Avtalsstatus uppdateras inte i Salesforce

Problem

Avtalets status uppdateras inte till Signerat i Salesforce när ett avtal har signerats. Exempelvis kan status fortfarande vara angett som utkast istället för Signerat.

Sådan felaktig statusmatchning inträffar när användare av automatisk statusuppdatering inte har konfigurerats korrekt. Användare av automatisk statusuppdatering konfigureras genom tillägg av giltiga adminuppgifter för Salesforce. En vanlig orsak till att användare av automatisk statusuppdatering (ASUU) konfigureras felaktigt är att Salesforce-adminlösenordet upphör och att ASUU inte uppdateras med något nytt.

När Adobe Sign försöker uppdatera status för ett avtalsregister och misslyckas kommer användaren av API/integreringsnyckeln (v15 och tidigare) eller autentiseringsanvändaren (v16 eller senare) även meddelas via e-post.

Lösning

  1. Gå till fliken Adobe Sign Admin (tidigare fliken EchoSign-admin).

  2. Gå till kontots flik för konfiguration

  3. Klicka på länken Uppdatera användarnamn och lösenord för Salesforce för aktivering av automatiska statusuppdateringar.

  4. Ange giltiga Salesforce-adminuppgifter.

  5. Ett grönt meddelande indikerar att de har angetts korrekt.

Befintliga avtal med felaktig status

När ASUU har angetts måste befintliga avtal med felaktig status uppdateras manuellt.

  1. Gå till fliken Avtal.

  2. Skapa en vy med alla avtal som har icke-signerad status.

  3. I denna vy väljer du alla avtal och klickar på uppdateringsknappen.

Vid användning av version 14 eller tidigare Adobe Sign for Salesforce-program

Fastställ vilken version av programmet som är installerad genom att gå till Konfigurera > Installerade paket.

Version 14 och tidigare har inte batch-funktionen. Vi rekommenderar att du uppdaterar programmet till aktuell version via Salesforce appexchange.

Om uppdatering inte är ett alternativ måste du använda datainläsaren för att exportera avtalen med felaktig status, uppdatera .csv-filen och statuskolumnen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto