Åtgärd: Skicka avtal med parametrar

Mening: Skicka avtal med biblioteks-ID: %1 (lämna tomt för att skicka dokument) namn: %2 meddelande: %3 avsändare %4 mottagarens e-post %5 roll: %6 flöde: %7, typ: %8 utdata AgreementID till %9: felmeddelande: %10 kod: %11

Parameter

Typ

ID

Anteckning

LibraryDocumentId

In

1

Lämna tom eller använd ett biblioteks-ID från eSign-konto. Se nedan.

AgreementName

In

2

Om du använder CurrentItem:Title ska du kontrollera att Title inte är tomt.

AgreementMessage

In

3

 

AgreementSender

In

4

Måste vara en e-postadress som är en del av eSign-kontot.

RecipientEmail(s)

In

5

Se nedan

RecipientRole

In

6

 

SignatureFlow

In

7

 

SignatureType

In

8

 

MergeFieldInfo

In

9

Ordlista key=mergefieldName value=mergefieldValue, konverterad till sträng för att skicka till ansluten app. Se nedan.

AgreementID

Ut

10

 

ErrorMessage

Ut

11

 

ErrorCode

Ut

12

 
LibraryDocumentId:
 • För anpassat arbetsflöde för listor krävs LibraryDocumentId. För att hämta detta ID ska du för närvarande använda sidan get-library-document-ids, som skickar en fråga till eSign API.
 • Om inget värde anges för dokumentbibliotekets arbetsflöde överför arbetsflödet det aktuella dokumentet som ett tillfälligt dokument i eSign.
 
MergeFieldInfo:
 • Använd SharePoint Designers ordlista för att skicka information om att sammanfoga fält till skicka avtal.
Merge Fields

 

 • Dokumentet måste ha följande texttaggar för att matcha:
Merge Field Document
 
Format for recipientEmail(s) och hur en arbetsflödesdesigner skulle ange:

Så här ser SharePoint-posten ut.

 • Signerare är en personkolumn med flera värden.
 • Signerare 1, Signerare 2 är personkolumner med ett värde.
Multi-person value

 

Flera mottagare (enkelt fall): a@b.com;b@c.com;

 • Alla mottagare skickas med samma roll som den recipientRole som anges i Designer.

Så här ser det ut i SharePoint Designer:

Multi-recipient emails

 

 • Bygg JSON för att skicka till Adobe Sign

 

Flera mottagare (komplicerat fall): a@b.com:SIGNERARE, b@c.com:GODKÄNNARE

Så här ser det ut när du skapar flera mottagare i SharePoint Designer:

Multi-person email custom

 

 • Bygg JSON för att skicka till EchoSign

En mottagare: a@b.com

 • Bygg JSON för att skicka till EchoSign

 

Exempel på fullständiga åtgärder för att skicka avtal:

 • För dokumentbibliotek
Send Agreement Document-2

 

 • För anpassad lista
Send Agreement Item List

Åtgärd: Hämta avtalsstatus

Mening: Hämta avtalsstatus för avtals-ID %1, avsändare: %2 utdatastatus till %3

Parameter

Typ

ID

AgreementID

In

1

AgreementSender

In

2

AgreementStatus

Ut

3

Nedan visas ett exempel på hur du kan kontrollera status fram till SIGNERAD med hjälp av SharePoint 2013 Designer-arbetsflödet:

Status Loop

Åtgärd: Hämta avtal

Mening: Hämta avtal med avtals-id %1 %2 med filnamn: %3: avsändare: %4 bifoga granskningsrapport: %5, bifoga stöddokument: %6 resultatstatus: %7 felstatus: %8 kod: %9

Parameter

Typ

ID

AgreementID

In

1

SaveType

In

2

AgreementFileName

In

3

AgreementSender

In

4

AttachAuditReport

In

5

AttachSupportingDocuments

In

6

DownloadActionResult

Ut

7

DownloadErrorMessage

Ut

8

DownloadErrorCode

Ut

9

 

Exempel på Hämta avtal i SharePoint Designer:

Download Agreement

 

Resultat av åtgärden i en lista:

List attachment signed

 

Resultat av åtgärden i ett dokumentbibliotek:

Document Library Signed

Obs! Om du hämtar till ett bibliotek som kräver utcheckning eller har obligatoriska kolumner, ska du se till att ett dokument checkas in efter att dokumentet är i SharePoint. Annars kommer dokumentet inte att ha någon incheckad version och det visas inte för alla läsare.

Ågärd: Avbryt avtal

Mening: Avbryt avtal med avtals-ID %1, avsändare: %2 avbryt kommentar: %3 meddela avsändare: %4 status för avbryt utdata till %5

Parameter

Typ

ID

AgreementID

In

1

AgreementSender

In

2

Comment

In

3

NotifySigner

In

4

AgreementCancelStatus

Ut

5

Åtgärd: Hämta e-postadresser från flerpersonskolumn i rätt ordning

Mening: Hämta e-postadresser från flerpersonskolumn %1 i rätt ordning, skicka e-postadresser till %2: felmeddelande: %3

Parameter

Typ

ID

Anteckning

PeopleColumnName

In

1

Internt namn på SharePoint-kolumnen (inte visningsnamn). Exempel: Agrement_x0020_Signers

PeopleEmailAddresses

Ut

2

E-postadresser avgränsade med semikolon i rätt ordning baserat på id:n i PeopleColumnName

GetEmailAddressesErrorMessage

Ut

3

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy