Metoder för avtalskryptering

När du skickar ett avtal kan du ange alternativ på sidan Skicka för att antingen kontrollera att signeraren verkligen är rätt person eller för att skydda det signerade, färdiga dokumentet med ett lösenord.

Dessa krypteringsmetoder lägger till en högre säkerhetsnivå som gör att din och signerarens information skyddas.

Bekräfta signeraridentitet med ett lösenord

1. Select Password

Med det här alternativet kan avsändaren ange ett specifikt lösenord. Du kan sedan skicka lösenordet till signeraren (utanför Adobe Sign, till exempel med vanlig e-post eller via telefon) så att de kan öppna och signera dokumentet.

Setting the Password

Obs!

Lösenord kan endast innehålla bokstäver och siffror, inga specialtecken tillåts. Till exempel:

` ~  ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] \    ;  '  ,  . / { }  |  : " < >?

Obs!

Det är viktigt att komma ihåg att signeringslösenordet som du anger inte går att hämta eller återställa på något sätt. Om signeringslösenordet tappas eller glöms bort finns det inget sätt att få åtkomst till dokumentet eller transaktionen. Om dokumentet är oåtkomligt måste avsändaren avbryta transaktionen och skicka dokumentet på nytt.

Lösenordsskydda det signerade dokumentet

Med detta alternativ kan avsändaren ange ett specifikt lösenord som tillämpas på det signerade PDF-dokumentet. Det här lösenordet krävs för att öppna och visa den signerade PDF-filen.

Om du markerar kryssrutan Visa lösenord visas innehållet i lösenordsfältet. På så sätt kan du kontrollera att de två inmatningarna är korrekta och det du tänkt dig.

Om de två lösenorden inte stämmer överens visas en felikon i det andra lösenordsfältet.

Signed Document Password

Obs!

Lösenord kan endast innehålla bokstäver och siffror, inga specialtecken tillåts. Till exempel:

` ~  ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] \  ; '  ,  . / { } |  : " < >?

Obs!

Det är viktigt att komma ihåg att lösenordet som du anger för den signerade PDF-filen bäddas in i PDF-filen och kan inte återskapas eller återställas.

Om det signerade PDF-lösenordet försvinner eller glöms bort finns det inget sätt att öppna PDF-filen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy