Adobe Sign för Salesforce: Ändra sidlayout

Sammanfattning av de tre sidlayouterna som Adobe Sign för Salesforce stöder och information om hur de konfigureras.

Översikt

Adobe Sign för Salesforce har tre sidformat för att skapa, redigera och visa avtal. Standardformatet är Lightning-layout och det är den rekommenderade layouten. Nedan finns information om skillnaderna mellan layouterna samt anvisningar om hur du byter mellan sidlayouterna.

Sidformatet ”Grundläggande avtal” – Den här sidan använder standardlayouten från Salesforce.com för att visa och redigera avtalet. För att skicka ett nytt avtal krävs lite fler klick, då du skapar avtal, sparar det och bifogar filer på en separat skärmbild. Med den här sidan kan du anpassa sidlayouten mycket (lägga till och ta bort egna anpassade fält och anpassade alternativ). Den grundläggande sidan ger dock inte tillgång till många av de funktioner som ingår i de senaste uppdateringarna.

 • Den grundläggande sidstilen använder bara objektet Bilaga, filobjekt måste använda Lightning-stilen

Sidformatet ”Avancerat avtal” – Med den här sidan kan du skapa ett Adobe Sign-avtal på en enda sida. Du kan till exempel ange mottagare, namnge avtalet, välja alternativ, bifoga filer och skicka. Sidan ger dig även större flexibilitet när det gäller att specificera mottagartyp och antalet mottagare för varje avtal. Sidformatet uppdaterades senast för version 17, så funktioner i efterföljande versioner är eventuellt inte tillgängliga när det här sidformatet väljs.

 • Den avancerade sidstilen använder bara objektet Bilaga, filobjekt måste använda Lightning-stilen

Sidformatet ”Lightning” (standard) – Den här sidan är för närvarande standard, och det är den layout som framtida utveckling kommer att fokusera på.  De flesta nya funktioner (version 18+), som möjligheten att lägga till signeringsgrupper, ändra pågående avtal och hybrid-sända arbetsflöden, kräver Lightning-layouten. De två aktuella begränsningar för den här sidlayouten är:

 • Lightning stöder inte fältuppsättningar.
 • Lightning tillåter endast överförda filer på cirka 700 kB (tillskillnad från Avancerat avtal som tillåter 1,7 MB).

Använd layouten Avancerat avtal om du vill använda fältuppsättningar eller vill överföra filer som är större än 700 kB. Annars rekommenderar vi starkt att Lightning-layouten används vid nya implementeringar.

Sidan ”Grundläggande”

Om du vill använda sidformatet Grundläggande avtal istället för sidformatet Avancerat avtal, måste du återställa sidlayouten och avtalsknapparna så som beskrivs i följande avsnitt:

 • Konfigurera sidlayouten Grundläggande avtal
 • Konfigurera avtalsknapparna så att de fungerar för sidlayouten

Dessutom finns instruktioner för:

 • hur du lägger till och aktiverar signeringsfält på sidlayouten 
 • hur du skickar ett avtal med den grundläggande sidan
 1. Navigera till Inställningar > Plattformsverktyg > Objekt och fält > Objektshanterare

 2. Klicka på etiketten Avtal

 3. Klicka på alternativet Sidlayout i den vänstra listen

 4. Klicka på knappen Sidlayouttilldelning.

 5. Klicka på knappen Redigera tilldelning.

 6. Klicka på rubriken Sidlayout för att markera alla profiler.

 7. Välj Avtalslayout Enterprise/obegränsad i listrutan.

 8. Klicka på Spara

 1. Navigera till Inställningar > Plattformsverktyg > Objekt och fält > Objektshanterare

 2. Klicka på etiketten Avtal

 3. Klicka på alternativet Knappar, länkar och åtgärder i den vänstra listen

 4. Klicka på åtgärdsmenyn för den nya knappen och välj Redigera

 5. Aktivera alternativet Standardsida

 6. Klicka på knappen Spara.

 7. Klicka på åtgärdsmenyn för redigeringsknappen och välj Redigera (som du gjorde ovan)

 8. Aktivera alternativet Standardsida

 9. Klicka på Spara

 10. Klicka på åtgärdsmenyn för knappen Visa och välj Redigera (som du gjorde ovan)

 11. Aktivera Visualforce-sida och välj EchoSignAgreement i listrutan.

 12. Klicka på Spara

 13. Kontrollera att knapparna Ny, Redigera och Visa visas som Åsidosatta

Lägg till fält som ”Kund”, ”Försäljningsoperationer”, ”Redovisning” osv. till avtalsobjektet för Adobe Sign och använd dem för att ange signerare istället för standardfälten ”Mottagare” och ”Fler mottagare”. När du skapar fält ska du se till att anteckna deras API-namn.

När du har lagt till de anpassad fält som behövs till avtalets sidlayout, ska du uppdatera inställningen Åsidosätt mottagarfältslista med listan över fältens API-namn i den ordning som de ska meddelas om signering.

 1. Skapa anpassade fält på avtalsobjektet.

 2. Hämta fältens API-namn.

 3. Navigera till Inställningar > Plattformsverktyg > Anpassad kod > Anpassade inställningar

 4. Klicka på etiketten Inställningar för Adobe Sign

 5. Klicka på knappen Hantera.

 6. Klicka på Ny eller Redigera (beroende på om inställningarna har redigerats tidigare).

 7. Hitta alternativet Åsidosätt mottagarfältslista.

 8. Redigera den här inställningen så att den innehåller en lista med API-fältnamn, separerade med kommatecken, från avtalsposten. Fältnamnen ska stå i rätt ordning och representera fälten som mottagarna ska läsa från. (till exempel My_First_Signer__c,My_Second_Signer__c).

 9. Klicka på Spara

  När åsidosättningen är färdig ersätter Adobe Sign nu standardordningen för signatur mot den ordning som du angett fälten i. 

Tillvägagångssättet för att skicka från den grundläggande sidan är i princip detsamma som vid andra sändningsprocesser i Adobe Sign.  Något färre funktioner är tillgängliga, men de steg som ska utföras är liknande. Det finns dock en betydande skillnad: Du måste spara avtalet och sedan bifoga dokumentet i ett andra steg.

 1. Ange mottagarna.

 2. Namnge avtalet.

 3. Skriv ett meddelande.

 4. Välj signaturtyp, språk och andra alternativ relevanta för sändning.

 5. Klicka på knappen Spara.

  Sidan Grundläggande konfiguration

 6. Sidan uppdateras och visar det konfigurerade avtalet med knappen för att överföra filer från ditt system eller Salesforce.

  Bifoga ett eller flera dokument.

  Sidan Grundläggande Bifoga dokument

 7. Klicka på knappen Skicka för signering.

 1. Navigera till Inställningar > Plattformsverktyg > Anpassad kod > Anpassade inställningar

  Text för steg
 2. Klicka på etiketten Inställningar för Adobe Sign

 3. Klicka på knappen Hantera.

 4. Klicka på Ny eller Redigera (beroende på om inställningarna har redigerats tidigare).

 5. Hitta alternativet Lagringstyp för avtalsdokument

  • Skriv in Bilagor
  • Klicka på Spara

Sidan Avancerat

Om du vill växla till sidformatet Avancerat avtal måste du återställa sidlayouten och avtalsknapparna så som beskrivs i följande avsnitt:

 • Konfigurera sidlayouten Grundläggande avtal
 • Konfigurera avtalsknapparna så att de fungerar för sidlayouten
 • Lägga till fältuppsättningar till avtalssidan
Obs!

Sidan ”Avancerat avtal” är bara tillgänglig för kunder som har version 10 eller senare av Adobe Sign för Salesforce-paketet.

 1. Navigera till Inställningar > Plattformsverktyg > Objekt och fält > Objektshanterare

 2. Klicka på länken Avtal.

 3. Klicka på alternativet Sidlayout i den vänstra listen

 4. Klicka på knappen Sidlayouttilldelning.

 5. Klicka på knappen Redigera tilldelning.

 6. Klicka på rubriken Sidlayout för att markera alla profiler.

 7. Välj Professionell avtalslayout i listrutan.

 8. Klicka på Spara

 1. Navigera till Inställningar > Plattformsverktyg > Objekt och fält > Objektshanterare.

 2. Klicka på etiketten Avtal

 3. Klicka på alternativet Knappar, länkar och åtgärder i den vänstra listen

 4. Klicka på åtgärdsmenyn för den nya knappen och välj Redigera

 5. Aktivera Visualforce-sidan EchoSign Agreement Advanced (Avancerat EchoSign-avtal).

 6. Klicka på knappen Spara.

 7. Klicka på åtgärdsmenyn för redigeringsknappen och välj Redigera (som du gjorde ovan)

 8. Aktivera Visualforce-sidan EchoSign Agreement Advanced (Avancerat EchoSign-avtal).

 9. Klicka på Spara

 10. Klicka på åtgärdsmenyn för knappen Visa och välj Redigera

 11. Aktivera Visualforce-sidan EchoSign Agreement Advanced (Avancerat EchoSign-avtal).

 12. Klicka på Spara

 13. Kontrollera att knapparna Ny, Redigera och Visa visas som Åsidosatta

Med hjälp av fältuppsättningar kan du lägga till fält som du skulle vilja visa och redigera när du visar avtalssidan. Du kan använda Adobe Sign för Salesforces inbyggda fältuppsättning och sedan lägga till ett eller fler fält från det avtalsobjekt som visas på avtalssidan.

Adobe Sign för Salesforce har redan en inbyggd fältuppsättning som du kan använda. Följ stegen nedan för att anpassa den:

 1. Navigera till Inställningar > Plattformsverktyg > Objekt och fält > Objektshanterare.

 2. Klicka på etiketten Avtal

 3. Klicka på alternativet Fältuppsättningar i den vänstra listen

 4. Klicka på åtgärdsmenyn för objektet Ytterligare fält och välj Redigera

 5. Markera fältet som du vill lägga till och dra det till rektangeln ”I fältuppsättningen”. Notera att Adobe Sign endast stöder fält från avtalsobjektet och inte från några andra objekt.Stegtext

 6. Klicka på knappen Spara

 1. Gå till Inställningar > Plattformsverktyg > Anpassad kod > Anpassade inställningar

  Text för steg
 2. Klicka på etiketten Inställningar för Adobe Sign

 3. Klicka på knappen Hantera.

 4. Klicka på Ny eller Redigera (beroende på om inställningarna har redigerats tidigare).

 5. Hitta alternativet Lagringstyp för avtalsdokument

  • Skriv in Bilagor
  • Klicka på Spara

Sidan ”Lightning”

Om du vill växla till sidformatet Lightning måste du återställa sidlayouten och avtalsknapparna så som beskrivs i följande avsnitt:

 • Konfigurera sidlayouten Grundläggande avtal
 • Konfigurera avtalsknapparna så att de fungerar för sidlayouten
Obs!

Sidan ”Lightning” är bara tillgänglig för kunder som har version 18 eller senare av Adobe Sign för Salesforce-paketet.

 1. Navigera till Inställningar > Plattformsverktyg > Objekt och fält > Objektshanterare

 2. Klicka på etiketten Avtal

 3. Klicka på alternativet Sidlayout i den vänstra listen

 4. Klicka på knappen Sidlayouttilldelning

 5. Klicka på knappen Redigera tilldelning.

 6. Klicka på rubriken Sidlayout för att markera alla profiler.

 7. Välj Professionell avtalslayout i listrutan.

 8. Klicka på Spara

 1. Navigera till Inställningar > Plattformsverktyg > Objekt och fält > Objektshanterare

 2. Klicka på etiketten Avtal

 3. Klicka på alternativet Knappar, länkar och åtgärder i den vänstra listen

 4. Klicka på åtgärdsmenyn för den nya knappen och välj Redigera

 5. Aktivera Visualforce-sida och välj Avtalsredigerare i listrutan.

 6. Klicka på knappen Spara.

 7. Klicka på åtgärdsmenyn för redigeringsknappen och välj Redigera (som du gjorde ovan)

 8. Aktivera Visualforce-sida och välj Avtalsredigerare i listrutan.

 9. Klicka på Spara

 10. Klicka på åtgärdsmenyn för knappen Visa och välj Redigera (som du gjorde ovan)

  Klicka på åtgärden Redigera bredvid Visa.

 11. Aktivera Visualforce-sida och välj Avtalsredigerare i listrutan.

 12. Klicka på Spara

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto