Lär dig mer och support för Adobe Acrobat Sign

Felsökning och hjälp

Lär dig hur du konfigurerar ditt konto i snabbinstallationsguiden.

Följ de här korta stegen för att skicka avtal och samla ihop underskrifter.

Lär dig hur man gör för att lägga till signatur och formulärfält till ett dokument.

Ja. För att lära dig hur du ändrar signeringar, återställer utgångsdatumet, avbryter ett avtal, och ställer in påminnelser, se Hantera innehåll.

Följ dessa enkla steg för att återställa ditt lösenord.

I den här självstudiekursen får du lära dig att lägga till nya användare till ditt konto.

Du kommer åt gruppalternativ via kontofliken. Lär dig hur du skapar och hanterar grupper i den här korta självstudiekursen.

Ja. Du kan dela ditt konto med andra. Se Kontodelning mellan användare.

Ja, om ditt företags nätverk stöder SAML 2.0 protokollet.För mer information, se Aktivera Single Sign-On med SAML.

Ja. Varje tjänstenivå är begränsad till antalet transaktioner per år, och varje transaktion är begränsad i storlek (både gällande sidantal och MB-storlek).

En fullständig lista över begränsningar per servicenivå finns här >

Kom igång på några minuter genom att följa stegen här.  

Användarforum

Delta i konversationen.