Sammanfattning av de tre sidlayouterna som Adobe Sign för Salesforce stöder och information om hur de konfigureras.

Översikt

Adobe Sign för Salesforce har tre sidformat för att skapa, redigera och visa avtal. Standardformatet är Lightning-layout och det är den rekommenderade layouten. Nedan finns information om skillnaderna mellan layouterna samt anvisningar om hur du byter mellan sidlayouterna.

Sidformatet ”Grundläggande avtal” – Den här sidan använder standardlayouten från Salesforce.com för att visa och redigera avtalet. För att skicka ett nytt avtal krävs lite fler klick, då du skapar avtal, sparar det och bifogar filer på en separat skärmbild. Med den här sidan kan du anpassa sidlayouten mycket (lägga till och ta bort egna anpassade fält och anpassade alternativ). Den grundläggande sidan ger dock inte tillgång till många av de funktioner som ingår i de senaste uppdateringarna.

Sidformatet ”Avancerat avtal” – Med den här sidan kan du skapa ett Adobe Sign-avtal på en enda sida. Du kan till exempel ange mottagare, namnge avtalet, välja alternativ, bifoga filer och skicka. Sidan ger dig även större flexibilitet när det gäller att specificera mottagartyp och antalet mottagare för varje avtal. Sidformatet uppdaterades senast för version 17, så funktioner i efterföljande versioner är eventuellt inte tillgängliga när det här sidformatet väljs.

Sidformatet ”Lightning” (standard) – Den här sidan är för närvarande standard, och det är den layout som framtida utveckling kommer att fokusera på.  De flesta nya funktioner (version 18+), som möjligheten att lägga till signeringsgrupper, ändra pågående avtal och hybrid-sända arbetsflöden, kräver Lightning-layouten. De två aktuella begränsningar för den här sidlayouten är:

 • Lightning stöder inte fältuppsättningar.
 • Lightning tillåter endast överförda filer på cirka 700 kB (tillskillnad från Avancerat avtal som tillåter 1,7 MB).

Använd layouten Avancerat avtal om du vill använda fältuppsättningar eller vill överföra filer som är större än 700 kB. Annars rekommenderar vi starkt att Lightning-layouten används vid nya implementeringar.

Sidan ”Grundläggande”

Om du vill använda sidformatet Grundläggande avtal istället för sidformatet Avancerat avtal, måste du återställa sidlayouten och avtalsknapparna så som beskrivs i följande avsnitt:

 • Konfigurera sidlayouten Grundläggande avtal
 • Konfigurera avtalsknapparna så att de fungerar för sidlayouten

Dessutom finns instruktioner för:

 • hur du lägger till och aktiverar signeringsfält på sidlayouten
 • hur du skickar ett avtal med den grundläggande sidan

Konfigurera sidlayouten Grundläggande avtal

 1. Navigera till Inställningar > Byggnad > Skapa > Objekt.

 2. Klicka på länken Avtal.

  Anpassat objekt – avtalsetikett
 3. Klicka på länken Sidlayouter överst på sidan för att navigera till det avsnittet.

 4. Klicka på knappen Sidlayouttilldelning.

  page layout button
 5. Klicka på knappen Redigera tilldelning.

 6. Klicka på rubriken Sidlayout för att markera alla profiler.

  Markera alla genom att klicka på rubriken Sidlayout.
 7. Välj Avtalslayout Enterprise/obegränsad i listrutan.

 8. Klicka på Spara.

Konfigurerar knapparna för Grundläggande avtal

 1. Navigera till Inställningar > Byggnad > Skapa > Objekt.

 2. Klicka på länken Avtal.

  Anpassat objekt – avtalsetikett
 3. Klicka på länken Knappar, länkar och åtgärder överst på sidan.

 4. Klicka på länken Redigera bredvid Ny.

  Klicka på länken Redigera bredvid posten ”Ny”.
 5. Aktivera alternativet Standard Salesforce.com-sida.

  Markera standardsidalternativet.
 6. Klicka på knappen Spara.

 7. Klicka på åtgärden Redigera bredvid Redigera.

  Klicka på länken Redigera bredvid posten ”Redigera”.
 8. Aktivera alternativet Standard Salesforce.com-sida.

  Markera standardsidalternativet.
 9. Klicka på Spara.

 10. Klicka på åtgärden Redigera bredvid Visa.

  Klicka på länken Redigera bredvid posten ”Visa”.
 11. Aktivera Visualforce-sida och välj EchoSignAgreement i listrutan.

  Konfigurera Visualforce-sidan.
 12. Klicka på Spara.

 13. Kontrollera att avsnittet Knappar, länkar och åtgärder ser ut så här:

  Alla knappar som konfigurerats visas.

Lägga till fält i den grundläggande sidlayouten

Lägg till fält som ”Kund”, ”Försäljningsoperationer”, ”Redovisning” osv. till avtalsobjektet för Adobe Sign och använd dem för att ange signerare istället för standardfälten ”Mottagare” och ”Fler mottagare”. När du skapar fält ska du se till att anteckna deras API-namn.

När du har lagt till de anpassad fält som behövs till avtalets sidlayout, ska du uppdatera inställningen Åsidosätt mottagarfältslista med listan över fältens API-namn i den ordning som de ska meddelas om signering.

 1. Skapa anpassade fält på avtalsobjektet.

 2. Hämta fältens API-namn.

  Exempel på SFDC API-namn
 3. Navigera till Inställningar > Bygge > Utveckla > Anpassa inställningar.

 4. Klicka på etiketten Inställningar för Adobe Sign.

  Länken Inställningar för Adobe Sign.
 5. Klicka på knappen Hantera.

 6. Klicka på Ny eller Redigera (beroende på om inställningarna har redigerats tidigare).

 7. Hitta alternativet Åsidosätt mottagarfältslista.

 8. Redigera den här inställningen så att den innehåller en lista med API-fältnamn, separerade med kommatecken, från avtalsposten. Fältnamnen ska stå i rätt ordning och representera fälten som mottagarna ska läsa från. (till exempel My_First_Signer__c,My_Second_Signer__c).

  Åsidosätt mottagarfältslista
 9. Klicka på Spara.

  När åsidosättningen är färdig ersätter Adobe Sign nu standardordningen för signatur mot den ordning som du angett fälten i.

Skicka avtal från den grundläggande sidan

Tillvägagångssättet för att skicka från den grundläggande sidan är i princip detsamma som vid andra sändningsprocesser i Adobe Sign.  Något färre funktioner är tillgängliga, men de steg som ska utföras är liknande. Det finns dock en betydande skillnad: Du måste spara avtalet och sedan bifoga dokumentet i ett andra steg.

 1. Ange mottagarna.

 2. Namnge avtalet.

 3. Skriv ett meddelande.

 4. Välj signaturtyp, språk och andra alternativ relevanta för sändning.

 5. Klicka på knappen Spara.

  Konfiguration av sidan Grundläggande avtal
 6. Sidan uppdateras och visar det konfigurerade avtalet med knappen för att överföra filer från ditt system eller Salesforce.

  Bifoga ett eller flera dokument.

  Konfigurerat avtal som dokument kan bifogas till.
 7. Klicka på knappen Skicka för signering.

Sidan Avancerat

Om du vill växla till sidformatet Avancerat avtal måste du återställa sidlayouten och avtalsknapparna så som beskrivs i följande avsnitt:

 • Konfigurera sidlayouten Grundläggande avtal
 • Konfigurera avtalsknapparna så att de fungerar för sidlayouten
 • Lägga till fältuppsättningar till avtalssidan

Obs!

Sidan ”Avancerat avtal” är bara tillgänglig för kunder som har version 10 eller senare av Adobe Sign för Salesforce-paketet.

Konfigurer sidlayouten för ”Avancerat avtal”

 1. Navigera till Inställningar > Byggnad > Skapa > Objekt.

 2. Klicka på länken Avtal.

  Anpassat objekt – avtalsetikett
 3. Klicka på länken Sidlayouter överst på sidan för att navigera till det avsnittet.

 4. Klicka på knappen Sidlayouttilldelning.

  page layout button
 5. Klicka på knappen Redigera tilldelning.

 6. Klicka på rubriken Sidlayout för att markera alla profiler.

  Markera alla genom att klicka på rubriken Sidlayout.
 7. Välj Professionell avtalslayout i listrutan.

 8. Klicka på Spara.

Konfigurerar knapparna för Avancerat avtal

 1. Navigera till Inställningar > Byggnad > Skapa > Objekt.

 2. Klicka på länken Avtal.

  Anpassat objekt – avtalsetikett
 3. Klicka på länken Knappar, länkar och åtgärder överst på sidan.

 4. Klicka på länken Redigera bredvid Ny.

  Klicka på länken Redigera bredvid posten ”Ny”.
 5. Aktivera Visualforce-sidan EchoSign Agreement Advanced (Avancerat EchoSign-avtal).

  Aktivera Visualforce-sidan.
 6. Klicka på knappen Spara.

 7. Klicka på åtgärden Redigera bredvid Redigera.

  Klicka på länken Redigera bredvid posten ”Redigera”.
 8. Aktivera Visualforce-sidan EchoSign Agreement Advanced (Avancerat EchoSign-avtal).

  Aktivera Visualforce-sidan.
 9. Klicka på Spara.

 10. Klicka på åtgärden Redigera bredvid Visa.

  Klicka på länken Redigera bredvid posten ”Visa”.
 11. Aktivera Visualforce-sidan EchoSign Agreement Advanced (Avancerat EchoSign-avtal).

  Konfigurera Visualforce-sidan.
 12. Klicka på Spara.

 13. Kontrollera att avsnittet Knappar, länkar och åtgärder ser ut så här:

  Alla knappar som konfigurerats visas.

Lägga till fältuppsättningar till sidan ”Avancerat avtal”

Med hjälp av fältuppsättningar kan du lägga till fält som du skulle vilja visa och redigera när du visar avtalssidan. Du kan använda Adobe Sign för Salesforces inbyggda fältuppsättning och sedan lägga till ett eller fler fält från det avtalsobjekt som visas på avtalssidan.

Adobe Sign för Salesforce har redan en inbyggd fältuppsättning som du kan använda. Följ stegen nedan för att anpassa den:

 1. Navigera till Inställningar > Byggnad > Skapa > Objekt.

 2. Klicka på etikettlänken Avtal.

  Klicka på länken Avtal.
 3. Klicka på länken Fältuppsättningar överst på sidan för att navigera till det avsnittet.

 4. Klicka på länken Redigera.

  Redigera funktionen Fältuppsättning
 5. Markera fältet som du vill lägga till och dra det till rektangeln ”I fältuppsättningen”. Notera att Adobe Sign endast stöder fält från avtalsobjektet och inte från några andra objekt.Stegtext

  Lägga till fältuppsättningar till avtalssidan
 6. Klicka på knappen Spara.

Sidan ”Lightning”

Om du vill växla till sidformatet Lightning måste du återställa sidlayouten och avtalsknapparna så som beskrivs i följande avsnitt:

 • Konfigurera sidlayouten Grundläggande avtal
 • Konfigurera avtalsknapparna så att de fungerar för sidlayouten

Obs!

Sidan ”Lightning” är bara tillgänglig för kunder som har version 18 eller senare av Adobe Sign för Salesforce-paketet.

Konfigurera sidlayouten ”Lightning”

 1. Navigera till Inställningar > Byggnad > Skapa > Objekt.

 2. Klicka på länken Avtal.

  Anpassat objekt – avtalsetikett
 3. Klicka på länken Sidlayouter överst på sidan för att navigera till det avsnittet.

 4. Klicka på knappen Sidlayouttilldelning.

  page layout button
 5. Klicka på knappen Redigera tilldelning.

 6. Klicka på rubriken Sidlayout för att markera alla profiler.

  Markera alla genom att klicka på rubriken Sidlayout.
 7. Välj Professionell avtalslayout i listrutan.

 8. Klicka på Spara.

Konfigurera knapparna för sidan ”Lightning”

 1. Navigera till Inställningar > Byggnad > Skapa > Objekt.

 2. Klicka på länken Avtal.

  Anpassat objekt – avtalsetikett
 3. Klicka på länken Knappar, länkar och åtgärder överst på sidan.

 4. Klicka på länken Redigera bredvid Ny.

  Klicka på länken Redigera bredvid posten ”Ny”.
 5. Aktivera Visualforce-sida och välj Avtalsredigerare i listrutan.

  Markera Visualforce-sidan.
 6. Klicka på knappen Spara.

 7. Klicka på åtgärden Redigera bredvid Redigera.

  Klicka på länken Redigera bredvid posten ”Redigera”.
 8. Aktivera Visualforce-sida och välj Avtalsredigerare i listrutan.

  Markera Visualforce-sidan.
 9. Klicka på Spara.

 10. Klicka på åtgärden Redigera bredvid Visa.

  Klicka på länken Redigera bredvid posten ”Visa”.
 11. Aktivera Visualforce-sida och välj Avtalsredigerare i listrutan.

  Markera Visualforce-sidan.
 12. Klicka på Spara.

 13. Kontrollera att avsnittet Knappar, länkar och åtgärder ser ut så här:

  Alla knappar som konfigurerats visas.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy