Felsökning och hjälp

Vanliga uppgifter

Hur e-signerar jag ett dokument?

E-signering av ett dokument är snabbt och enkelt. Lär dig hur du Signerar ett dokument.

Hur skapar jag mitt konto?

Lär dig hur du konfigurerar ditt konto i snabbinstallationsguiden.

Hur skickar jag ett dokument för signering?

Följ de här korta stegen för att skicka avtal och samla ihop underskrifter.

Hur lägger jag till en signatur och andra fält till ett dokument?

Lär dig hur man gör för att lägga till signatur och formulärfält till ett dokument.

Kan Jag avbryta ett avtal som jag har skickat för signering eller ändra vem som signerar?

Ja. För att lära dig hur du ändrar signeringar, återställer utgångsdatumet, avbryter ett avtal, och ställer in påminnelser, se Hantera innehåll.

Kontohantering

Hur ändrar jag mitt lösenord?

Följ dessa enkla steg för att återställa ditt lösenord.

Hur lägger jag till en användare till mitt konto?

I den här självstudiekursen får du lära dig att lägga till nya användare till ditt konto.

Hur gör jag för att skapa grupper på mitt konto?

Du kommer åt gruppalternativ via kontofliken. Lär dig hur du skapar och hanterar grupper i den här korta självstudiekursen.

Kan jag ge någon tillåtelse att se mina avtal?

Ja. Du kan dela ditt konto med andra. Se Kontodelning mellan användare.

Gör Adobe Sign support Single Sign-On (SSO)?

Ja, om ditt företags nätverk stöder SAML 2.0 protokollet.För mer information, se Aktivera Single Sign-On med SAML.

Community

Delta i konversationen.

Populära relaterade forum