Adobe Sign för Salesforce – arbeta med gruppavtal

Du kan skapa avtalsposter i grupp med fliken Gruppavtal. Du kan välja vilken avtalsmall som ska användas och ange en fråga för att begränsa antalet poster för huvudobjektet. När du klickar på knappen för att skapa avtal, kommer en avtalspost att skapas för varje identifierad post baserade på den valda avtalsmallen.

Skapa Gruppavtal

Så här skapar du gruppavtal:

1. Välj Adobe Sign från App Launcher på skärmens övre vänstra del.

2. Klicka på fliken Gruppavtal. Om fliken inte visas använder du den nedrullningsbara meny till höger.

Sidan Skapa avtal i grupp visas.

3. Välj den avtalsmall du vill använda för gruppavtalen i den nedrullningsbara meny Välj avtalsmall. Huvudobjekttypen fylls i baserat på den markerade mallen.

 

4. I rutan Ange postförfrågan anger du en fråga om du vill begränsa listan med poster som ska användas för att skapa en avtalspost. Följande är exempel på frågor:

Markera alla möjligheter

○ SELECT Id from Opportunity

Markera alla tips som kommer från telefonförfrågningar från Acme corp:

○ SELECT Id from Lead where LeadSource = 'Phone Inquiry' and Email LIKE '%acme.com'

Markera alla kontakter under konton av typen Prospekt som skapats sedan igår och som inte har valts ut för e-post.

○ SELECT Id from Contact where Type = 'Prospect' and CreateDate > YESTERDAY and HasOptedOutOfEmail = false

Markera all tips från en Dreamforce-kampanj 2014

○ SELECT Id from Lead where Campaign.Name = '2014 Dreamforce Campaign'

 

5. Klicka på knappen Skapa avtal. Ett meddelande om att gruppen skickats visas.

När du skapat och skickat avtal kan du se dem i listvyn Avtalsobjekt.

  • Klicka fliken Avtal
  • Klicka på den nedåtriktade pilen (▼) och välj ALLA i menyn
Välj Alla på fliken Avtal

Alla avtal visas.

Kolumnrubrikerna gör att du kan sortera avtalen efter avtalsnamn eller status

Alla listade avtal

Skicka, uppdatera och hantera gruppavtal

I listvyn Avtalsobjekt har du nu alternativet att göra gruppåtgärder (200 i taget för valfri avtalspost). Bland åtgärderna finns:

  • Ändra ägare
  • Avbryt avtal
  • Ta bort avtal
  • Skicka avtal
  • Skicka påminnelse
  • Uppdatera avtal

 

Om du använder v18 eller senare av Adobe Sign för Salesforce-paketet är det första steget i att hantera flera avtal åt gången att visa knappalternativen ovan.  (Version 19 har följande alternativ konfigurerade som standard)

Så här gör du:

  1. Navigera till Inställningar > Byggnad > Skapa > Objekt.
  2. Klicka på etiketten för objektet Agreement
Navigera till Objekt i SFDC

 

   3. Klicka på länken Söklayouter överst på sidan för att gå till det avsnittet

 

   4. Klicka på länken Redigera för Visa avtalslista

Panelen Sök efter layout

 

   5. Markera de grupperingsuppdateringsknappar som du vill lägga till i din avtalslista och Lägg till dem i avsnittet Valda knappar

   6. Klicka på Spara

Visa avtalslista

 

Om du vill hantera fler avtal:

   1. Klicka på knappen Avtal för att öppna avtalslistan.

   2. Klicka på den nedåtriktade pilen (▼) och välj ALLA i menyn

Välj Alla på fliken Avtal

   3. Markera de avtal du vill åtgärda.  

○ Markera rutan intill Avtalsnamn om du vill välja alla poster i den befintliga vyn.

   4. Klicka på den åtgärd som ska vidtas

Obs!

Vissa åtgärder tillåts inte. Du kan till exempel inte avbryta ett avtal som redan har signerats. Du kan inte skicka ett avtal som redan har skickats. Om du försöker göra några av dessa åtgärder visas ett fel på sidan Avtalsposter

Menyer för alternativ för gruppändring

När du har klickat på åtgärdslänken uppdateras sidan med en sammanfattning av åtgärden och de inkluderade avtalen.

  5. Klicka på Skicka för att utföra åtgärden

Sidan Verifiering

När du har klickat på knappen kan du uppmanas att verifiera att du verkligen vill utföra åtgärden.  Klicka på OK om du vill fortsätta.

 

Ett meddelande visas för att bekräfta att åtgärden bearbetas

Framgångsmeddelande.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto