Skicka ett dokument för signering

Stegen i korthet

 1. Logga in på Adobe Sign.
 2. Peka på Skicka för signering.
 3. Peka på Lägg till dokument
 4. Lägg till ett eller flera dokument. 
 5. Peka på Klar.
 6. Peka på Mottagare. 
 7. Ange en eller flera e-postadresser eller peka på bläddraikonen för att välja någon i kontaktlistan.
 8. Peka på kontaktikonen för att ändra standardsignerartyp och ID-verifieringsmetod.
 9. Peka på Klar.
 10. Peka på Meddelande.
 11. Ändra dokumentnamnet och meddelandet efter behov.
 12. Peka på Klar.
 13. Peka på Alternativ för att ange ett lösenord, ändra språk eller redigera formulärfält: 
 • Peka på kryssrutan Ange lösenord för att lösenordsskydda dokument. Skriv lösenordet två gånger. 
 • Ändra språket genom att peka på listrutan Språket och välj sedan ett nytt språk. 
 • Markera fältkryssrutan Förhandsgranska, placera signaturer eller lägg till formfält för att redigera formulärfälten. 
 1. Peka på Klar.
 2. Peka på ikonen Skicka för signering.
 3. Om du väljer att lägga till eller redigera fält, ändrar du dokumentet så som du vill ha det när det läses in på nytt. 
 4. Peka på ikonen Skicka för signering.

Steg med skärmbilder

 1. Logga in på Adobe Sign.
 2. Peka på Skicka för signering.
 1. Peka på Lägg till dokument
 2. Lägg till ett eller flera dokument.
 3. Peka på Klar.
 4. Peka på Mottagare.
 5. Ange en eller flera e-postadresser eller peka på bläddraikonen för att välja någon i kontaktlistan.
 1. Glid över Slutför i ordningför att inaktivera om du inte vill kräva signering i samma ordning som mottagarna är listade.
 2. Om du vill ställa in signerarens roll eller autentiseringsmetod, pekar du på ikonen för signeraren. 
 1. Ange signerarens roll. En delegerande (eller "representant") kan anges som signerare eller godkännare.
 1. Om du behöver ändra verifieringsmetod för standard-ID väljer du Lösenord, Telefon eller KBA (Kunskapsbaserad autentisering). 
 1. Peka på Klar.
 2. Om du behöver anpassa e-postmeddelandet pekar du på Meddelande.
 3. Ändra dokumentnamnet och meddelandet efter behov.
 4. Peka på Klar.
 5. Peka på Alternativ för att ange ett lösenord, ändra språk eller redigera formulärfält.
 • Peka på kryssrutan Ange lösenord för att lösenordskydda dokument. Skriv lösenordet två gånger. 
 • Ändra språket genom att peka på listrutan Språket och välj sedan ett nytt språk. 
 • Markera fältkryssrutan Förhandsgranska, placera signaturer eller lägg till formfält för att redigera formulärfälten. 
 1. Peka på Klar.
 1. Peka på ikonen Skicka för signering.
 2. Om du väljer att lägga till eller redigera fält, ändrar du dokumentet så som du vill ha det när det läses in på nytt. 
 3. Peka på ikonen Skicka för signering en gång till.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy