Adobe Sign för Salesforce: Hantera gruppmappningar

Konfigurera Salesforce för att synkronisera med Adobe Sign och matcha Adobe-grupper med Salesforce-profiler.

Hantera gruppmappningar

Med Adobe Sign för Salesforce är det enkelt att synkronisera användare i specifika Salesforce-profiler med Adobe Sign-grupper. Grupper används ofta av företag för att gruppera Adobe Sign-kontots användare i olika domäner (t.ex. försäljning USA, försäljning Europa, försäljning Asien och stillahavsområdet). Du kan skapa olika Adobe Sign-inställningar för olika grupper eller generera rapporter efter grupp. Om du inte har flera grupper kommer alla användare att tillhöra standardgruppen.

I Salesforce kan du ange mappningar mellan Salesforce-profiler och grupper med hjälp av gruppmappningssidan. Du kan också skapa nya grupper direkt i Salesforce.

Flytta användare till olika Adobe Sign-grupper

Du kan mappa flera Salesforce-profiler till en enskild Adobe Sign-grupp. Gör så här för att konfigurera gruppmappningar och flytta användare till olika grupper:

  1. Skapa en eller flera mappningar mellan en Salesforce-profil och en Adobe Sign-grupp.
  2. Aktivera alternativet Synkronisera markering för mappningsraden som du vill synkronisera.

    3. Klicka på Spara för att spara mappningen. Klicka på Avbryt om du vill ignorera ändringarna.

    4. Klicka på knappen Synkronisera användare om du vill flytta användarna till deras respektive grupper.

        Du får förhandsgranska användarna som ska flyttas innan du bekräftar synkroniseringen.

    5. Efter synkroniseringen visas en bekräftelse som anger vilka användare som har flyttats.

Obs!

Salesforce-användare för de här profilerna som inte är Adobe Sign-användare kommer inte att påverkas av synkroniseringen. Dessutom kommer alla nya användare som skapats när du använder Adobe Sign för Salesforce att automatiskt hamna i rätt gruppmappning baserat på de sparade mappningarna som har markerats med Synkronisera markering.

Autosynkronisera användare vid Salesforce-profiländringar

Det finns en valfri inställning som automatiskt synkroniserar användare när deras Salesforce-profil har ändrats från en profil till en annan profil. Den aktiverar funktionen som automatiskt flyttar användarna när deras profil ändras  (t.ex. från marknadsföringsprofil till försäljningsprofil). Synkroniseringen flyttar användaren till rätt Adobe Sign-grupp baserat på sparade mappningar från gruppmappningssidan.

  1. Gå till Inställningar > Plattformsverktyg > Anpassad kod > Anpassade inställningar
  2. Klicka på åtgärden Hantera i Adobe Sign-inställningar.
  3. Klicka på knappen Redigera längst upp på sidan Adobe Sign-inställningar.
  4. Sök efter och aktivera alternativet Autosynkronisera gruppmappningar och klicka sedan på Spara.

Synkronisera användare manuellt

Om alternativet Autosynkronisera gruppmappningar inte är aktiverat och du vill synkronisera en användares grupp från användarposten manuellt, kan du lägga till en länk på sidlayouten Användare som gör att du manuellt kan tvinga synkroniseringen att flytta en enskild användare till rätt Adobe Sign-grupp, baserat på mappningar som sparats och markerats på gruppmappningssidan.

Gör så här för att lägga till synkroniseringslänken på sidlayouten Användare:

1. Gå till Inställningar > Plattformsverktyg > Objekt och fält > Objektshanterare

2. Klicka på länken Användare i listan med objekt till vänster i fönstret

3. Välj Sidlayouten Användare i listan i det vänstra fältet

4. Klicka på länken Användarlayout under Sidlayoutsnamn

5. Dra objektet Synkronisera Document Cloud-användare, med Anpassade länkar markerat, från längst upp på sidan till området Anpassade länkar.

6. Klicka på knappen Spara längst upp på sidan.

 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online