Funktionen Anledning till signering i Adobe Sign är tillgänglig på Enterprise-nivå.

Funktionsbeskrivning

Med funktionen Anledning till signering kan användaren ange varför avtalet signeras. Den här typen av information krävs i vissa arbetsprocessar (t.ex. 21 CFR del 11), men är tillgänglig för alla Enterprise-konton som vill använda funktionen.

Anledningen kan vara obligatorisk eller valfri.

Anledningsfältet kan användas i fälten Elektroniska och Digitala signaturer. Initialfält inkluderas inte.

Anledningar kan väljas i en fördefinierad lista som skapas av Adobe Sign-administratören eller skrivas i ett fält som fri text. 

Obs!

Funktionen Anledning till signering är bara tillgänglig på sidan Bioläkemedelsinställningar som måste aktiveras av supporten eller CSM.


Så här fungerar det

När Anledning till signering är aktiverat uppmanas signeraren att ange en anledning direkt efter att de har skrivit, ritat eller laddat upp sin signatur. Signaturen visas i en ny panel med:

 • Ett öppet textfält där signeraren kan skriva en anledning
custom_reason_capture
 • En nedrullningsbar lista med godtagbara anledningar (som definieras i Adobe Sign)
reason_pick-list

Obs!

Om båda alternativen är aktiverade kommer plocklistan att ha ett alternativ som gör att en anpassad anledning kan anges (se ovan)

 

När en anledning har angetts kan du klicka på OK, då fortsätter ifyllnings-/signeringsprocessen som vanligt.

Båda alternativen skapar ett signaturblock som visar signaturen tillsammans med anledningen till höger:

custom_reason_signatureblock
signer_signatureblock

 

Båda alternativen visar anledningen i CSV-rapporten för avtalet:

custom_signatureexportdatalinkandcontent


Konfigurationsalternativ

Det finns fyra alternativ som kan väljas för att ange anledningen till undertecknandet.

De första två anger om en anledning ska tillåtas i signeringsprocessen. Elektroniska och Digitala signaturer aktiveras individuellt:

 • Tillåt att signerare anger en anledning till signering i e-signaturarbetsflöden – Aktiverar anledningsfältet för elektroniska signaturer
 • Tillåt att signerare anger en anledning till signering för molnbaserade digitala signaturarbetsflöden – Aktiverar anledningsfältet för digitala signaturer

 

När en signatur tillåts innebär det inte att signeraren måste ange en anledning.

Om du aktiverar funktionen måste du ange en lista över anledningar eller tillåta att en anpassad anledning anges.

 

De övriga två inställningarna styr anledningarna som anges:

 • Kräv att signerare anger en anledning till signering – När det är aktiverat måste alla signerare ange en anledning (både interna och externa signerare)
 • Tillåt att signerare anger en anpassad anledning till signering – Signerare kan ange en egen anledning till signerandet i ett textfält
  • Om ingen fördefinierad lista över anledningar skapas måste den här inställningen aktiveras när anledningar till signering tillåts
feature_options

 

Under alternativen som kan väljas finns en lista med definierade orsaker.

Om anpassade anledningar inte tillåts måste minst en post finnas i listan.

 

Klicka på plusikonen när du vill lägga till en ny anledning till signering

create_new_reason

 

En överlagrad ruta visas där du kan ange en anledning.  Tre delar kan anges:

 • Namn på anledning till signering – Det nominella namnet på anledningen till signeringen.
  • Anges för att underlätta sortering av anledningar på flera språk
 • Text för anledningen till signering – Detta är texten som infogas i signaturen och granskningsrapporten.
  • Texten till anledningen kan innehålla högst 128 tecken
  • Signerare ser den fullständiga texten i fönstret
 • Språk – Endast anledningar med ett språkvärde som matchar signerarens miljö visas.  Om du skickar avtal där franska har valts kommer bara anledningar på franska att vara valbara.
  • En anpassad anledning tillåts om det inte finns en förvald anledning på lämpligt språk

 

När anledningen är korrekt konfigurerad klickar du på Spara.

Anledningen är omedelbart tillgänglig för alla signerare.

configure_reason

 

Om du vill redigera eller ta bort en anledning från listan kan du markera den genom att klicka på den.

Alternativen som ska redigeras eller tas bort visas överst till vänster:

edit_or_delete_areason


Gör så här för att aktivera och inaktivera

Funktionen kan aktiveras på kontonivå av kontoadministratören för Adobe Sign.

Inställningar på gruppnivå tillåts och kommer att åsidosätta värdena på kontonivå.

 

Du öppnar alternativen genom att gå till: Konto > Kontoinställningar > Bioläkemedelsinställningar

navigate_to_reasonsforsigningsettings


Tänk på...

 • Anledningar till signering kan användas med digitala och elektroniska signaturfält
  • Varje signerare kan ha ett fält för digitala signaturer och flera elektroniska signaturfält
 • Anledningar till signering gäller inte när en stämpel används som signatur

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy