Adobe Sign för Salesforce: Bevilja åtkomst till fler användare/profiler

Under installationen av Adobe Sign för Salesforce är det möjligt att du inte har valt att installera för "Alla användare", utan istället valt "Endast administratörer" eller "Specifika profiler". I så fall kan du behöva utöka åtkomsten till ytterligare Salesforce-användare när installationen är klar.

Bevilja åtkomst för användare

Adobe Sign för Salesforce-paketet levereras med fyra behörighetsgrupper som gör att användare kan beviljas alla objekt- och fältbehörigheter som de behöver för att använda systemet.

Behörighetsuppsättningarna hittar du genom att gå till: Inställningar > Administration > Användare > Behörighetsuppsättningar

De fyra alternativen, ordnade efter behörighet i systemet, är:

 • Adobe Sign-användare – Lägsta krav på behörighet för Adobe Sign för Salesforce-avsändaranvändare. Inkluderar begränsad tillgång till de nödvändiga komponenter som ingår i det hanterade paketet: objekt, fält, flikar, klasser och sidor.
 • Adobe Sign community-användare – Lägsta krav på behörighet för Adobe Sign för Salesforce community-användare
  • Inkluderar begränsad tillgång till de nödvändiga komponenter som ingår i det hanterade paketet: objekt, fält, flikar, klasser och sidor
 • Adobe Sign-administratör - Minsta nödvändiga behörighet för en Adobe Sign för Salesforce-administratör. Inkluderar fullständig åtkomst till alla komponenter som ingår i det hanterade paketet: objekt, fält, flikar, klasser och sidor.
 • Adobe Sign-integrationsanvändare - Alla nödvändiga behörigheter för en Adobe Sign för Salesforce-integrationsanvändare. Inkluderar all administrativ åtkomst samt tillgång till all organisationsdata.

Om du vill tilldela en användare en behörighetsuppsättning:

 • Navigera till: Inställningar > Administration > Användare > Användare
 • Klicka på länken Namn för den användare som du vill tilldela åtkomsten

 

Sidan Konfigurera användare öppnas.

 • För muspekaren över länken Tilldelning av behörighetsuppsättningar och klicka på knappen Redigera tilldelningar

 • Välj den behörighetsuppsättning som du vill tilldela användaren
 • Klicka på Lägg till för att flytta alternativet från sidan för tillgängliga tilldelningar till sidan för aktiva tilldelningar.
 • Klicka på Spara

Bilaga: Adobe Sign-objekt och -flikar

Adobe Sign-flikar

Adobe Sign-flikar

Avtal

Datamappningar för

Gruppmappningar

Avtalsmallar

Adobe Sign-hanterare

Hantera avtal

Gruppavtal

Adobe Sign-administratör

Kopplingsmappningar

Avtalstyper    

Adobe Sign-objekt

Adobe Sign-objekt

Lägg till bifogade filer

Filmappningar

Mappa data till avtalsfält

Lägg till formulärfältsmallar

Import för formulärfält

Kopplingsmappningar

Lägg till mottagare

Underordnad formulärfältsmappning

Mutexer

Avtal

Post för underordnad formulärfältsmappning

Objektmappningar

Avtalshändelser

Formulärfältsmappning för

Mottagare

Avtalsmallar

Poster för formulärfältsmappning

Signerat avtal

Datamappningar för

Gruppmappningar

Utlösare

Fältmappningar

Biblioteksmallar

Användarsynkroniseringsresultat

Avtalstyp    
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto