad delning aktiverat.

Avbryta en delning

Det går att avbryta aktiva delningar genom att markera posten och sedan välja Avbryt delning för de åtgärder som visas.

Avbryt delningen

Konfiguration

Fliken Delade användare är aktiverad som standard och går inte att inaktivera.

Tillgänglighet:

Fliken Delade användare visas för följande tjänstenivåer:

 • Grupper/småföretag
 • Företag
 • Storföretag

Konfigurationsomfattning:

Gränssnittet Delade användare innehåller ett konfigurerbart element: antal poster som visas per sida.

Om du vill redigera antalet poster per sida markerar du ikonen Mer (tre vågräta linjer) och väljer sedan önskat antal poster:

Välj antalet poster per sida

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online