Adobe Sign för Salesforce: Aktivera Chatter- eller Salesforce-mobilwebben

Konfigurera Adobe Sign för att skicka avtal med de mobila webbapparna Chatter och Salesforce.

Från flödet för startsidan, säljprojekt, konto eller kontakt kan du skicka avtal för signering genom Adobe Sign-utgivaråtgärden. Samma Adobe Sign-åtgärd används i både i Chatter och Salesforce-mobilappen och -mobilwebbläsaren. 

Adobe Sign för Chatter

Adobe Sign för Salesforce har stöd för Chatter! Få Chatter-uppdateringar i realtid när:

 • avtal skickas, visas, signeras, avvisas, avbryts och inte kan levereras
 • avtal förfaller eller påminnelser skickas
 • du får ett avtal som du måste signera.

Få Chatter-uppdateringar om avtal, konto, kontrakt och säljprojekt. Samarbeta i organisationen för att sluta fler avtal.

Du kan också skicka avtal direkt från Chatter-utgivaråtgärder.

När du har installerat Adobe Sign för Salesforce-programmet kan du konfigurera vilka Chatter-uppdateringar som du vill att användarna ska se.

1. Navigera till Inställningar > Plattformsverktyg > Anpassad kod > Anpassade inställningar

○ Välj Chatter-inställningar för Adobe Sign.

○ Klicka på Hantera.

○ Klicka på Ny.

○ Konfigurerar de inställningar som du vill ändra (en lista över inställningar finns i Anpassade inställningar för Chatter nedan).

Du bör endast konfigurera en uppsättning med Chatter-inställningar för organisationen och du kan ge inställningarna ett namn. 

 

2. För att aktivera Salesforce så att signerare i organisationen kan få personliga Chatter-meddelanden när de har ett dokument att signera måste du skapa en ny fjärrwebbplats enligt följande:

a. Navigera till Inställningar > Inställningar > Säkerhet > Fjärrwebbplatsinställningar.

b. Klicka på Ny fjärrwebbplats.

c. Ange ett unikt alfanumeriskt namn i fältet Fjärrwebbplatsnamn.

► Det måste inledas med en bokstav.

► Det får innehålla understreck, men får inte avslutas med ett understreck.

► Det får inte innehålla två understreck i rad.

► Det får inte innehålla mellanslag.

d. Ange en fjärrwebbplats-URL genom att kopiera den första delen av webbsidans URL (t.ex. https://abchostname.salesforce.com) med Salesforce-organisationens domän. Den här URL:en kan se olika ut för olika organisationer, så kontrollera att du anger en som är specifik för din organisation. 

e. Klicka på knappen Spara.

 

3. Kontrollera att Chatter-flödena har aktiveras för avtalsposten enligt följande:

a. Navigera till: Inställningar > Plattformsverktyg > Funktionsinställningar > Chatter > Flödesspårning

b. Välj Avtal i listan över objekt i den vänstra listen

c. Markera kryssrutan Aktivera flödesspårning

c. Klicka på knappen Spara.

Chatter bör nu vara aktiverat så att användare kan ta emot Chatter-uppdateringar och följa ett avtals status.

Från flödet för startsidan, säljprojekt, konto eller kontakt kan du skicka avtal för signering genom Adobe Sign-utgivaråtgärden. Samma Adobe Sign-åtgärd används i Salesforce-mobilappen och -mobilwebbläsaren. Eftersom samma Adobe Sign-åtgärd för att skicka används i både Chatter och Salesforce kan du använda konfigureringsanvisningarna för Salesforce i nästa avsnitt för att konfigurera Adobe Sign-åtgärden i Chatter-flödet som visas här.

Skicka från Chatter

Gå till Inställningar > Plattformsverktyg > Anpassad kod > Anpassade inställningar

Adobe Sign Chatter-inställningar avgör var Chatter-uppdateringar ska läggas upp och även vilka händelser som kommer att resultera i ett Chatter-inlägg. Du bör endast konfigurera en uppsättning med Chatter-inställningar för organisationen och du kan ge inställningarna ett namn. 

 • Aktivera Adobe Sign Chatter-uppdatering – Aktivera inställningen för att aktivera uppdateringar för Adobe Sign-avtal.
 • Posta på företagspost - Publicera Chatter-uppdateringar för Adobe Sign-avtal på den relaterade företagsposten.
 • Posta på avtalspost - Publicera Chatter-uppdateringar för Adobe Sign-avtal på den relaterade avtalsposten.
 • Posta på kontraktspost - Publicera Chatter-uppdateringar för Adobe Sign-avtal på den relaterade kontraktsposten.
 • Posta på säljprojektspost - Publicera Chatter-uppdateringar för Adobe Sign-avtal på den relaterade säljprojektsposten.
 • Posta när avtal annulleras - Publicera en Chatter-uppdatering när avtal annulleras.
 • Posta när avtal avvisas - Publicera en Chatter-uppdatering när avtal avvisas.
 • Posta när avtal upphör - Publicera en Chatter-uppdatering när avtal förfaller.
 • Posta när avtal skickas – Publicera en Chatter-uppdatering när avtal skickas.
 • Posta när avtal signerat eller godkänt – Publicera en Chatter-uppdatering när avtal har signerats och godkänts.
 • Posta när avtal visas – Publicera en Chatter-uppdatering när avtal har visats.
 • Posta när e-post till mottagare studsar - Publicera en Chatter-uppdatering när avtal inte kan levereras.
 • Posta när påminnelse skickas - Publicera en Chatter-uppdatering när påminnelser skickas.
 • Skicka meddelanden om att signera avtal - Skicka privata Chatter-meddelanden till signeraren när ett avtal behöver signerarens signatur.

Adobe Sign för Salesforce Mobile

Innan du kan skicka avtal med Salesforce måste du lägga till Adobe Sign som en utgivaråtgärd i de globala utgivarlayouterna och i layouten för objekten (t.ex. leads, konton, kontakter och säljprojekt).

Gör så här för att lägga till Adobe Sign-utgivaråtgärden på Salesforce-startsidan och Chatter-flödet:

 1. Gå till Inställningar > Plattformsverktyg > Användargränssnitt > Globala åtgärder > Utgivarlayouter
 2. Klicka på åtgärden Redigera för Global layout.
 3. Välj Snabbåtgärder
 4. Dra åtgärden Adobe Sign till avsnittet Snabbåtgärder i Salesforce Classic-utgivaren i layouten
 5. Välj Mobile and Lightning-åtgärder
 6. Dra åtgärden Adobe Sign till avsnittet Salesforce Mobile and Lightning Experience-åtgärder i layouten
 7. Klicka på Spara

Gör så här om du vill lägga till Adobe Sign-utgivaråtgärden för objekten säljprojekt, konto eller kontakt:

 1. Navigera till Inställningar > Plattformsverktyg > Objekt och fält > Objektshanterare > {Objekt} > Sidlayout
  1.    Där {Object} är konton, kontrakt eller säljprojekt.
 2. Klicka på åtgärden Redigera för layout för {Object}.
 3. Välj Snabbåtgärd
 4. Dra åtgärden Adobe Sign till avsnittet Snabbåtgärder i Salesforce Classic-utgivaren i layouten
 5. Välj Mobile and Lightning-åtgärder
 6. Dra åtgärden Adobe Sign till avsnittet Salesforce Mobile- och Lightning Experience-åtgärder i layouten
 7. Klicka på Spara

Använda avtalsmallar med utgivaråtgärden Skicka

Du kan använda avtalsmallar med Adobe Sign-hanterarens utgivaråtgärder, som aktiverar kraftfulla kompletta arbetsflöden i Salesforce-mobilappen och -mobilwebbläsaren.

 • På fliken Regler i en avtalsmall kan du ange om en avtalsmall ska vara tillgänglig när du skickar från Chatter genom att markera Aktivera som publiceringsåtgärd.
Aktivera chatter-publikationer

 • Om alternativet är aktiverat när ett avtal skickas från Adobe Sign-hanterarens utgivaråtgärder från det angivna huvudobjektet (t.ex. lead, konto, kontakt, säljprojekt eller kontrakt) är avtalsmallen tillgänglig. Om du har fler än en avtalsmall aktiverad för det objektet visas en listruta där avsändaren kan välja mall. 

 • Om huvudobjektet är tomt i avtalsmallen men du gör det tillgängligt för utgivaråtgärder, visas det när avsändare använder Adobe Sign-åtgärden på Chatter-flödets startsida eller den primära uppsättningen med åtgärder på startsidan för Salesforce
 • Om du har aktiverat Skicka automatiskt för avtalsmallen skickar Adobe Sign avtalet direkt när du klickar på knappen Skicka. 

Använda Adobe Sign-åtgärden Skicka från Salesforce

Om du har aktiverat utgivaråtgärden för Adobe Sign kan du komma åt den från startsidan eller det aktiverade objektet (t.ex. säljprojekt) direkt från Salesforce-mobilapparna för iOS eller Android. Klicka bara på ellipsikonen (...) i Salesforce och klicka sedan på Adobe Sign-hanterarens ikon för att visa den nya avtalsposten. 

Klicka på åtgärden för Adobe e-Sign Manager för att öppna en ny avtalspost. 

Om en avtalsmall har konfigurerats kommer den nya posten att fyllas i med information från avtalsmallen. 

Från Salesforce kan du även använda vanliga signaturer genom att klicka på knappen Värdsignering på avtalsposten. Då kan du lämna över enheten så att signeraren kan fylla i dokumentet och signera. Dessutom kan alla Chatter-uppdateringar som är relaterade till avtalsprocessen spåras i Salesforce. 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto